PERİANAL, ANAL FİSTÜL

PERİANAL FİSTÜL

 REKTUM

 Sindirim sisteminin, son kısmı rektum, anüs bölümlerini içerir.

Rektum, dışkının geçici bir süre depolandığı yerdir, yaklaşık 10-12 cm arasındadır.

Rektumun dış duvarı boylamasına kaslarla çevrelenmiş, Pankreas, dalak, karaciğer gibi organlara, üreme organlarına ve idrar yollarına, rektuma yakın yer almaktadır. Rektumun fonksiyonu, dışkılamaya kadar dışkıyı geçici bir süre depolamaktır.

ANÜS

Anüs anal kanal, sindirim sitemi kanalının kanalının en son kısmını oluşturur. Anüs, sindirim sisteminin sonunda yer alan ve sindirimden sonra geriye kalan atıkların feçesin, dışkının çıkartıldığı bağırsakların dışarıya açıldığı son kısımdır.

Anüs, Makat, sindirim kanalının bitiş kısmıdır. Besin maddelerinin vücudumuz tarafından kullanılamayan bölümlerinin dışarı atılmasını sağlar.

Anal bölgeyi halka şeklinde iki tane iç ve dış kas tabakası sifinkter sarar.

Dışta olan kaslar bireyin kontrolü altında çalışan çizgili kastır. Kişiler bu kası kullanarak dışkıyı tutabilir veya erteleyebilir. İhtiyaca göre açılıp kapanabilen bir sibop gibi görev yapar. Dışkının,  gaz ve sıvıların kaçmasını önler.

PERİANAL APSE

Perianal apse; anüs kanalındaki salgı bezleri enfekte olması veya tıkanmasıyla oluşur.

Salgı bezleri anüsü, makat kanalını tıkar ve perianal apse oluşur.

PERİANAL APSE OLUŞUMUNDA ALTTA YATAN DİĞER NEDENLER

 Şeker hastalığı,

Aşırı kilo,

Crohn hastalığı,

Kalın bağırsak iltihabı,

Uzun süren ishaller,

Anal bölge kanserleri,

Bağışıklık sistemindeki zayıflık,

Anal bölgede yara,

Yabancı maddeler,

Travma,

Makat bölgesinin tahriş olması

Radyoterapi,

Hemorroid,  fissür, fistül gibi ameliyatlar ,

Anal bölgede Anüste, (makatta) apse ilerlerdikçe, oturmakta zorluk ve şiddetli ağrı, kızarıklık, yanma, şişlik ve şiddetli ağrı , üşüme ve titreme, iltihap, kaşıntı, yüksek ateş görülür. Apse şiştikçe  kendi kendine boşalması, akıntı yapmasına, kötü kokuya neden olur.

Perianal apse tanısı, rectal tuse ile konur.

Bazı durumlarda endoskopi veya bazı radyolojik tetkikler gerekebilir.

FİSTÜL NEDİR?

Fistül, anal kanal ve makat dışındaki cilt arasında bir kanal oluşmasıdır.  Fistül, bir organla başka doku ve organlar arasında ve/veya vücut yüzeyi arasında oluşan kanal-tüp şeklindeki bağlantılardır.

FİSTÜL NEDEN OLUŞUR? 

Fistülün oluşmasının en önemli nedeni uzun süre iyileşmeyen apselerdir. Anüs çevresinde meydana gelen perianal apse halk arasında makat apsesi de denir.

Anal kanal etrafında şişlik, ağrı, yanma, ateş yüksekliği varsa, perianal apse veya fistül gelir.

Genelde perianal apse büyük bir sorun olmasada, apsenin ilerlemesi halinde Fistül oluşturabilir.

Apse, iyileşmeyi önleyen dışkı veya idrar gibi vücut sıvılarıyla sürekli doluyor olabilir. Apse sonunda cilde, başka bir vücut boşluğuna veya bir organa doğru uzanarak fistül oluşumuna yol açabilir. Çok farklı sebeplerle gelişebilen fistüller, en sık olarak aşağıda sıralanan nedenlerle ortaya çıkar.

Anal fistüllerin yarısından fazlası anal bölgede (makat bölgesi) oluşan abselere bağlıdır.

Absenin boşaldıktan sonra geride bıraktığı boşluğun tam olarak iyileşememesi sonucu kanal haline gelir, ve enfeksiyonun devam etmesi halinde fistul oluşur. Perianal fistüllerde iç ve dış ağzı vardır, zaman zaman akıntı olur.

Anal travma,, geçirilmiş anal cerrahi ve Crohn hastalığı, doğum sırasında perinede meydana gelen yırtıklar, vajinal yırtıklar ve epizyotomide gelişen enfeksiyon nedeniyle vajina ve rektum arasında rektovajinal fistül, Rahmin alınması ve sezaryen gibi ameliyatlar mesane ve vajina arasında fistüllere neden olabilir.

Vajinanın arka duvara uygulanan ameliyatlar anüs veya rektuma açılan fistülle sonuçlanabilir.

Sindirim sistemi ameliyatlarından sonra, Kanser ve kanser için uygulanan radyasyon terapisi sonrası, Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi kronik inflamatuar bağırsak hastalıkları, Cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklar, HIV ve tüberküloz fistüllere neden olabilir, travmatik yaralarda  yaranın iltihaplaması sonucunda oluşabilir. Divertikülit enfeksiyonu fistüle neden olabilir.

Anüs yakınına rektal veya hemoroid ameliyatları gibi cerrahi işlemlerin komplikasyonu olarak gelişebilir.

Fistüller sıklıkla bir organın iltihaplanması veya yaralanması durumunda gelişir. kronik inflamatuar bağırsak hastalıkları veya apseler fistüle neden olabilir.

FİSTÜL ÇEŞİTLERİ

Fistüller, Mesane ve vajina gibi iki vücut boşluğunun veya vücut boşluğu ile cildin bağlantısı biçiminde olabilir. En sık olarak anüs ve çevresinde görülür, iki bağırsak bölümü arasında, rektum ve vajina, bağırsak ve cilt, bağırsak ve mesane arasında görülür.

ANAL FİSTÜL

Anal fistül, bağırsağın son kısmı ile çevresindeki deri arasında gelişen küçük kanallardır.

Anal fistülün en önemli nedeni gibi anüs çevresinde gelişen apselerdir. anüs yakınındaki bir enfeksiyon nedeniyle gelişen apse boşaldığında oluşan boşluk  kanal veya tünel şeklinde bir yapı oluşur.

Genellikle tedavileri zordur ve  cerrahi yolla kapatılması gerekir. Yine de nüks etmesi olasılık dahilindedir.cerrahi kesilerde enfekte olabilir. Anal apseli her üç ila dört kişiden birinde fistül geliştiği belirtilmektedir.

İDRAR YOLU FİSTÜLLERİ

İdrar yolu fistülleri, idrar yolunu oluşturan organlarla cilt veya yakındaki bir başka  komşu organ arasında oluşan kanal şeklinde yapılardır.

Genellikle  çeşitli ameliyatlardan sonra, travma nedeniyle, histerektomi (rahmin alınması) ve sezaryen gibi karın ve pelvik ameliyatlar sırasında mesaneye zarar verilmesi neticesinde veya radyasyon tedavisinden dolayı ortaya çıkar.

Üriner fistüller idrar kaçırma ve enfeksiyon, ağrı ateşe, akıntıya neden olabilir.

Çoğu idrar yolu fistülü cerrahi olarak tedavi edilir.

İdrar yolu fistülleri, en sık olarak idrar yolları ile vajina arasında görülür,

VEZİKOVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve mesane arasında görülür. Kadınlarda en sık görülen idrar yolu fistülü türüdür. En sık rastlanan nedeni histerektomi ameliyatıdan sonra gelişebilir.

ENTEROVEZİKAL FİSTÜL: Mesane ve bağırsak arasında bulunur.

VEZİKOUTERİN FİSTÜL: Mesane ve uterus (rahim) arasında bulunur.

ÜRETEROVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve üreter arasında bulunur. Histerektomi veya diğer pelvik cerrahi işlemler nedeniyle oluşabilir.

ÜRETROVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve üretra (idrar yolu) arasında bulunur.

KOLOVEZİKAL FİSTÜL: Kalın bağırsak ile mesane (İdrar torbası) arasındadır.

REKTOVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve rektum arasında bulunur. Recto vaginal fistüllerde diğer protokolde yazılan tedaviler yanında  her akşam 3 cc vagina içine ozon yağı sıkılır .

DİĞER FİSTÜLLER

ENTEROENTERİK FİSTÜL: Bağırsakların iki farklı bölümü arasında oluşur.

ENTEROKOLİK FİSTÜL: İnce ve kalın bağırsak arasında oluşur.

ENTEROKUTAN FİSTÜL: Bağırsakla cilt arasındadır.

ENTEROVAGİNAL:  Vajina ile bağırsaklar arasında bulunur.  Entero-vaginal fistüllerde diğer protokolde yazılan tedaviler yanında  her akşam 3 cc vagina içine ozon yağı sıkılır.

FİSTÜL BELİRTİLERİ NELERDİR? 

 Genel olarak Fistül belirtileri ağrı, ateş, kanama, hassasiyet, kaşıntı, idrar, dışkı, irin veya diğer vücut sıvılarının uygun olmayan yerlerden kötü kokulu akıntı yapmasıdır.

Fistül belirtileri fistülün nerede oluştuğuna bağlıdır.

Bağırsağın iki bölümü arasındaki fistüller herhangi bir belirtiye neden olmayabilir.

ANAL FİSTÜL BELİRTİLERİ

Perianal fistülde makatta sürekli bir ağrı veya şişlik, akıntı olabilir.

Anüs çevresindeki kaşıntı ve ciltte tahriş,

Otururken, hareket ederken, dışkılama sırasında veya öksürürken artan sürekli ve zonklayıcı bir ağrı,

Makat çevresinde kötü kokulu akıntı,

Dışkılama sırasında irin veya kan gelmesi,

Apse varsa makat etrafında şişme, kızarıklık ve ısı artışı,

Bazı durumlarda bağırsak hareketlerini kontrol etmede zorluk olabilir,

Fistülün ucu deride makat yakınında küçük bir delik şekilde görülebilir, ancak bunu hastanın kendisinin görmesi zor olabilir.

İDRAR YOLU FİSTÜLÜ BELİRTİLERİ

Vajinadan sıvı sızması, kötü kokulu akıntı, Vajinadan kötü koku gelmesi

Vajinadan sürekli idrar kaçağı, Vajinadan dışkı sızıntısı gelmesi,

Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları,

Bağırsak ve mesane arasındaki bir fistül, tekrar eden idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir.

İdrar yaparken idrar yollarından gaz çıkışı olması,

Kadınlarda genital bölgede kaşıntı ve  cildinde tahriş,

Karın ağrısı,

FİSTÜL TANISI NASIL KONUR? 

 

Fistüller genellikle hastanın şikâyetleri ve fizik muayene ile teşhis edilebilir.

Tanı için genellikle Tanı etkilenen bölgenin fizik muayenesi ve anal muayene yeterlidir. Bazı fistüllerde anestezi altında muayene edilir.

Ayrıca baryum lavmanı, ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT), kolonoskopi, sigmoidoskopi, üst endoskopi veya fistülografi,  pelvik MR gibi çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

FİSTÜL TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

 Fistül tedavileri bulundukları yere göre değişiklik gösterir.

Antibiyotikler ve başka ilaçlar fistül ile ilişkili enfeksiyonun tedavisinde kullanılabilir.

Az lifli  diyet tedavisi 2-5 gün  uygulanabilir.

Katı gıda tüketilmemesi daha az dışkı oluşumuyla fistülün iyileşmesine yardımcı olur.

Bazı küçük fistüller kateter kullanılarak tedavi edilir. Kateter yardımıyla fistül boşaltılarak enfeksiyon kontrol altına alınmaya çalışılır.

Fistüllerin tedavisinde içlerini doldurarak uygulanan fibrin yapıştırıcılar da kullanılabilir. Diğer tedavilere cevap vermeyen olgularda cerrahi işlemle fistülün kapatılması ya da çıkarılması gerekebilir.

PERİANAL FİSTÜLLERİN TEDAVİSİNDE

  1. İltihabı ve fistül traktını ortadan kaldırmak,
  2. Fistülün tekrarlamasını önlemek,
  3. Ameliyat sonrası gaz ve gaita kontrolünde bozulmaya neden olmamak,
  4. En kısa sürede iyileşmeyi sağlamaktır.

Kendi kendine ya da ilaç tedavisi ile iyileşmesi mümkün değildir.

Perianal fistüllerde çoğunlukla tedavi cerrahidir.

Enfekte anal fistüllerde cerrahi öncesi antibiyotik tedavisi gerekebilir.

PERİANAL FİSTÜLLER ve OZON TEDAVİSİ

Perianal fistüllerde ozon tedavisi ve ozon yağı tedavisi ve kolon hidroterapi yapılır.

Ozon tedavisi ile anal fistülde etkili sonuçlar alınmaktadır.

Bizim uygulamalarımız, hasta ile iyi iletişim sağlamaya bağlıdır. Bu uygulamaların bir kısmı evde yapılacağından hasta ile iyi iletişim sağlamak gerekir.

BİRİNCİ GÜN

1.- Sabah  1 çay kaşığı ozon yağı içilebilir veya 5 damla suya damlatılıp içilebilir.

2.- Sabah aç karnına 3 su bardağı su (mümkünse ozonlanmış su) ( hastaya ozon makinasıyla,  ozonlu su üretimi nasıl yapacağı öğretilir) içilir

3.- 1.GÜN Major Otohemoterapi ile başlanır,

Öncelikle Bağışıklı sistemini güçlendirilmesi için Major otohemoterapi yapılmaktadır. Hafta 2 ila 3 defa  12 seans yeterlidir. Ancak kronik vakalarda 16-20  seans devam edilmelidir.

Eğer YÜKSEK ATEŞ VARSA  Antibiyotik tedavisine başlanır, yoksa gerek yoktur.  Bu tedavide ateş yoksa antibiyotik kullanmaya gerek yoktur.

4.-Aynı zamanda az lifli diyet tedavisine başlanır. 2-3  gün devam edilir.

 

5.- BİRİNCİ GÜN ağrı varsa lokal anestezikli merhemle ozonyağı ile aynı oranda karıştırılarak hazırlanan karışım ile  anüs (makat) eldiven giyilerek merhemlenir.

6.- Kolon hidroterapi yapılır. 2 defa arka arkaya ozonlu su ile  Lavman veya 1 defa Kolon hidroterapi yapılır.

7.- Hasta akşam evde duşunu aldıktan sora 5 dakika Perianal (makat) bölgenin duş başlığı ile basınçlı ılık suyla yıkar veya yıkatır.

8.-Anüs (Makat) ve içi  eldiven giyilerek  ağrı varsa tekrar anestezik pomad ve  ozon yağı aynı oranda karıştırılıp sürülür. Ağrı yoksa ozonyağı ile yağlamak yeterlidir.

9.- Daha sonra 5  cclik steril enjektör ucuna ( her seferinde steril hortum ve enjektör kullanılır)   25 cm steril serum setinin hortumu kesilip ucuna takılır. 

Ozonyağı fitili (supozituvar) bulunursa bunlara gerek yoktur. 

10.-Üretimine güvenilir Ozon Yağı 5 cc lik steril enjektöre çekilir. (ülkemizde ozonyağı üreten firmaların ürettiği ozon yağının ozonid dozunun kontrolü yoktur, o bakımdan güvenilir ozonyağı uygulamak gerekir).

Ozonyağı fitili (supozituvar) bulunursa bunlara gerek yoktur. 

11.- Ozon Yağı ile Anüs (Makat) ve içi,  eldiven giyilerek tekrar ağrı varsa anestejik pomad karıştırılıp yağlanır,

12.- Serum hortumunun ucu 4-6 cm makattan içeri sokulur 4-6 cm sokulması yeterlidir ve enjektörün içindeki 3-5 cc ozon yağı sıkılır.

Ozonyağı fitili (supozituvar) bulunursa bunlara gerek yoktur. 

VEZİKOVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve mesane arasında görülür. Kadınlarda en sık görülen idrar yolu fistülü türüdür. En sık rastlanan nedeni histerektomi ameliyatıdan sonra gelişebilir.

ENTEROVEZİKAL FİSTÜL: Mesane ve bağırsak arasında bulunur.

VEZİKOUTERİN FİSTÜL: Mesane ve uterus (rahim) arasında bulunur.

ÜRETEROVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve üreter arasında bulunur. Histerektomi veya diğer pelvik cerrahi işlemler nedeniyle oluşabilir.

ÜRETROVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve üretra (idrar yolu) arasında bulunur.

KOLOVEZİKAL FİSTÜL: Kalın bağırsak ile mesane (İdrar torbası) arasındadır.

REKTOVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve rektum arasında bulunur.

Kadınlarda sık görülen yukarıda adı yazılan ve yeri gösterilen fistüllerde, protokolde yazılan tedaviler yanında  her akşam steril  2 lik enjektörle vagina girişi elle ozon yağı ile yağlandıktan sonra enjektör vajina içine sokulur, vagina içine  2 cc ozon yağı sıkılır. Her kullanımda yeni steril enjektör kullanılmalıdır.

13.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

Vücut direncinin artması bağışıklık sisteminin güçlenmesi için

Elektronik alet olmayan, ışıksız, karanlık, sessiz bir odada saat en geç 23 00 de uyumak sabah 07 00 ye kadar uyumak gerekir. Bu hergün bu saatle arasında  uyunmalıdır. Melatonin hormonu ancak böyle bir odada uyumakla salgılanır.

İKİNCİ GÜN

1.-  Sabah aç karnına 1 çay kaşığı ozon yağı içilebilir veya 5 damla suya damlatılıp içilebilir.

2.- Sabah aç karnına 3 su bardağı su (mümkünse ozonlu su) içilir,  Hasta büyük abdestini yapar.

3.-Daha sonra Duşa girer 5 dakika perianal (Makat) bölgesi duş başlığından fışkıran ılık su ile makat yıkanır. Ilık su ağrı varsa ağrıyı da giderir.

 4.- Steril 5-10 cclik enjektör ucuna ( her seferinde steril hortum ve enjektör kullanılır)   25 cm steril serum setinin hortumu kesilip ucuna takılır.

5.- Üretimine güvenilir Ozon Yağı (ülkemizde ozonyağı üreten firmaların ürettiği ozon yağının ozonid dozunun kontrolü yoktur, o bakımdan güvenilir ozonyağı) çekilir. 

6.- Ağrı yoksa sadece Ozon Yağı ile Anüs (Makat) ve içi  yağlanır,

7.-  5 cclik enjektördeki ozonyağı  25 cmlik  serum hortumunun ucu 4-6 cm makattan içeri sokulur ve enjektörün içindeki ozon yağı içeriye sıkılır.

Hasta evden dışarı çıkacağı günlerde sabah uygulamasında daha rahat hareket etmek için  2  cc yağ sıkabilir.

BU UYGULAMA HERGÜN SABAH AKŞAM UYGULANIR.

8.- İkinci gün öğleden sonra kolon hidroterapi veya 2 defa arka arkaya ozonlu su ile sulu lavman yapılır. Lavman öncesi gliserin fitil kullanıp rectumun boşaltılmasında yarar vardır.

9.- Ağrı varsa makat (anüs) anestezik merhem ve ozonyağı karışımı ile merhemlenir aksi takdirde sadece ozon yağı ile yağlanması yeterlidir.  Ağrı yoksa Tercih sadece ozon yağı ile yağlamaktır.

10.- Hastanın uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

ÜÇÜNCÜ GÜN

1.- Sabah  1 çay kaşığı ozon yağı içilebilir veya 5 damla suya damlatılıp içilebilir.

2.- Sabah aç karnına 3 su bardağı su (mümkünse ozonlanmış su) içilir

3.- Major otohemoterapi de yapılır. Herhangi ağrı sızı veya abse veya engel yoksa Bundan sonraki ozon tedavilerinin rectal ozon tedavisi olarak devam edilmesi iyi olabilir.

4.- Eğer anal fistül kanalları grafi ile tespit edildiyse ve giriş ağzı deriye açıldıysa, hekim tarafından  fistül ağzına 2-3 cc ozonyağı sıkılır.

5.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

6.- Minor otohemoterapi  3.  veya 4. GÜN yapılır.

Minor otohemoterapi  20 gün sonra tekrar edilir

 5 veya 6. GÜN major otohemoterapi uygulanır.

Daha sonra haftada 2-3 defa 12-20  seans, major otohemoterapi  veya rectal ozon tedavisi uygulanır.

Normal durumlarda 12 seans yeterlidir. Çok müzmin veya kronik durumlarda 16-20 seans yapılabilir.

7.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

BİR PERİ ANAL FİSTÜL VAKASI

ANAL FİSTÜL  hastası, bir hastamızda yaptığımız uygulama başarılı olmuştur.

Hastamız 63 yaşında ve 104 kg, BOY 170 cm

Çok eski Diyabetes Mellitus hastası, 1996 dan beri anal fistülü var.

Bypass ameliyatları olmuş göğüs kafesinde ameliyat sonrası sıkıntılar yaşamıştır.

İnsulin kullanmaktadır ve Açlık Kan Şekeri 300-350 arasında düşmemektedir

HbA1 c  12 civarındadır.

Anal Fistül çok rahatsız edici bir şeklide devam etmektedir.

Çeşitli merhemler ve antibiyotikler kullanmış iyileşmemiştir.

Hastamıza sadece sitemizde PERİANAL FİSTÜL yazımızda kullanma tarifini verdiğimiz Revita Ozon Yağını ilk günler günde bir, daha sonra akıntılar kesildikten sonra 2-3 günde bir devam etmiştir.

Hastamız 2,5 aylık tedavi sonucunda 12 kg vermiştir. Bunun sebebini henüz bilmiyoruz. ( Ozon yağının insülin direncine engel olması olabilir)

1996 dan beri devam eden Anal fistül tamamen diyecek şekilde iyileşmiştir.

Sık ozon yağı uyguladığı ilk günlerde ,AKŞ 160 civarına düşmüş daha sonra 3-4 günde bir kullanmaya başladığında 300-350 ye tekrar geri dönmüştür. HbA1c değişmemiştir. Tekrar AKŞ nin eski haline gelmesi üzerine

Diyabetes mellitus takibini yapan hastamızın  doktoru, insülin tedavi dozlarını değiştirmiştir. Halen AKŞ 160-170 civarındadır.

Halen ozon yağı uygulamasına 15 gün ara verilmiştir.

Tetkikleri karşılaştırmak için.

Halen 92 kg olan hastamıza henüz Major otohemoterapi yapılmamıştır.

Önümüzdeki günlerde Major otohemoterapi yapılması planlanmaktadır.

 

 

 

 

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

PERİANAL, ANAL FİSTÜL için 2 cevap

  1. Geri izleme:OZON YAĞI - Ozon Tedavisi

  2. Geri izleme:OZON YAĞI – HASTA BAKMA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir