ANASAYFA

OZON NEDİR?

Ozon; 3 atomlu oksijenden oluşmaktadır. Ozon; aktif Oksijen olarak da adlandırılmaktadır.

Atmosferde soluduğumuz, insan yaşamı için gerekli olan OKSİJEN GAZI, iki oksijen atomunun birleşmesinden oluşmuş moleküldür. Oksijen olmazsa, insan yaşayamaz.

OZON, (O3) üç oksijen atomunun, yüksek enerji ile  bir araya gelmesi ile oluşan, kararsız, aktif/kararsız oksijen gazıdır. Yani 3 atomlu oksijendir. Yüksek elektrik enerjisi veya Yağmurlu havalarda yıldırım ve şimşeklerin ürettiği yüksek enerji ile Atmosferin üst tabakalarında kendiliğinden  oluşur.

Tıbbi ve diğer kullanımlar için ancak jeneratör yardımı ile enerji verilerek oksijenden (O2 )’den elde edilebilir.

Ozon’un (O3)Yarım saat yarılanma ömrü vardır. Yani yarım saat içinde soluduğumuz O2 molekülüne dönüşmeye başlar.

Ozon (O3) oksijen’e(O2)  göre çok daha yüksek bir enerjiye sahiptir.

OZONUN ÖZELLİKLERİ;

OZON; atmosferde genel olarak iki atomlu halde bulunan normal atmosferik oksijene (O2) nazaran çok daha yüksek enerji taşıyan bir yapıya sahiptir.
Kararsız yapısı nedeniyle kısa süre sonra tekrar oksijene dönüştüğü için tamamen doğaldır, atık bırakmaz.

OZON; doğadaki en kuvvetli ve doğal dezenfektandır. Suda ve havada mikrop, bakteri ve kötü kokuları temizler.

OZON; Doğadaki Diğer kimyasal dezenfektanlara göre (örn; Klordan 3125 kat daha güçlü), kuvvetli bir mikrop öldürücüdür.

OZON; sudaki zararlı bakterileri, virüsleri, mikropları, sporları, parazitleri ve kimyasalları yok eder.

Gökyüzünün mavi renginin ana sebebidir.

OZON havanın temizlenmesini ve güneşin zararlı UV ışınlarından korunmasını sağlar.

OZON; Suya, Oksijenden 10 kat daha fazla geçer.

OZON GAZI NASIL OLUŞUR?

ozoncycle 2 - ANASAYFA

Atmosferde soluduğumuz, insan yaşamı için gerekli olan OKSİJEN GAZI, iki oksijen atomunun birleşmesinden oluşmuş

moleküldür. Oksijen olmazsa, insan yaşayamaz. OZON ise, üç oksijen atomunun bir araya gelmesi ile oluşan, bir gazdır.

OZON suni olarak, Ozon jeneratörü aracılığı ile yüksek enerji verilerek O2 iki atoma ayrılıp 3 atomlu hale getirilmesidir.

Atmosferin üst tabakalarında kendiliğinden oluşan OZON (O3) Tıbbi ve diğer kullanımlar için ancak jeneratör yardımı ile enerji verilerek oksijenden (O2 )’den elde edilebilir.

OZON; Fırtınalı, Şimşek ve yıldırımlı havalardan sonra, yüksek yerlerde veya deniz kıyısında yıldırım ve şimşeklerin verdiği enerji ile doğal olarak oluşur ve hissedilebilir.

OZON gazının adı kokusundan dolayı Yunanca “koklamak” manasına gelen OZEİN’den türetilmiştir.

1840 yılında Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein tarafından keşfedilen OZON’un, çok güçlü okside etme özelliği vardır.

OZON’UN BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

 1. İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunda,
 2. Ortam havasını temizlemede,
 3. Tat, renk bulanıklık ve koku gideriminde,
 4. Yüzme havuzlarının dezenefeksiyonunda,
 5. Soğuk hava depolarında
 6. Evlerde,
 7. Otellerde,
 8. Gıda sektöründe,
 9. Restoranlarda,
 10. Yemek fabrikalarında,
 11. Gıda endüstrisinde şişe ve yemek kaplarının dezenfeksiyonunda,
 12. Marketlerde ve manavlarda,
 13. Gıda depolamada,
 14. Tavukçulukta,
 15. Kırmızı et işleme tesislerinde,
 16. Hastane, otel, işyeri, hava alanı, hamam gibi klimalı sistemi olan yerlerde,
 17. Veterinerlik ve hayvancılıkta enfeksiyon giderilmesinde,
 18. Hastanelerde dezenfeksiyonda,
 19. Klima sistemlerinde,
 20. Balık yetiştiriciliğinde,
 21. Seralarda,
 22. Medikal Ozon olarak çeşitli Hastalıklarda,
 23. Bakteri ve virüslerin dezenfeksiyonunda,
 24. Cilt hastalıklarında,
 25. Zayıflamada,

OZONUN TARİHÇESİ

1915 yılında Dr. Albert Wolf 1. Dünya Savaşında gangren ve ateşli silah yaralarını ozonla tedavi etmeyi başardı.

1926 yılında Dr. Otto Warbrug kanserin vücuttaki hücrelerin oksijen alımının yetersizliğinde geliştiğini kanıtladı. Bu konudaki çalışmaları ile 1931 ve 1944 Yılında Nobel ödülü aldı.

1935 yılında Dr. E. Payr cerrahide, Dt. E. A. Fisch diş hekimliğinde ozonu kullandı.

1937 yılında Dr. P. Auburg cerrahide ozonu rektal uyguladı.

1957 yılında Dr. J. Hansler medikal ozon jeneratörü patenti aldı.

1958 yılında Dr. J. Hansler ve Dr. Hans Wolf derideki hastalıklarda ozonu torbalama yöntemi ile uyguladı.

1968 yılında Dr. Hans Wolf Frankfurt, Almanyada major oto hematerapi yöntemini ortaya koydu.

1975 yılında Dr. Buckley ve arkadaşları ozon tedavisinde peroksit oluşumu ile sağlanan yüksek oksijenlemenin glutatyon enzim sistemi üzerinden eritrositleri aktive ettiğini ilk kez kanıtladı. Aynı yönde diğer bilimsel çalışmalar 1979 yılında Dr. Freeman ve arkadaşları, 1977 ve 1986 yıllarında Dr. Washüttl ve arkadaşları, 2001 yılında da Dr. Lell ve arkadaşları tarafından da ortaya konuldu.

1976 yılında Dt. R. Turk diş hekimliğinde ozonlu su ile hastalarını tedavi etti.

1977 yılında Dr. Renate Viebahn ozonun vücuttaki etkilerini fizyolojik olarak açıkladı. Aynı yıl Dr. O. Ratikansky cerrahide ozonla başarılı sonuçlar aldı.

1979 yılında Dr. George Freibott ilk kez AİDS hastalarında ozon terapi uyguladı.

1981 yılında Dr. H. Werkmeister düşük ozon dozlarının yara iyileştirmesini sağladığını gösterdi.

1981 yılında Dr. Ziad Fahmy intraartiküler (eklem içi) ozon tedavisiyle hastalarını tedavi etti.

1987 yılında Dr. H. G. Knoch cerrahi kolit hastalarını rektal uygulama ile tedavi etti.

1989 yılında Dr. E. Riva Sanseverino omurgada ozon tedavisi uyguladı.

1990 yılında Dr. Bocci ozonun immun sistemi nasıl güçlendirdiğini bilimsel olarak kanıtladı.

1991 yılında H. Kirchner diş hekimliğinde kanal tedavilerinde ozonu başarıyla uyguladı.

1998 yılında Dr. Bocci ve Dr. Leon, 1999 yılında da Dr. Peralta farmokolojik olarak ozonun serbest radikallere karşı antioksidan sistemleri nasıl aktive ettiğini bilimsel olarak gösterdiler.

1999 yılında Dr. Schulz ve arkadaşları hayvan deneylerinde önce ozon verdikleri canlıların daha sonra septik peritonit olduklarında yaşamlarını sürdürebildiklerini ayrıca tedavide gereken antibiyotiklerin düşük dozunun yeterli olduğunu bilimsel olarak kanıtladılar.

2001 yılında Dr. Lell ve arkadaşları ozon verilmiş hayvanların daha sonra sıtma etkeni ile hastalandıklarında etkenin kan hücrelerinde büyüyüp üreyemediğini gösterdi.

OZON TEDAVİSİ NEDİR?

OZON TERAPİ

Atmosferde soluduğumuz, insan yaşamı için gerekli olan OKSİJEN GAZI,

iki oksijen atomunun birleşmesinden oluşmuş moleküldür. Oksijen olmazsa, insan yaşayamaz. OZON ise, üç oksijen atomunun bir araya gelmesi ile oluşan, bir gazdır.

Yağmurlu havalarda yıldırım ve şimşeklerin ürettiği enerji le oluşur. Ve havayı temizler.

Atmosferin üst tabakalarında kendiliğinden oluşan OZON (O3) Tıbbi ve diğer kullanımlar için ancak jeneratör yardımı ile enerji verilerek oksijenden (O2 )’den elde edilebilir. Yarım saat yarılanma ömrü vardır.

Yani yarım saat içinde soluduğumuz O2 molekülüne dönüşmeye başlar.

OZON TEDAVİSİ FAYDALARI

Medikal ozonun, mikrop, bakteri, mantarları öldürücü ve virüs çoğalmasını önleyici özelliği vardır. Bu sebeple, yaraların dezenfeksiyonu ve bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Kana tıbbi dozlarda Ozon verildiğinde;

Alyuvarlar elastikiyet kazanır ve böylece kanın akışkanlığı artar.

Alyuvarların oksijen taşıma kapasitesi artar.

Alyuvarların oksijeni dokulara bırakma yeteneği artar.

Hücre içi solunumu hızlandırarak hücre fonksiyonları için gerekli enerji olan atp’nin üretimini arttırır.

Cildin detoks yapıcı özelliğini arttırarak vücudumuzdaki kimyasal maddelerin temizlenmesinde yardımcı olur. Ozon, Düşük dozlarda kullanıldığında, vücudun direncini arttırır,

ozon bağışıklık sistemini aktive eder.

Medikal ozon, özellikle bağışıklık sisteminin zayıf olduğu veya bozuk olduğu hastalara uygulandığında çok başarılı sonuçların alınmasına yol açar.

Majör Otohemoterapide, küçük miktarlarda uygulanan kan ozonlaması, vücudun kendi antioksidanlarını ve serbest radikalleri yok eden enzimleri aktive ederler.

Kronik enflamatuar hastalıklarda ozonun bu yüzden çok etkilidir. Ozon uygulamaları klasik tıbbın yanında tamamlayıcı tedavi olarak uygulanmaktadır. Ozon tedavisi yapılırken klasik tıbbi tedaviyede devam edilmelidir.

Ozon tedavisi; Ozon konusunda eğitimli doktor ve hemşire tarafından yapılmalıdır.

Ozon tedavisinde; tedavi amaçlı Medikal ozon, daima saf ozon ve saf oksijenin karışımı şeklinde kullanılır.

Uygulamaya bağlı olarak ozon konsantrasyonu 1 ve 100 µg/ml (0.05 – 5 %O3) arasında değişir. Ozon terapist, ozon terapi konusunda eğitimli bir doktor, hastanın durumu ve tıbbi endikasyona göre hastanın alacağı komple dozu belirler.

Yorumlar kapatıldı.