BEL FITIĞI VE OZON TEDAVİSİ

BEL FITIĞI

BEL FITIĞI NEDİR?

Girişimsel ağrı tedavisinde ozonterapiPpt0000000

Bel fıtığı (Lomber Disk Hernisi),  bel omurları arasındaki diskin yırtılması neticesinde oluşan sinir basısı nedeniyle bel ve bacakta siyatik siniri boyunca şiddetli ağrılara yol açan,  ağrılı bir hastalıktır.

İnsan omurgasının en çok yük binen bölümü bel (lomber) bölgesidir.

Bel fıtığı( Lomber Disk Hernisi) iki omur kemiği arasında, omurgaya binen yükün eşit dağılımını sağlayan fibröz dokudan oluşanadeta yastık görevi yapan  diskler vardır. Bu diskler zorlanma sonucunda yırtılabilir. Bu yumuşak disk materyali yırtıldığında omurga kanalına doğru kayar, omuriliğe ve sinir köklerine doğru fıtıklaşması sonucu  bası yapar ve bel fıtığını oluşturur.

BEL FITIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Bel fıtığı, hemen her yaşta ortaya çıkabilir. En sık 30- 60 yaş arasındaki erişkinlerde görülür.

BEL FITIĞINA SEBEP OLAN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

 

Obezite: Aşırı kilo ile Omurganın esnekliğini sağlayan ve omurlar arasında yastık görevi gören disklerin aşırı baskı nedeniyle, şeklinin bozulmasına yol açar. Omurlar arasından  dışarıya doğru kabaran, fıtıklaşan disk, sinirlere baskı yapar. Baskı gören sinirin fonksiyonlarını etkileyerek değişik belirti ve bulgulara neden olur. 

Hareketsizlik:  Hareketsiz yaşamak ve düzenli egzersiz yapmama gibi durumlarda, Kaslar güçlü olmadığı için,  vücut ağırlığı da omurganın üzerine  gelen ek yük disklerin fıtıklaşmalarına neden olur.

Sigara içme: Sigara dolaşım bozukluğu ve vücudun ve dokuların oksijenden eksik kalmasına sebep olur ve disklerde dejenerasyon yapar. Oluşan bozulmaların iyileşmesini  yavaşlatır.

 Günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun hareket etmemek: Yerden bir yük kaldırılırken dizler kırılarak kaldırılmalı, Omuz üstüne yük kaldırılırken dikkat edilmeli,  yukarı doğru uzanılmamalı, masa başında, tam dik pozisyonda oturmalı ve sandalye bel girintisini destekleyecek biçimde olmalıdır.

Meslekle ilgili olan faktörler: Ağır fiziksel aktivite ve ağır kaldırma gerektiren, sürekli vibrasyona maruz bırakan, uzun süre ayakta durma veya oturma gerektiren meslekler, ağır sporlarla uğraşan kişilerde  bel fıtığı sıklığı artmaktadır.

BEL FITIĞI İÇİN RİSKLİ POZİSYONLAR VE HAREKETLER NELERDİR?

Yerden dizleri kırmadan eğilerek ağırlık kaldırmak,

Ağır nesneleri itmek ve çekmek,

Omuz üstüne yük kaldırmak ve yukarı doğru uzanmak,

Masa başında uzun süre desteksiz çalışmak,

Elde uzun süre ağır yük taşımak bel fıtığını davet eder.

HER BEL AĞRISI BEL FITIĞI MIDIR?

Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Resimde görüldüğü gibi kanal daralması da olabilir.

Bel ağrıları; Omurga içindeki  spinal kanalda daralama,, omurilik tümörü veya başka sebeplerden olabilir.

BEL FITIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bel fıtığında omurlar arasındaki sıkışan sinirin ilgili olduğu bölgede  genellikle Tek veya her iki bacağa vuran ağrılar, uyuşmalar, yürüme ve oturmada güçlükleri,  hareket kısıtlılıkları, bel fıtığının belirtileridir.

Bel fıtığı ilerlerdiğinde bacakta  zayıflama,  iktidarsızlık, çabuk yorulma, idrarını tutamama, yürüyememe gibi belirtiler de eklenir.

BEL FITIĞI TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Bel fıtığı hastalığın tanısı; klinik muayene, Röntgen, MR, Tomografi EMG (Sinir ölçüm testi) ile konulmalıdır.

Bel fıtığı, Disk Hernisi sinir köküne baskı yaparsa ağrı oluşturur. Sinir basısı oluşmuşsa bacaklara doğru siyatik siniri boyunca gelişen ağrı, ileri durumlarda sinirlerdeki hasar ve baskı arttıkça his kusurları ve güçsüzlük olarak ortaya çıkar.

BEL FITIĞININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bel Fıtığı Başlangıç Safhası: Bel fıtığın tedavisi, omurlar arasındaki yastık gibi görev yapan disklerin fıtıklaşmasının, sinirlere yaptığı basının derecesine bağlıdır. Eğer sadece bel ve bacak ağrısı mevcutsa bel fıtığı başlangıç safhasındadır.

 

NSAİD türü ağrı kesiciler ve kas gevşetici ilaçların verilmesi,

İki kiloyu aşan ağırlıkları kaldırmaması,

Yerden bir şey alınacaksa hastanın çömelerek alması,

Otururken belinin arkasına bir yastık koyması

Yirmi dakikadan fazla oturmaması,

Yukarıya doğru uzanmaması,

Belini daima sıcak tutması, cereyanda veya havalandırma önünde durmaması,

 

Stresten kaçınması, (Stres kasıntıyı arttırır ve ağrı yapar,  ağrıda kasılmayı arttırır ve sonuç kısır döngüye sebep olur.),

Yatak istirahatı yapması önerilir.

SERT YATAK İSTİRAHATI DOĞRU MUDUR?

İstirahat esnasında, sert yatak önerilir, bu yataklar üzerine yatmakla şekli bozulmayan, vücudun şeklini alabilen yataklardır.

HANGİ POZİSYONDA YATMAK UYGUNDUR?

Hastanın rahat ettiği pozisyon en iyi yatma pozisyonudur,

Dizlerin kırılması ve araya bir yastık konması da ağrıyı azaltır.

Bel Fıtığı İlerlerse:  Fizik tedavi yapılması gerekir.

Eğer geçmezse nükleoplasti metodu uygulanabilir.

 

Nükleoplasti ileri dereceye ulaşmamış bel fıtıklarında fıtıklaşmış diske röntgen altında bir iğne ile girilerek radyofrekans dalgalarıyla diske müdahale edilmesidir.

Veya lazerle diskektomi yapılır O da nükleoplastiye benzer bir uygulamadır.

Sadece Fizik tedavi ve egzersiz bel fıtığını ve orijinal halini kaybetmiş dokuyu eski haline sokamaz.

BEL FITIĞINDA AMELİYAT GEREKTİREN DURUMLAR:

Bel fıtığında cerrahi başvurulacak en son tedavi yöntemidir. Bazı sağlığını ihmal eden hastalarda,  çok ilerlemiş durumlarda cerrahiden başka çare  kalmamış olabilir. Uzun süre devam eden şiddetli ağrılar yanında ciddi bir güç kaybı, ayaklarda kuvvet kaybı, bacakta incelme ve idrar kaçırma, idrar tutamama varsa ameliyat tercih edilebilir.

Ameliyatla omurilikten çıkan sinirlere olan mekanik bası giderilmelidir.

CERRAHİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Bel fıtığı ameliyatlarındaki amaç fıtıklaşan diskin temizlenmesi ve sinir üzerindeki basıyı kaldırmaktır.

Herşeye rağmen, Bel fıtığında cerrahi tedaviden önce Fizik tedavi ve Ozon tedavisi uygulanmalıdır.

Cerrahi tedavi seçilmeden önce mutlaka ozon tedavisi uygulanmalıdır.

Bel fıtığı;  ağrı kesici, kas gevşetici ilaçlarla kontrol altına alınabilir.

Bel ve karın Kaslarını güçlendirici hareketler önemlidir.

Kasların güçlendirilmesi, bele binen yükü azaltmayı amaçlar.

Fizik tedavi de uygulanır.

İlerlemiş durumlarda cerrahi tercih edilir.

BEL FITIĞINDA OZON  TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?

Ozon tedavisi, ağrı tedavisinde etkili bir yöntem olduğu gibi,  bel ve boyun fıtığında ortaya çıkan enflamasyonu onarmak için kullanılmaktadır.

 

Vücut direncini de arttıran ozon tedavisi, kas tonusunun artmasını ve fıtık bölgesindeki  mekanik baskının azalmasına sebep olacak desteği sağlar.

BEL FITIĞINDA OZON TEDAVİSİ UYGULAMALARI

AMELİYATSIZ TEDAVİ

Bel fıtığında OZON TEDAVİSİuygulamaları çeşitli yöntemlerle yapılır.

 MAJOR OTOHEMOTERAPİ

Ana yöntem kan ozonlaması denilen Sistemik ozon,  Major Otohemoterapidir.

Hastanın durumuna göre 12-15 seans yeterlidir. Ancak bazı hastalarda 30 seansa kadar çıkabilmektedir.

Major Otohemoterapidir 10 seanstan az olan uygulamalarda başarı oranları çok düşüktür.

OMURGA DARALMASI

RECTAL OZON TERAPİSİ

Sistemik Rectal Ozon Terapisi de aynı etkiyi yapar. Kişinin tercihine göre Major yada Rectal Ozon tedavisinden biri uygulanır. Rectal Ozon terapisi hem ucuz hem daha kolaydır.

OZONUN PARA VERTEBRAL ADELELERE ENJEKSİYONU

Bel fıtığında genel olarak,  ozon tedavisi eğitimi almış her hekimin uygulayabileceği,  omurga ve bel fıtığı bölgesine mezoterapi iğneleriyle kas içine ve cilt altına yapılan bölgesel ozon terapisi de disklere destek oluşturacak etkiyi yapar. Fıtık bölgesinin mikrodolaşımını artırır, böylece iyileşme için şart olan kan akımı ve oksijenlenmeyi artırır.

OZON YAĞI MASAJI

Ozon yağı ile masaj yapılır . Ozonid haline gelmiş yağ dokulara emdirilir.

Burada yine amaç, bölgenin oksijenasyonu ve beslenmesinin arttırılması ve omurga  ve karın kaslarının güçlendirilmesidir.

 

DİSKİN İÇERSİNE “OZON” VERİLMESİ

Bir de direk fıtığın içine skopi altında uzman hekimlerce yapılan Ozon enjeksiyonu yöntemi vardır. Fıtığa neden olan Diskin içersine “OZON” verilmesi, Ozon nükleolizis olarak da adlandırılır.

Bu da en etkili ozon tedavisi yöntemlerinden biridir.

Oksijen-ozon gazı enjeksiyon yoluyla fıtıklaşmış diskin içine verilir.

Ozon, uzun bir  iğne ile skopi altında direk olarak diskin içine verilir ve 1 defa uygulanır.

Verilen ozon  gazı, diskin hacmini küçültür. Enflamasyonu giderir, böylece sinirler üzerindeki baskı da azalır. Bu da ağrının azalmasını sağlar.

OZON TEDAVİSİ SONUÇLARI

Özellikle Bölgesel Ozon tedavisinde, fıtığın oluştuğu diski oluşturan dokularda hücresel metabolizmayı arttırır. Fıtık hacminde küçülme, dokularda iyileşme sağlar.

Ozon, anti inflamatuar etkisi ile fıtık bölgesinde oluşan enlamasyonu giderir, inflamasyona arttıran ödemi azaltır,  vertebralardan çıkan  sinirler üzerinde ağrı kesici etki yapar, ağrı kesilince, gevşemeyi sağlar. Kısır döngüyü kırar. Bölgesel kanlanmayı arttırır .

Sonuç olarak Ozon tedavisi arteriel ve venöz damar çeperlerinde fizyolojik tonisite oluşturur.

Omurga kanalında dekonjesyon etkisiyle ve oksijenasyonu ile enflamasyonu azaltarak sinir kökü üzerindeki baskıyı azalır ve ağrıyı ortadan kaldırır, hastalıklı doku iyileşir.

Kasılan ve ağrıya yol açan bel adaleleri gevşeyerek rahatlar. Bu yüzden Ozon terapi’nin bel ve boyun fıtıklarında klasik tedavi ile birlikte etkin bir tedavi şeklidir.

Yeterli uygulama yapıldığında Bel fıtığı tedavisinde ozon tedavisinin başarısı %70-90 arasındadır.

Böylece BEL FITIĞINDAN AMELİYATSIZ KURTULMAK MÜMKÜNDÜR.

Girişimsel ağrı tedavisinde ozonterapiPpt0000000

BEL FITIĞINDA TEDAVİ UYGULAMASI

BİRİNCİ GÜN

1.- MAJOR OTHEMOTERAPİ yapılır. haftada 2 defa 12   seans devam edilir.

 6 hafta  haftada bir defa MAJOR OTOHEMOTERAPİ  VEYA RECTAL OZON TEDAVİSİ UYGULANIR.

2.- Sabah akşam yarım saat yürüyüş yapılır her yürüyüşten sonra karın kaslarını güçlendirici hareketler yapılır.

3.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

Vücut direncinin artması bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ışıksız, karanlık, elektronik alet olmayan, sessiz bir odada saat en geç 23 00 de uyumak sabah 07 00 ye kadar uyumak gerekir. Bu hergün bu şekilde uyunmalıdır. Melatonin hormonu ancak böyle bir odada uyumakla salgılanır.

İKİNCİ GÜN

1.- Sabah aç karnına 3 bardak (mümkünse ozonlu) su içilir.

2.-  Omurganın  her iki yanına MEZOTERAPİ iğneleriyle OZON GAZI yapılır. Özellikle fıtık bölgesine yoğun yapılır.

3.- Sabah akşam yarım saat yürüyüş yapılır her yürüyüşten sonra karın kaslarını güçlendirici hareketler yapılır.

4.-  Ozonyağı ile BEL VE OMURGA MASAJI yapılır. Ozonyağı emilinceye kadar friksiyon yapılır. Amaç sinir ve kasların uyarılması, cilt üzerinden ozonlanmasını ve dokuların oksijenlenmesini  sağlamaktır. Gün aşırı devam edilir.

5.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

ÜÇÜNCÜ GÜN

1.- Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

2.-  MİNOR OTOHEMOTERAPİ yapılır. 20-30 GÜNDE BİR 2 KEZ YAPILR.

3.- Sabah akşam yarım saat yürüyüş yapılır her yürüyüşten sonra karın kaslarını güçlendirici hareketler yapılır.

4.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

DÖRDÜNCÜ GÜN

1.- Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

2.- Sabah akşam yarım saat yürüyüş yapılır her yürüyüşten sonra karın kaslarını güçlendirici hareketler yapılır.

3.-  MAJOR OTOHEMOTERAPİ yapılır.

4.-  Ozonyağı ile BEL VE OMURGA MASAJI yapılır. 

5.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

BEŞİNCİ GÜN

1.- Sabah aç karnına 3 bardak su içilir.

2.- Omurganın  her iki yanına MEZOTERAPİ yapılır. Özellikle fıtık bölgesine yoğun yapılır.

3- Sabah akşam yarım saat yürüyüş yapılır her yürüyüşten sonra karın kaslarını güçlendirici hareketler yapılır.

4.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

ALTINCI GÜN

1.- Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

2.- Sabah akşam yarım saat yürüyüş yapılır her yürüyüşten sonra karın kaslarını güçlendirici hareketler yapılır.

3.-  Ozonyağı ile BEL VE OMURGA MASAJI yapılır. 

4.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

YEDİNCİ GÜN

1.- Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

2.- Sabah akşam yarım saat yürüyüş yapılır her yürüyüşten sonra karın kaslarını güçlendirici hareketler yapılır.

3.-  Ozonyağı ile BEL VE OMURGA MASAJI yapılır. 

4.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

YEDİNCİ HAFTADAN 14. HAFTAYA KADAR

1.-6. haftadan sonra HAFTADA  BİR  haftanın birinci günü  “major otohemoterapi  veya rectal ozon tedavisi” yapılır.

2.- Ozonyağı ile BEL VE OMURGA MASAJI yapılır. 

3.- Haftanın 4. günü Omurganın  her iki yanına MEZOTERAPİ iğneleriyle OZON GAZI yapılır. Özellikle fıtık bölgesine yoğun yapılır.

4.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

YİRMİÜÇÜNCÜ GÜN

1.- Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

2.- MİNOR OTOHEMOTERAPİ yapılır. 20 -30 GÜNDE BİR 2 KEZ YAPILR.

3.- 23. GÜNE RASTLAYAN DİĞER TEDAVİLERE DEVAM EDİLİR.

 

Ozon tedavisiyle 7-8  seansta, ağrılarda ve bulgularda gerileme görülmüyorsa, ayaklarda kuvvet kaybı, bacakta incelme ve idrar kaçırma, idrar tutamama varsa, Aşırı his ve güç kaybı varsa tedavi yarıda kesilir ve operasyon için hastaneye sevk edilir.

 

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir