GASTRİT, DUODENUM ve MİDE ÜLSERİ VE OZON TEDAVİSİ

GASTRİT

GASTRİT NEDİR?

 

Gastrit, mide zarının iltihaplanması sonucu oluşan ve çok yaygın görülen bir mide hastalığıdır.Midede oluşan yanma, şişkinlik ya da ağrıyla kendini gösterir. Temel nedeni mideye yerleşen helicobakter isimli bir bakteridir.

Fakat fazla sigara ve alkol tüketimi, ya da bazı ağrı kesiciler de gastrite neden olabilir.

Gastrit genelde pek ciddiye alınmasa da tedavi edilmediği taktirde ülser ya da mide kanseri riskini arttırabilir. Teşhis edildikten sonra tedaviye hızlı cevap veren bir hastalıktır ve çoğu insan için ciddi bir hastalık değildir. İlaçla ya da doğru beslenme ile tedavi edilebilir.

GASTRİT NEDİR? MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİ MİDİR?

Midede yanma, ağrı ve şişkinlik gibi belirtilerle kendini gösterebilen gastrit, mide iç duvarının mide mukozasının  iltihaplanmasıdır.

Akut  ve kronik yani yavaşça gelişen gastrit 2 ayrı grupta incelenir.

akut gastrit Alkol, aspirin, ağrı kesici ilaçlar ve stres yol açar.

kronik gastritin SEBEBİ adı verilen ve mide iç duvarında, MUKOZASINDA yaşayan helikobakter pylori, kirli sulardan bulaşan bakteri önemli nedenidir.

safra reflüsü ve bazı enfeksiyonlar gastrite yol açabilmektedir.

Kronik gastrit vakalarında, mide iç duvarında çeşitli doku değişikliklerine sebep olmaktadır.

kanserojen maddelere maruz kalan kişilerde kanser oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

GASTRİTİN BELİRTİLERİ

Gastritin belirtileri hastadan hastaya farklılık göstermekle beraber, genellikle mide yanması, ağrı, bulantı, kusma, şişkinlik hissi, geğirme, erken doyma, iştahsızlık ve yemeklerden tiksinme gibi şikayetlere neden olmaktadır.

GASTRİTİN NEDENLERİ

Mide duvarını koruyan bariyerin zayıflığı veya zedelenmesi, mide özsuyunun bu zarına zarar vermesine neden olur.

BAKTERİYEL ENFEKSİYON: Helicobacter pilori ile enfeksiyon gelişir.

Male anatomy of human organs in x-ray view

bakteriye karşı koruma bariyerlerinin düşük olması ve sigaraalkol ya da kötü beslenme gibi etkenler enfeksiyon gelişiminde etkilidir.

 

ROMATİZMA VE AĞRI KESİCİLERİN KULLANIMI: Aspirin ve romatizmal ilaçlar, ağrı kesiciler,  hem akut gastrit hem de kronik gastrite neden olabilir.

YAŞLILIK: Mide mukozası yaşla birlikte incelebilir.

AŞIRI ALKOL KULLANIMI akut gastrite neden olabilir.

STRES: Yanık Büyük bir cerrahi operasyon, yaralanma ve  şiddetli stres akut gastrite neden olabilir.

Otoimmün gastrit denilen bu tip gastrit, vücudun kendi mide hücrelerine saldırması ile olur.

GASTRİT HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN BESLENME ÖNERİLERİ

 

Hızlı yemek yeme alışkanlığı bırakmak,

Gıdalar iyi çiğnenerek yutmak,

Sigara ve alkolden kaçınmak,

Kızartmalar, aşırı yağlı yemekler ve baharatlı gıdalar tüketmemek,

gastrit alkol - GASTRİT, MİDE ÜLSERİ, DUODENUM ÜLSERİ ve OZON TEDAVİSİ

Sucuk, salam, sosis gibi besinlerden uzak durmak,

Aşırı sıcak ve soğuk gıdalar ile içeceklerden uzak durmak,

Gazlı içeceklerin yerine su tüketmek,

Bol miktarda taze sebze ve meyve ile beslenmek.

 GASTRİT TEDAVİSİ

Gastrit  tanısı konduktan sonra, helikobacter pozitif bulunursa enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi ve mide asidini baskılayan ilaçlar kullanılabilir.

 

H2 Reseptör blokerleri, proton pompası inhibitörleri, antimuskarinik ilaçlar, mukoza koruyucular, antiasitler. 

Gastrit tedavisinde kullanılan ilaçlar H2 reseptör blokerleri ve proton pompa inhibitörleridir. Ülser ilaçları mide asitlerini azaltarak kişinin yakınmalarını rahatlatır. Bunun yanı sıra mide asidinin gastrit üzerine etkisini ortadan kaldırarak, iyileşmeyi sağlar.

Çoğu gastrit ilaç tedavisi ile iyileşir.

Tedaviyi etkileyen faktörler; diyet, sigara, alkol, analjezik kullanımıdır.

MİDE ÜLSERİ VE DUODENUM ÜLSERİ

ÜLSER NEDİR?

Mide veya  on iki parmak bağırsağının (duedonum)  kas tabakasına kadar  mukozasının tahrip olması ve 3-5 cm genişlikte  doku kaybı nedeniyle  oluşan yaralara ülser denir.

Bu yara olan bölgesinde enflamasyon oluşur.

Genellikle Helikobakter Pylori  bakteri türünün veya Mide asidi artışı ve pepsin etkisiyle yaralar oluşan ülserlere peptik ülser de denir.

Ülser erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla görülmektedir.

Çoğunlukla 30-50 yaş grubunda  görülür.

kadınlarda 60 yaş civarında daha çok ortaya çıkmaktadır.

ÜLSER NEDENLERİ

MİDENİN  OLUMSUZ DURUMLAR İÇİN;

Mukozal defans sistemleri, koruyucu mekanizmaları, hücre yenileme sistemleri vardır.(mukus, bikarbonat, mukozal kan akımı, prostoglandinler, hücre yenilenmesi vb.)

Midenin koruyucu mekanizmaları, bazı predispozan faktörler ve çevre etkilerine karşı tam başarılı olmayabilir.

ÜLSER OLUŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Mide  boşalmasının gecikmesi,  safra,  asit-pepsin salgısı,  “helicobakter pylori” adı verilen bir bakteri, sigara ve alkol tüketimi ile ve bazı romatizmal hastalıklar için kullanılan ilaçlar, Uzun süre aç kalmak, Dengesiz ve sağlıksız beslenmek, Besinleri az çiğnemek, Mideyi fazla doldurmak, Yorgunluk, Uykusuzluk, Genetik faktörler,

Stres, Psikolojik travmalar (Savaş, deprem, afet, ekonomik sıkıntılar veya buhranlarla stresin yoğunlaştığı durumlar) Ülser oluşumuna sebep olan faktörlerdir.

MİDE ÜLSERİNİN BELİRTİLERİ

 

1.-Midede ekşime,  karnın üst kısmında kemirme, ezilme ve yanma şeklinde hissedilen ağrı, şişkinlik, geğirme, Dispepsi

 

2.- Karın ağrısı; karnın üst kısmında meydana gelen ağrı,  antiasitler ya da yemeklerle azalır. Yemeklerden 1- 3 saat sonra ortaya çıkar. İlerlemiş durumlarda;  geceleri uykudan uyandırabilir, sırta yayılabilir.
3.- Hastalığın ilerleyen aşamalarında mide bulantısı ve kusma ve kusma ile gelen rahatlama,  Şişkinlik ve gaz, Sık acıkma, Hazımsızlık,
4- Göğüs ağrısı.
5- İştahsızlık, Anoreksi,

6.-kilo kaybı.

Mide ülserinin ilerlemesi halinde reflü ile yemek borusu ve ağızda ekşime hissedebilir.

Midedeki asit miktarının artarak yemek borusuna ve ağza ulaşması nedeniyle ülserli kişilerin dili daha koyu renktedir.

Hastalığın ilerlediğinde ve mide kanaması durumlarında kusma ile ağızdan kan gelebilir.

Mide kanseri nedeniyle oluşan ülserlerin ayırıcı tanısı mutlaka yapılmalıdır.

MİDE VE DUODENUM ÜLSERİ TEŞHİSİ

 

PEPTİK ÜLSERDE FİZİK MUAYENE

Anamnez alınır, fizik muayene yapılır. Epigastrik hassasiyet olabilir. pilor stenozu gelişmişse çalkantı sesi alınır.

PEPTİK ÜLSERDE TANI YÖNTEMLERİ

Radyolojik inceleme yapılır.

 

Peptik ülserde Tanı yöntemleri içerisinde en güvenilir olanı endoskopik- Gastroskopik incelemedir. Mide ülserlerinde mutlaka endoskopik inceleme yapılmalıdır. Ülser teşhisinin en doğru yöntemidir.

Ülserin direkt olarak görülmesine ve biyopsi alma, mide suyu analizi ve sitolojik inceleme yapma olanağı sağlar.

Ülserin iyi ya da kötü huylu olması: konusunda karar vermeyi kolaylaştırır.

Asit sekresyon testi ve serum gastrin düzeyini ölçmek önemlidir.

PEPTİK ÜLSER KOMPLİKASYONLARI

Kanama, perforasyon, penetrasyon, obstrüksiyon olabilir.

Peptik ülserde Gastrit, mide kanserleri, özefajit, Miyocard Infarktüsü, perikardit, plörezi, kolesistit, İBS, dispepsi, pankreatit vb. ayırıcı tanı yapılması gerekir

ÜLSER TEDAVİSİ

 

Ülser tanısı konduktan sonra, helikobacter pozitif bulunursa enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi ve mide asidini baskılayan ilaçlar kullanılabilir.

H2 Reseptör blokerleri, proton pompası inhibitörleri, antimuskarinik ilaçlar, mukoza koruyucular, antiasitler.

Tedaviyi etkileyen faktörler; diyet, sigara, alkol, analjezikler.Ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar H2 reseptör blokerleri ve proton pompa inhibitörleridir. Ülser ilaçları mide asitlerini azaltarak kişinin yakınmalarını rahatlatır. Bunun yanı sıra mide asidinin ülser üzerine etkisini ortadan kaldırarak, iyileşmeyi sağlar.

Çoğu ülser ilaç tedavisi ile iyileşir.

 

Asit ve pepsin salgısını engellemek için (vagus siniri)nin kesilmesine dayanır.

Ancak tekrar riski olabilmektedir.  Bazı ülser vakaları kanama, stenoz (daralma -tıkanma) , delinme gibi sorunlara yol açarsa ameliyat gerekebilir.

Ülserler kronik ve tekrarlayıcıdır. Bunun yanı sıra ülser diyeti de ülser tedavisinde yardımcıdır.

ÜLSER DİYETİ

Mide yanmasını önlemek için mide salgısını artıran her türlü gıda ve içecekten uzak durulmalıdır. Ekşi, acı, soğanlı yiyecekler şikayetleri artırıyorsa onlardan uzak bir beslenme rutini oluşturulmalıdır.

Sigara  ülser tedavisini engeller bloke ederek ülserin iyileşmesini geciktirmektedir.

Alkol alımı da yüzeysel mukoza direncini bozduğu için gastrit ve ülser gibi hastalıkların tedavisini zorlu hale getirir. Özellikle akut ülserde kesinlikle alkol kullanımından uzak durulmalıdır.

ÜLSER AĞRISI ve ÜLSERDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Sağlıklı ve düzenli bir beslenme programını uygulamak

Kahvaltı etmek ve öğün atlamamak

Kızartmalardan, yağlılardan uzak durmak,

Akşamları buharda pişmiş yemekleri tercih etmek,

Aşırı şekerli, tuzlu yememek,

Yeterli sıvı almak,

Çay ve kahveyi az içmek,

Küçük porsiyonlar tüketmek,

GASTRİT VE MİDE ÜLSERİ VE OZON TEDAVİSİ

Gastrit ve mide ülseri için Ozon tedavisi birçok etkisiyle gastriti ve mide ülserlerini azaltır ve tedavi eder.

Gastriti veya mide ülserinde klasik tedavi major otohemoterapidir. Bunun yerine major otohemoterapi ile başlayıp  aynı etkiyi gösteren Rectal Ozon tedavisi ile devam etmek birçok yönden faydalı olacaktır.

 

Bunun yanında, her yemekten yarım – bir saat önce 2 su bardağı ozonlu su içilmesi,

Günde 1 kez  5-7 damla ozon yağı  ile tedavi de kullanılır.

Damardan verilen ozon tedavisi ile helicobacter pylorinin yaptığı enflamasyon ve mide asidi azalır,

Aç karnına  içilen ozonlu su, helicobacter pylori’yi direkt etkiyle yok eder.

Ozon tedavisinin  dördüncü ila altıncı  seansının ardından mide şikayetleri tama yakın bir şekilde kaybolur.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

GASTRİT, DUODENUM ve MİDE ÜLSERİ VE OZON TEDAVİSİ için 2 cevap

 1. Kürşat BAYRAKTAR diyorki:

  Amacım yorum değilde bir sorum olacak ozonla doyrulmuş zetinyağı yani ozon yağı genel kullanım amaçlı içilebilirmi .Yani ozon yağı kaç damla suya damlatılp ne zaman ne oranda içilmeli.
  ikinci olarak ozonlu su nerden temin edilebilir.
  üçüncü olarakta sitenizdeki Revita ozon yağını nereden temin edebiliriz

  • admin diyorki:

   Revita ozon yağı bir (1) tatlı kaşığı içilebilir,
   Ozon jeneratorü alıp evde yapabilirsini ozonlu suyu,Revita ozon yağı selçuk ecza deposu ile çalışan eczanelerden şiparişle temin edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir