KAPOSİ SARKOMU

KAPOSİ SARKOMU

KAPOSİ SARKOMU NEDİR?

Kaposi sarkomu bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, vasküler ( kan damarlarını) veya lenf hücrelerinde ve lenf düğümlerinde gelişen, vücudun birçok bölgesinde kitleler oluşturan bir tümördür.

Kaposi sarkomu, Kan damarlarını ve lenfatik damarlarındaki endotel hücrelerinden kaynaklanır.

Kaposi sarkomu . genellikle deride ve ağız , burun, üreme organları, anüs ve iç organlar içinde mukozal yüzeylerde görülür.

Ciltte görülen Kaposi Sarkomunda, kanser hücreleri deride genellikle mor,  Kırmızı, pembe  veya kahverengi renkte düz veya kabarık lekeler veya tümörler şeklinde de görülür.

Tümörler ise, ciltte, ağızda,  vücudun lenf düğümlerinde,  akciğerler, karaciğer, sindirim sisteminde de  görülür. Lezyonlar bazen Kronik lenfödem oluşturabilir, bacaklarda ve ayaklarda ağrılı şekilde şişmesine neden olabilir.

Kaposi sarkomunun gelişiminde İnsan herpesvirüsü 8 (HHV-8) denen bir virüs rol alır. Herpes virüsü, Kaposi sarkomunun çeşitli formlarına neden olur.

Bağışıklık sistemi zayıf olan HIV’li kişilerde, organ naklinden sonra bağışıklık sistemini baskılanan ve bağışıklığı azalan yaşlı yetişkinlerde görülme sıklığı fazladır. Kaposi Sarkomu, sağlıklı bir insanda da gelişebilir.

Organ naklinde ve cinsel ve cinsel olmayan temas yoluyla yayılabilir.

 

KAPOSİ SARKOM ÇEŞİTLERİ

1.- Klasik Kaposi Sarkomu en sık Tipik olarak ilk önce bacaklarda ve ayaklarda nodüller veya plaklar oluşturak yayılan ve birleşen kırmızımsı veya mavimsi-siyah lekeler ve yamalar şeklinde görülür.

Yaşlı erkekleri etkiler, bölgesel olarak en çok  güney Akdeniz, Doğu Avrupa, Orta Doğu kökenli yaşlı erkeklerde görülür. Kadınlarda erkeklerden az görülür.

İlerleme durumunda yaygın olarak, ağız, burun ve sindirim sistemini etkiler ve yavaş ilerler ve sıklıkla ölüm nedeni olmaz.

Hastalarda bacaklarda, ayak bileklerinde veya ayak tabanlarında bir veya daha fazla lezyonlar vardır ve daha yavaş büyür. Bu hastalarda bağışıklık sistemi normal insanlara göre daha zayıf olabilir.

2.- Endemik Kaposi Sarkomu :  Afrika kutanöz Kaposi sarkomu Genellikle 20-50 yaşları arasındaki erkeklerde , Nodüler, infiltratif, vasküler kitleler seklinde görülür.

Herpes virus  HHV-8 prevalansından dolayı, ekvatoral Afrika’da yaygındır. Afrika genelinde AIDS insidansındaki artışıyla doğru orantılı salgın kaposi sarkomu da denir, diğerlerine göre  daha agresif olabilir. Mortalite (öldürücülük) oranı çok yüksektir. Genellikle HIV negatiftir.

AIDS Afrika’da daha yaygın hale geldikçe, salgın tipi kaposi sarkomu da daha yaygınlaşmaktadır.

Afrika lenfadenopatik Kaposi sarkomu agresiftir, 10 yaşın altındaki çocuklarda ortaya çıkar.

Çocuklarda Kaposi Sarkomu, Çocuklarda ve bebeklerde görülen tip endemik (Afrika) kaposi sarkomudur.

Deri lezyonları olsun veya olmasın lenf nodu tutulumu ile kendini gösterir.

Bu tip diğer kaposi sarkom tiplerine göre daha ağır seyretmektedir. Mortalite (ölümcüllük) oranı diğer türlerden çok daha fazladır.

3.- Epidemik Kaposi Sarkomu AIDS’li kişilerde ortaya çıkar ve vücudun birçok bölgesi etkilenebilir.  Baş, sırt, boyun, gövde ve mukoza zarları için bir tercihle birlikte, bir veya birkaç kırmızı ila mor-kırmızı makül şeklinde başlayan, hızla papüllere, nodüllere ve plaklara ilerleyen kutanöz lezyonlarla kendini gösterir. Daha ileri vakalarda, lezyonlar mide ve bağırsaklarda, lenf düğümlerinde ve akciğerlerde bulunabilir.

HIV pozitif popülasyonda evre 3 HIV tanısı olan kişilerde gelişir. HHV 8, HIV enfeksiyonu riski taşıyan kişiler arasında cinsel yolla bulaşır.

Epidemik (AIDS İle İlişkili Salgın Şeklinde) Kaposi Sarkomuda denir.

4.-İmmünosupresyon nedenli Kaposi Sarkomu İmmünsüpresyon tedavisi ve Bağışıklık baskılanması olan ve  böbrek veya başka organ nakli geçirmiş kişilerde görülür. İmmünsüpresif ilaçlar ve HHV-8 içeren donör organla da ilişkili olabilir.

KAPOSİ SARKOMU EVRELERİ

Evre 1:  Lezyonlar sadece deride görülür.

Evre 2:  Nodüler evrede lezyonlar inflitre (birikim) olmuştur.

Evre 3: Lezyonlar ilerlemeye ve yayılmaya  başlamıştır.

Evre 4:  nodüller iç organlara yayılmıştır.

KAPOSİ SARKOMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaposi sarkomu olan kişilerde, HIV / AIDS varsa, bulgular daha belirgindir.

İlk bulgular  genelde ciltte, bacaklar ve ayaklarda, sırt, yüzde; mor, kırmızı, pembe, kahverengi lekeler veya şişkin lekelenmelerdir.

Genellikle deride ve ağız, burun, boğaz içi, gözün dışı ve göz kapaklarının iç kısmı ve cinsel organlarda, üreme organlarında, anüste görülen kırmızı mor veya kahverengi lekelenmeler ve şişlikler görülmesi,

Lezyon adı verilen tümörlerin,  mor,  kırmızı, pembe ve kahverengi  mavi menekşeden siyaha kadar değişen plak ve nodüllerle görülmesi.

İleri evrelerde iç organlar içinde de, mukozal yüzeylerde düz veya kabarık kırmızı, mor, kahverengi veya siyah  papüler ve  nodüller veya lekeler  bir yama gibi görülür.

Tümörler,  ilerledikçe ağızda,  damak etkilenir, bunu diş etleri izler,  lezyonlar çiğneme güçlüğü ve kanama veya enfeksiyon oluşturabilir.

Daha ileri evrelerde vücudun lenf düğümlerinde, akciğerler, karaciğer, sindirim sisteminde de  görülür.

Akciğerlerde veya gastrointestinal sisteminde varsa kanama ve nefes darlığı da ortaya çıkabilir.

Solunum sisteminde, Akciğerlerdeki lezyonlar bir hava yolunun bir kısmını tıkayabilir ve nefes darlığına ateş, öksürük, öksürük kanlı balgam veya göğüs ağrısına neden olabilir. Kaposi’nin akciğer sarkomu kötü prognoza sahiptir.

Lezyonlar ağrısızdır, şekilsizdir.

Kaposi Sarkomu bazen plak benzeri ayak tabanlarında görülür.

Bu bölgelerde şişlik, inflamasyon veya lenfödem olabilir.  Kronik lenfödem şeklinde de görülür.

Afrika’da görülen Kaposi Sarkomu formları, erkeklerde ve küçük çocuklarda en ciddi olanlarıdır. Tedavi edilmezse, birkaç yıl içinde ölüme neden olabilir.

Gastrointestinal sistemde kaposi sarkomu genelde Organ nakli veya AIDS hastalığı olan kişilerde tutulum yaygın olabilir,

Gastrointestinal lezyonlar belirtisiz veya kilo kaybına, karın ağrısı, bulantı/kusmaya, ishale, kanamaya, emilim bozukluğuna neden olabilir.

GİS kanamasına sebep olur ve gaita, siyah, katran renginde veya kanlı olur. Bu nedenle anemi gelişebilir. de yorgunluk, mukozalarda solukluk ve nefes darlığı gibi belirtilere neden olabilir.

KAPOSİ SARKOMU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ VE NEDENLERİ

Kaposi sarkomunun gelişiminde İnsan herpesvirüsü 8 (HHV-8) (Epstein-Barr virüsü (EBV) ) denen bir Herpes virüsünün kişiye bulaşmasından kaynaklanır. Kaposi sarkomunda kan ve lenfatik damarları kaplayan hücreler (endotel hücreleri de denir) HHV8 ile enfekte olur.

Bağışıklık sistemi yetersizliği: HIV ve AIDS’li kişiler ile organ nakli sonrası bağışıklık sistemleri baskılanmış kişilerin kaposi sarkomu geliştirme riski daha yüksektir.

Herpes virüsü, Kaposi sarkomunun çeşitli formlarına neden olur. Bununla birlikte, HHV-8 enfeksiyonu olan çoğu insan kaposi sarkomu geliştirmez.

Kaposi sarkomu gelişen kişilerin önceden HHV-8 ile enfekte olmuş olması ,

 HIV enfeksiyonu, AIDS hastalığı,

Organ nakli,

Yaşlı bir birey olması,

Doğu Avrupa, Ortadoğu, Akdeniz veya Afrika kökenli olması,

İmmünsüpresif ilaç kullanımı (bağışıklık sistemini bloke edici ilaç) gibi durumların herhangi birine birlikte  sahip olması sonucunda kaposi sarkomu oluşabilir.

Bağışıklık sistemi zayıf olan HIV’li kişilerde, organ naklinden sonra bağışıklık sistemini baskılanan ve bağışıklığı azalan yaşlı yetişkinlerde görülme sıklığı fazladır.

Organ nakli ve kan transfüzyonu yoluyla da bulaşabilir.

Kaposi Sarkomu, sağlıklı bir insanda da gelişebilir.

Cinsel aktivite: Eşcinsel ilişkisi olanlarda, Gay ve biseksüel erkekler arasında HIV ve HHV-8 ile enfeksiyon riski olanlarda daha yüksektir.

Cinsel ve cinsel olmayan temas yoluyla yayılabilir.

Damlacık ve  tükürük yoluyla bulaşabilir,  öpüşmek, bulaşma için bir risk faktörüdür.

Etnik köken: bölgesel olarak en çok  güney Akdeniz, Doğu Avrupa, Orta Doğu kökenli yaşlı erkeklerde ve ekvatoral Afrikalıların görülür.

Cinsiyet: Erkeklerde, Kadınlardan fazla görülür.

KAPOSİ SARKOMU TEŞHİSİ

Klinik görünüm önemlidir.

Görülen lezyonlardan biyopsi alınması ve mikroskobik inceleme ile tetkik edilmesi gerekir.

Gaitada gizli kan testi, Üst endoskopi, Kolonoskopi, Akciğer grafisi, Bronkoskopi

KAPOSİ SARKOMU NASIL ÖNLENEBİLİR?

Kaposi Sarkomu lezyonlarına kişisel olarak dokunulmamalıdır.

HİV, AİDS gibi Bağışıklık sistemini düşüren hastalıklarla mücadele etmek gerekir.

KAPOSİ SARKOMUNUN TEDAVİSİ

Pek çok kişi tümörlerinden herhangi bir ağrı hissetmez ve tedavi gerektirmez.

Her tip kaposi sarkomunun farklı tedavisi vardır.

Kaposi sarkomunda, Kemoterapi için bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçlar kullanılır, özellikle HIV tamamen baskılanmazsa tekrarlar.

İnterferon uygulanabilir.

Daha ileri evrelerde  ve AIDS ile ilişkili Kaposi sarkomu olan kişilere antiviral ilaç kombinasyonları kullanılmaktadır. Bunlar

Doksorubisin, . Rekombinant İnterferon Alfa-2b:  Paklitaksel:  Vinblastin Sülfat gibi ilaçlarlardır.

 

İMMÜNOTERAPİ bağışıklık sisteminin sağlığını korumaya odaklanır.

 

Küçük cilt lezyonları için tedaviler şunları içerir.

Kaposi Sarkomu Ameliyatı, Cerrahi eksizyon,

Lokal eksizyon, Küçük cerrahi çıkarmalar (eksizyon),

 

Tümörü dondurmak ve öldürmek için  Yakma veya dondurma (kriyoterapi),  

Birden fazla lezyon lenf düğümlerini etkilediğinde, doğrudan lezyonlara radyasyon tedavisi uygulanır.

 

Tümörü yakmak ve öldürmek için elektrokoagülasyon yapılabilir.

 

A vitamini benzeri bir ilacın uygulanması (retinoid),

 

KAPOSİ SARKOMU; TEDAVİ, ÖNERİ VE YÖNTEMLERE UYULMASI HASTALIĞIN TAKİBİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR..

KAPOSİ SARKOMUNA NE İYİ GELİR?

Aşağıdaki davranışlar ve gıdalar kaposi sarkomuna sahip bir kişi için iyi olabilir.

Bilgi verilmesi;

Kanser tanısı kişiye bilgilendirilmelidir.

Bir kaposi sarkomunun gidişatı ve sonuçları hastaya anlatılmalıdır. Eğer bu hastalığın tedavi yöntemleri ve prognozu (hastalık seyri) hakkında bilgilendirilirse hastalık ile başa çıkabilmesi kolay olur.

Arkadaş ve aile desteği:

Bu hastalıklarda, genetik ve çevresel faktörler yanında psikolojik travmalar çok önemlidir.

Kişi eğer bu hastalığı tetikleyen psikolojik travmanın tespit edilebilmesi halinde, barışabilmek veya kabullenebilmek ve yüksek moralli olmak iyileşme için  çok etkilidir.

Kişinin kansere yenileceğinden korkması ve karamsar olması durumu kötüleştirir. Bu sebeple arkadaş ve aile desteği çok önemlidir.

Diyette dikkat edilmesi gerekenler

Düşük yağ içeren bir diyet uygulaması nüksü azaltır.

Kaposi sarkomu gelişen kişiler, çok yüksek sıcaklıklarda pişirilen patates kızartması, Kızartma veya ızgara etlerden ve bu tür yiyeceklerden uzak durmalıdır.

Obezite ve kilo almak kanser hücrelerinin agresifliğini arttırır.

Alkol kullanan kişilerde hali hazırda bir kaposi sarkomu varsa başka ikincil kanserler de gelişebileceği ihtimali vardır.

Bu sebeple kaposi sarkomu olan kişilerde alkol kullanılmamalıdır.

Faydası olabilecek gıda desteği:

Yulaf ezmesi, lahana, kereviz, keten tohumu, tam buğday makarna gibi, liften zengin gıdalar vardır.

Antioksidanlar; C vitamini, E vitamini, karotenoidler (sebze ve meyvelere renk veren bileşikler) ve birçok fitokimyasal (bitki bazlı kimyasallar) bulunur.

Turunçgiller, lahana, brokoli olabilir.

Kaposi sarkomu, İmmün yetmezlik ve  immün sistem disfonksiyonunun nedenini tedavi etmek gerekir.

Bizim önerimiz;

Hasta mutlaka  Dermatoloji ve onkoloji uzmanının takibinde olması gerekir.

Öncelikle hastanın psikanaliz metodu veya psikiyatrist veya psikolog desteği ile hastalığın tetikleyicisi psikolojik travma bulunmalıdır.

Bu hastalıkta genetik, çevre faktörleri yanında mutlaka bir psikolojik travma vardır.

Hasta psikolojik travmayı bulmalı ve o travmayı hasta kabullenmeli, barışmalı veya yok saymalıdır.

Ayrıca:

İkamet edilen veya çalışılan ortam hergün ozon makinası ile varsa herpes virusler temizlenmelidir.

Elbise ve kıyafetlerde herpes virusler için yıkanmadan önce ozonlu su ile dezenfekte edilmelidir.

Klasik tedavi yanında yapılması önerilen destek tedaviler.

MAJOR Ozon tedavisi yapılmalıdır.

Kan ozonlaması yapılarak hem immun sistem uyarılmalı hemde viral yük temizlenmelidir.

 

Yara olan bacak ayak ve kol gibi torbalama olanağı olan bölgelere  hergün ozon torbalama tedavisi yapılmalıdır.

Yaralar üzerine REVİTA OZONYAĞI sürülmeli ve mümkünse streçlenmelidir.

Revita ozon yağı cam damacanalarda üretilmektedir.

Plastik bidonlarda üretilmemektedir.

Ozon yağı Plastik bidonlarda üretildiği zaman, ozonun plastiği parçalaması nedeniyle ozon yağının içine karışır.

Plastiğin ne gibi zararları olduğu malumdur.

 

 

KAPOSİ SARKOMUNDA YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK ÖNEMLİDİR.

Kaposi Sarkomu tespit edilen  kişilerin, teşhisten sonra 5 yıl veya daha fazla yaşama şansının% 81 olduğunu öne sürülmektedir.

Kaposi Sarkomu lezyonları akciğerler gibi vücudun uzak kısımlarına yayılmış kişiler için bu% 45’e düşer.

Kaposi sarkomu yaşam süresi tedaviye göre değişir.

Kaposi Sarkomu, yavaş yavaş veya hızlı bir şekilde kötüleşebilir.

Burada önemli olan, bu hastalığın öldürücü olmadığına kesinlikle inanmak ve hazırlayıcı faktörlerden uzak durmak ve tedavilere uymak, yaşam kalitesini arttırmak ve hastalığı tetiklediğini düşündüğünüz psikolojik travmayla barışmak veya kabullenmektir.

Bu takdirde hastalığın ilerlemesi duracak veya iyileşecektir.

Özellikle vücudun direncini yüksek tutmak önemlidir.

 

 

 

 

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir