BOYUN FITIĞI VE OZON TEDAVİSİ

BOYUN FITIĞI

BOYUN FITIĞI NEDİR?

Girişimsel ağrı tedavisinde ozonterapiPpt0000000

 

Boyun Fıtığı  (Cervical Disk Hernisi): Omurgalar arasındaki diskler, hareket esnasında uygulanan kuvvetleri emerler. Omurlar arasındaki diskler yaşlandıkça yıpranması ve bozulması boyun fıtığı görülme riskini arttırır.

Boyun fıtığı( Cervical Disk Hernisi) iki omur kemiği arasında, omurgaya binen yükün eşit dağılımını sağlayan fibröz dokudan oluşan, adeta yastık görevi yapan  diskler, zorlanma sonucunda yırtılabilir.

Bu yumuşak disk materyali yırtıldığında omurga kanalına doğru kayar, omuriliğe ve sinir köklerine doğru fıtıklaşması sonucu  bası yapar ve boyun fıtığını oluşturur.

Sonuç olarak, BOYUN FITIĞI  boyun omurları arasındaki diskin yırtılması neticesinde oluşur. Yırtılan disk Omurilik ve omur aralarından çıkan sinirlere bası yapar.

Boyun  omurları arasından çıkan sinirler kola ve sırta yayılarak, bu bölgelerin duyu ve hareketini sağlar.

Boyun fıtığı, omuza  ve kola uzanan sinirler boyunca şiddetli ağrılara duyu kaybına ve kuvvet kaybına sebep olur.

BOYUN FITIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Boyun fıtığı, hemen her yaşta ortaya çıkabilir. En sık 20- 40 yaş arasındaki erişkinlerde görülür.

Boyun fıtığının ana nedenleri, ağır yük kaldırma ya da itme hareketinin sık yapılması, Trafik kazaları, yüksekten düşme de diğer nedenler arasında gösterilebilir.

Duruş bozukluğuna yol açan uzun süreli masa ya da bilgisayar başında oturmak boyun fıtığına zemin hazırlar.

Kısa boyunlu ve basık kafa yapısına sahip olan kişilerde ise boyun fıtığının görülme oranı çok daha düşüktür.

BOYUN FITIĞI İÇİN RİSKLİ POZİSYONLAR VE HAREKETLER NELERDİR?

 

Trafik kazası geçirmek,

Travma geçirmek,

Şoförlük, bankacılık gibi mesleklerde  çalışmak,

Yanlış duruş, Boyunun yanlış hareketleri ve yanlış pozisyonları,

Boyun kaslarında zayıflık,  Psikolojik stres, Yorgunluk, Uzun süreli bilgisayar kullanımı, Profesyonel olmayan masaj, Oturduğu yerde uyuyakalmak, Ortopedik yastıklar kullanmamak, Yanlış bir uyuma pozisyonu, Boyun fıtığına yakalanma riskini artırmaktadır.

 

Dikiş nakış, ev işleri, temizlik, perde asma, silme gibi işler, boyun ağrılarını artıran faktörlerdir. Bu yüzden kadınlarda boyun ağrılarının görülme sıklığı daha fazladır.

Günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun hareket etmemek ,

Egzersiz yapmamak , Egzersiz yapmama gibi durumlarda, Kaslar güçlü olmadığı için,  obezite de, omurganın üzerine  gelen ek yük disklerin fıtıklaşmalarına neden olur.

Sürekli aynı noktaya bakmak,

Boynu uzun süre aynı noktada tutmak,

 

Cep telefonlarına sürekli aynı pozisyonda bakmak, 

Bilgisayar  karşısında uzun süre geçirmek,

Soğuk esen klimanın karşısında durmak,

Uygunsuz çalışma pozisyonları ,

Oturur vaziyette uyumak, Uzun süre televizyon izlemek, Masa başında saatlerini geçirmek, Kas yapıları daha zayıf olanlar,

Sigara kullananlar, Genç yaşlarda sigaraya başlayanlarda, boyun yapısı çok kısa sürede bozulmaktadır.

Genetik faktörler de boyun fıtığı üzerinde etkilidir.

Eğer kişinin ailesinde boyun fıtığı vakaları varsa, fıtık olma riski de artmaktadır.

Genellikle ince, narin ve uzun boyunlu insanlarda boyun fıtığı, kısa boyunlu insanlara oranda daha çok görülmektedir.

BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ

Boyun fıtığında; tek taraflı, kola doğru yayılan bir ağrı,

Parmak uçlarına kadar yayılır ve uyuşma ile beraber seyreden ağrı,

Ağrı ile birlikte yayıldığı kolda kuvvet kaybı,

Ele alınan cisimleri düşürmek,

Yürüme güçlüğü ve dengesizlik görülür.

 

Akut boyun fıtığı:

Diskin yırtılması ve Nukleus pulpozus’un fıtıklaşması ile oluşur,

Tek yanlı, kürek kemiğine, göğse üst ekstremiteye yayılan ağrılar hissedilebilir. Ağrı, öksürük, ıkınma ve hapşırma ile artabilir. Ağrı ve uyuşukluk gelişir ve artar ise 3 gün süre ile geçmezse mutlaka bir doktora başvurulması gerekir.

Kronik Boyun ağrılarına sebep, omurga sistemini oluşturan yapıların yaygın dejenerasyonu ile servikal spondilozis adı verilen bir tablodur.

BOYUN FITIĞI TANISI

Boyun fıtığı tanısı hastanın  öyküsü ve fizik muayene ve nörolojik muayene ile konulabilir.

BT, ayrıntılı nörolojik muayene yanında  radyolojik incelemeler ve EMG yeterlidir.

BOYUN FITIĞI TEDAVİSİ

Boyun fıtığı  başlangıç safhasında ise yani ağrılar ve bulgular hafif  ise istirahat, stresten uzak durmak,, ağrı kesici ilaçlar ve fizik tedavi ile yapılması gerekir.

Boyun ve kol ağrıları ilaç ve fizik tedaviye rağmen geçmiyorsa, kollarda uyuşukluk, kuvvet azlığı varsa  ameliyat gerekebilir.

Ancak her boyun fıtığında fizik tedavi ve mutlaka ozon tedavisi yapılmadan ameliyat tercih edilmemelidir.

BOYUN SAĞLIĞININ KORUNMASI

Boyun sağlığının korunması için  uyulması için gereken kurallar ve egzersizler;

Uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınılmalı,

Oturma ve ayakta kalma süresi 45 dakikayı geçmemeli her 20 dakikada pozisyon değiştirilmelidir.

Bakılacak objeye cepheden baş-boyun ve gövde aynı dik düzlem üstünde olacak şekilde dönülmelidir.

Bilgisayar kullanırken ekran göz hizasında olmalıdır.

Okuma ve bilgisayar kullanımı sırasında, boynu öne doğru ileri derecede bükülmemelidir.

Okuma, kitap yüksekliği uygun bir seviyede ayarlanarak ve göz hareketleri ile yapılmalıdır.

Yatakta, yan yatmak tercih edilmelidir,

Ortopedik yastık kullanılmalıdır,

Boyun; direk boyna vuran klimadan, cereyandan, rüzgârdan, soğuktan korunmalıdır.

Yüzme sonrasında ıslak ıslak rüzgarda kalınmamalıdır.

BOYUN FITIĞINA İYİ GELEN EGZERSİZLER

Boyun fıtığından korunmak için düzenli egzersiz yapılmalıdır.

Boyun adalesini güçlendiren egzersizler, boyun fıtığına yakalanma riskini azaltır.

Alnın ortasına, şakaklara ve enseye konularak itilmesi şeklinde yapılan ve her bir itmede 15’e kadar sayılan egzersizler, boyun kaslarını güçlendirir.

Bu egzersizler  günde en az  3 kez yapılmalıdır.

Masa başında uzun süre çalışan kişiler ise sırt ve bel desteği olan sandalyeler kullanmalıdır.

Masa başında çalışan kişiler bilgisayarlar göz hizasında olacak şekilde çalışmalı, klimalardan uzak durmalıdır.

Günde 5 dakikalık egzersizlerle boyun fıtığı riskinden korunmak mümkündür.

BOYUN FITIĞINDA OZON  TEDAVİSİ

Ozon tedavisi, ağrı tedavisinde etkili bir yöntem olduğu gibi,  boyun fıtığında ortaya çıkan enflamasyonu onarmak için kullanılmaktadır.

Vücut direncini de arttıran ozon tedavisi, kas tonusunun artmasını ve fıtık bölgesindeki  mekanik baskının azalmasına sebep olacak desteği sağlar.

BOYUN FITIĞINDA OZON TEDAVİSİ UYGULAMALARI

Bel fıtığında OZON TEDAVİSİ uygulamaları çeşitli yöntemlerle yapılır.

MAJOR OTOHEMOTERAPİ

Ana yöntem kan ozonlaması denilen Sistemik ozonlama için yapılan,  Major Otohemoterapidir.

Hastanın durumuna göre 12-15 seans yeterlidir. Ancak bazı hastalarda 30 seansa kadar çıkabilmektedir.

Major Otohemoterapidir 10 seanstan az olan uygulamalarda başarı oranları oldukça düşüktür.

RECTAL OZON TERAPİSİ

Sistemik Rectal Ozon Terapisi de aynı etkiyi yapar. Kişinin tercihine göre Major yada Rectal Ozon tedavisinden biri uygulanır. Rectal Ozon terapisi hem ucuz hem daha kolaydır.

OZONUN  ADELELERE ENJEKSİYONU

Boyun fıtığında genel olarak,  ozon tedavisi eğitimi almış her hekimin uygulayabileceği,  boyun fıtığı bölgesine mezoterapi iğneleriyle kas içine ve cilt altına yapılan bölgesel ozon terapisi de disklere destek oluşturacak etkiyi yapar. Fıtık bölgesinin mikrodolaşımını artırır, böylece iyileşme için şart olan kan akımı ve oksijenlenmeyi artırır. Kısa zamanda ağrılar kesilir.

OZON YAĞI MASAJI

Ozon yağı ile masaj yapılır . Ozonid haline gelmiş yağ dokulara emdirilir.

Burada yine amaç, bölgenin oksijenasyonu ve beslenmesinin arttırılması ve omurga kaslarının güçlendirilmesidir.

 

DİSKİN İÇERSİNE “OZON” VERİLMESİ

Bir de direk fıtığın içine skopi altında uzman hekimlerce yapılan Ozon enjeksiyonu yöntemi vardır. Fıtığa neden olan Diskin içerisine “OZON” verilmesi, Ozon nükleolizis olarak da adlandırılır.

Bu da en etkili ozon tedavisi yöntemlerinden biridir.

Oksijen-ozon gazı enjeksiyon yoluyla fıtıklaşmış diskin içine verilir.

Ozon, uzun bir  iğne ile skopi altında direk olarak diskin içine verilir ve 1 defa uygulanır.

Verilen ozon  gazı, diskin hacmini küçültür. Enflamasyonu giderir, böylece sinirler üzerindeki baskı da azalır. Bu da ağrının azalmasını sağlar.

OZON TEDAVİSİ SONUÇLARI

Özellikle Bölgesel Ozon tedavisinde, fıtığın oluştuğu diski oluşturan dokularda hücresel metabolizmayı arttırır. Fıtık hacminde küçülme, dokularda iyileşme sağlar.

Ozon, anti inflamatuar etkisi ile fıtık bölgesinde oluşan enflamasyonu giderir, inflamasyona arttıran ödemi azaltır,  vertebralardan çıkan  sinirler üzerinde ağrı kesici etki yapar, ağrı kesilince, gevşemeyi sağlar. Kısır döngüyü kırar. Bölgesel kanlanmayı arttırır .

Sonuç olarak Ozon tedavisi arteriel ve venöz damar çeperlerinde fizyolojik tonisite oluşturur.

Omurga kanalında dekonjesyon etkisiyle ve oksijenasyonu ile enflamasyonu azaltarak sinir kökü üzerindeki baskıyı azalır ve ağrıyı ortadan kaldırır, hastalıklı doku iyileşir.

Kasılan ve ağrıya yol açan bel adaleleri gevşeyerek rahatlar. Bu yüzden Ozon terapi’nin bel ve boyun fıtıklarında klasik tedavi ile birlikte etkin bir tedavi şeklidir.

 

BOYUN FITIĞI OZON TEDAVİSİ UYGULAMASI

BİRİNCİ GÜN

1.- MAJOR OTHEMOTERAPİ yapılır. haftada 2 defa 12   seans devam edilir.

 6 hafta  haftada bir defa MAJOR OTOHEMOTERAPİ  VEYA RECTAL OZON TEDAVİSİ UYGULANIR.

2.- Sabah, ÖĞLE,  akşam  10-15 dakika dirençli boyun fıtığı egzersizleri yapılır. 

3.-Boyunluk takılır. Boyunluk 2-3  hafta takılır. Ancak boyunluk çıkarıldığında dirençli boyun egzersizleri yapılır.

Geceleri çıkarılır.

4.- OZON YAĞI İLE BOYUN MASAJI yapılır. Ozonyağı emilinceye kadar friksiyon yapılır. Amaç sinir ve kasların uyarılması, cilt üzerinden ozonlanmasını ve dokuların oksijenlenmesini  sağlamaktır. Hergün  devam edilir.

5.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

Vücut direncinin artması bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ışıksız, karanlık, elektronik alet olmayan, sessiz bir odada saat en geç 23 00 de uyumak sabah 07 00 ye kadar uyumak gerekir. Bu hergün bu şekilde uyunmalıdır. Melatonin hormonu ancak böyle bir odada uyumakla salgılanır.

İKİNCİ GÜN

1.- Sabah aç karnına 3 bardak (mümkünse ozonlu) su içilir.

2.-  Boyun Omurgasının  her iki yanına MEZOTERAPİ iğneleriyle OZON GAZI yapılır. Özellikle fıtık bölgesine yoğun yapılır.

3.- Sabah ÖĞLE  akşam  10-15 dakika dirençli boyun fıtığı  egzersizleri yapılır.

4.-  OZONYAĞI ile BOYUN OMURGA MASAJI yapılır.

5.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

ÜÇÜNCÜ GÜN

1.- Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

2.-  MİNOR OTOHEMOTERAPİ yapılır. 20-30 günde bir 2 kez yapılır.

3.- Sabah ÖĞLE  akşam  10-15 dakika dirençli boyun fıtığı  egzersizleri yapılır.

4.-  OZONYAĞI ile BOYUN OMURGA MASAJI yapılır.

5.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

DÖRDÜNCÜ GÜN

1.- Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

2.- Sabah ÖĞLE  akşam  10-15 dakika dirençli boyun fıtığı  egzersizleri yapılır.

3.-  OZONYAĞI ile BOYUN OMURGA MASAJI yapılır.

4.-  MAJOR OTOHEMOTERAPİ yapılır.

5.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

BEŞİNCİ GÜN

1.- Sabah aç karnına 3 bardak su içilir.

2.- Boyun Omurgasının  her iki yanına MEZOTERAPİ yapılır. Özellikle fıtık bölgesine yoğun yapılır.

3.- Sabah ÖĞLE  akşam  10-15 dakika dirençli boyun fıtığı  egzersizleri yapılır.

4.-  OZONYAĞI ile BOYUN OMURGA MASAJI yapılır.

5.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

ALTINCI GÜN

1.- Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

2.- Sabah ÖĞLE  akşam  10-15 dakika dirençli boyun fıtığı  egzersizleri yapılır.

3.-  OZONYAĞI ile BOYUN OMURGA MASAJI yapılır.

4.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

YEDİNCİ GÜN

1.- Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

2.- Sabah ÖĞLE  akşam  10-15 dakika dirençli boyun fıtığı  egzersizleri yapılır.

3.- OZONYAĞI ile BOYUN OMURGA MASAJI yapılır.

4.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

YEDİNCİ HAFTADAN 14. HAFTAYA KADAR

1.-6. haftadan sonra HAFTADA  BİR  haftanın birinci günü  “major otohemoterapi  veya rectal ozon tedavisi” yapılır.

2.- Sabah ÖĞLE  akşam  10-15 dakika dirençli boyun fıtığı  egzersizleri yapılır.Hergün

3.-  OZONYAĞI ile BOYUN OMURGA MASAJI yapılır. Hergün devam edilir.

4.- Haftanın 4. günü Boyu Omurgasının  her iki yanına MEZOTERAPİ iğneleriyle OZON GAZI yapılır. Özellikle fıtık bölgesine yoğun yapılır.

5.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

YİRMİÜÇÜNCÜ GÜN

1.- Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

2.- MİNOR OTOHEMOTERAPİ yapılır. 20 -30 GÜNDE BİR 2 KEZ YAPILR.

3.- 23. GÜNE RASTLAYAN DİĞER TEDAVİLERE DEVAM EDİLİR.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir