KAPOSİ SARKOMU

KAPOSİ SARKOMU

kaposi sarkomu

sol-1-210504

KAPOSİ SARKOMU NEDİR?

Kaposi sarkomu bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, vasküler ( kan damarlarını) veya lenf hücrelerinde ve lenf düğümlerinde gelişen, vücudun birçok bölgesinde kitleler oluşturan bir tümördür.

Kaposi sarkomu, Kan damarlarını ve lenfatik damarlarındaki endotel hücrelerinden kaynaklanır.

sol-2-210504

sol-2 210504

Kaposi sarkomu . genellikle deride ve ağız , burun, üreme organları, anüs ve iç organlar içinde mukozal yüzeylerde görülür.

sol 3-210504

Ciltte görülen Kaposi Sarkomunda, kanser hücreleri deride genellikle mor,  Kırmızı, pembe  veya kahverengi renkte düz veya kabarık lekeler veya tümörler şeklinde de görülür.

Tümörler ise, ciltte, ağızda,  vücudun lenf düğümlerinde,  akciğerler, karaciğer, sindirim sisteminde de  görülür. Lezyonlar bazen Kronik lenfödem oluşturabilir, bacaklarda ve ayaklarda ağrılı şekilde şişmesine neden olabilir.

Kaposi sarkomunun gelişiminde İnsan herpesvirüsü 8 (HHV-8) denen bir virüs rol alır. Herpes virüsü, Kaposi sarkomunun çeşitli formlarına neden olur.

Bağışıklık sistemi zayıf olan HIV’li kişilerde, organ naklinden sonra bağışıklık sistemini baskılanan ve bağışıklığı azalan yaşlı yetişkinlerde görülme sıklığı fazladır. Kaposi Sarkomu, sağlıklı bir insanda da gelişebilir.

kaposi sarkomu

sol 3 20210504

Organ naklinde ve cinsel ve cinsel olmayan temas yoluyla yayılabilir.

 

KAPOSİ SARKOM ÇEŞİTLERİ

kaposi sarkomu

sol 4 210504

1.- Klasik Kaposi Sarkomu en sık Tipik olarak ilk önce bacaklarda ve ayaklarda nodüller veya plaklar oluşturak yayılan ve birleşen kırmızımsı veya mavimsi-siyah lekeler ve yamalar şeklinde görülür.

Yaşlı erkekleri etkiler, bölgesel olarak en çok  güney Akdeniz, Doğu Avrupa, Orta Doğu kökenli yaşlı erkeklerde görülür. Kadınlarda erkeklerden az görülür.

İlerleme durumunda yaygın olarak, ağız, burun ve sindirim sistemini etkiler ve yavaş ilerler ve sıklıkla ölüm nedeni olmaz.

Hastalarda bacaklarda, ayak bileklerinde veya ayak tabanlarında bir veya daha

kaposi sarkomu

1 sağ 210516

fazla lezyonlar vardır ve daha yavaş büyür. Bu hastalarda bağışıklık sistemi normal insanlara göre daha zayıf olabilir.

2.- Endemik Kaposi Sarkomu :  Afrika kutanöz Kaposi sarkomu Genellikle 20-50 yaşları arasındaki erkeklerde , Nodüler, infiltratif, vasküler kitleler seklinde görülür.

kaposi sarkomu

2 sağ 210516

Herpes virus  HHV-8 prevalansından dolayı, ekvatoral Afrika’da yaygındır. Afrika genelinde AIDS insidansındaki artışıyla doğru orantılı salgın kaposi sarkomu da denir, diğerlerine göre  daha agresif olabilir. Mortalite (öldürücülük) oranı çok yüksektir. Genellikle HIV negatiftir.

AIDS Afrika’da daha yaygın hale geldikçe, salgın tipi kaposi sarkomu da daha yaygınlaşmaktadır.

Afrika lenfadenopatik Kaposi sarkomu agresiftir, 10 yaşın altındaki çocuklarda ortaya çıkar.

Çocuklarda Kaposi Sarkomu, Çocuklarda ve bebeklerde görülen tip endemik (Afrika) kaposi sarkomudur.

Deri lezyonları olsun veya olmasın lenf nodu tutulumu ile kendini gösterir.

Bu tip diğer kaposi sarkom tiplerine göre daha ağır seyretmektedir. Mortalite (ölümcüllük) oranı diğer türlerden çok daha fazladır.

3.- Epidemik Kaposi Sarkomu AIDS’li kişilerde ortaya çıkar ve vücudun birçok bölgesi etkilenebilir.  Baş, sırt, boyun, gövde ve mukoza zarları için bir tercihle birlikte, bir veya birkaç kırmızı ila mor-kırmızı makül şeklinde başlayan, hızla papüllere, nodüllere ve plaklara ilerleyen kutanöz lezyonlarla kendini gösterir. Daha ileri vakalarda, lezyonlar mide ve bağırsaklarda, lenf düğümlerinde ve akciğerlerde bulunabilir.

HIV pozitif popülasyonda evre 3 HIV tanısı olan kişilerde gelişir. HHV 8, HIV enfeksiyonu riski taşıyan kişiler arasında cinsel yolla bulaşır.

Epidemik (AIDS İle İlişkili Salgın Şeklinde) Kaposi Sarkomuda denir.

4.-İmmünosupresyon nedenli Kaposi Sarkomu İmmünosüpresyon tedavisi ve Bağışıklık baskılanması olan ve  böbrek veya başka organ nakli geçirmiş kişilerde görülür. İmmünosüpresif ilaçlar ve HHV-8 içeren donör organla da ilişkili olabilir.

KAPOSİ SARKOMU EVRELERİ

kaposi sarkomu

1 2022-07-05

Evre 1:  Lezyonlar sadece deride görülür.

Evre 2:  Nodüler evrede lezyonlar inflitre (birikim) olmuştur.

Evre 3: Lezyonlar ilerlemeye ve yayılmaya  başlamıştır.

Evre 4:  nodüller iç organlara yayılmıştır.

KAPOSİ SARKOMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

kaposi sarkomu

2 2022-07-05

Kaposi sarkomu olan kişilerde, HIV / AIDS varsa, bulgular daha belirgindir.

İlk bulgular  genelde ciltte, bacaklar ve ayaklarda, sırt, yüzde; mor, kırmızı, pembe, kahverengi lekeler veya şişkin lekelenmelerdir.

Genellikle deride ve ağız, burun, boğaz içi, gözün dışı ve göz kapaklarının iç kısmı ve cinsel organlarda, üreme organlarında, anüste görülen kırmızı mor veya kahverengi lekelenmeler ve şişlikler görülmesi,

Lezyon adı verilen tümörlerin,  mor,  kırmızı, pembe ve kahverengi  mavi menekşeden siyaha kadar değişen plak ve nodüllerle görülmesi.

İleri evrelerde iç organlar içinde de, mukozal yüzeylerde düz veya kabarık kırmızı, mor, kahverengi veya siyah  papüler ve  nodüller veya lekeler  bir yama gibi görülür.

3- 2022-07-05

Tümörler,  ilerledikçe ağızda,  damak etkilenir, bunu diş etleri izler,  lezyonlar çiğneme güçlüğü ve kanama veya enfeksiyon oluşturabilir.

Daha ileri evrelerde vücudun lenf düğümlerinde, akciğerler, karaciğer, sindirim sisteminde de  görülür.

kaposi sarkomu

4 2022-07-05

Akciğerlerde veya gastrointestinal sisteminde varsa kanama ve nefes darlığı da ortaya çıkabilir.

Solunum sisteminde, Akciğerlerdeki lezyonlar bir hava yolunun bir kısmını tıkayabilir ve nefes darlığına ateş, öksürük, öksürük kanlı balgam veya göğüs ağrısına neden olabilir. Kaposi’nin akciğer sarkomu kötü prognoza sahiptir.

Lezyonlar ağrısızdır, şekilsizdir.

Kaposi Sarkomu bazen plak benzeri ayak tabanlarında görülür.

Bu bölgelerde şişlik, inflamasyon veya lenfödem olabilir.  Kronik lenfödem şeklinde de görülür.

Afrika’da görülen Kaposi Sarkomu formları, erkeklerde ve küçük çocuklarda en ciddi olanlarıdır. Tedavi edilmezse, birkaç yıl içinde ölüme neden olabilir.

tırnak mantarı ve kaposi sarkomu

Tırnak mantarı ve kaposi sarkomu 5-2022-07-05

Gastrointestinal sistemde kaposi sarkomu genelde Organ nakli veya AIDS hastalığı olan kişilerde tutulum yaygın olabilir,

Gastrointestinal lezyonlar belirtisiz veya kilo kaybına, karın ağrısı, bulantı/kusmaya, ishale, kanamaya, emilim bozukluğuna neden olabilir.

GİS kanamasına sebep olur ve gaita, siyah, katran renginde veya kanlı olur. Bu nedenle anemi gelişebilir. de yorgunluk, mukozalarda solukluk ve nefes darlığı gibi belirtilere neden olabilir.

KAPOSİ SARKOMU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ VE NEDENLERİ

Kaposi sarkomunun gelişiminde İnsan herpesvirüsü 8 (HHV-8) (Epstein-Barr virüsü (EBV) ) denen bir Herpes virüsünün kişiye bulaşmasından kaynaklanır. Kaposi sarkomunda kan ve lenfatik damarları kaplayan hücreler (endotel hücreleri de denir) HHV8 ile enfekte olur.

Bağışıklık sistemi yetersizliği: HIV ve AIDS’li kişiler ile organ nakli sonrası bağışıklık sistemleri baskılanmış kişilerin kaposi sarkomu geliştirme riski daha yüksektir.

kaposi sarkomu

6 – 2022-07-05 at 16.17.1

Herpes virüsü, Kaposi sarkomunun çeşitli formlarına neden olur. Bununla birlikte, HHV-8 enfeksiyonu olan çoğu insan kaposi sarkomu geliştirmez.

Kaposi sarkomu gelişen kişilerin önceden HHV-8 ile enfekte olmuş olması ,

 HIV enfeksiyonu, AIDS hastalığı,

Organ nakli,

Yaşlı bir birey olması,

Doğu Avrupa, Ortadoğu, Akdeniz veya Afrika kökenli olması,

İmmünsüpresif ilaç kullanımı (bağışıklık sistemini bloke edici ilaç) gibi durumların herhangi birine birlikte  sahip olması sonucunda kaposi sarkomu oluşabilir.

kaposi sarkomu

8 -2022-07-05

Bağışıklık sistemi zayıf olan HIV’li kişilerde, organ naklinden sonra bağışıklık sistemini baskılanan ve bağışıklığı azalan yaşlı yetişkinlerde görülme sıklığı fazladır.

Organ nakli ve kan transfüzyonu yoluyla da bulaşabilir.

kaposi sarkomu

7-2022-07-05

Kaposi Sarkomu, sağlıklı bir insanda da gelişebilir.

Cinsel aktivite: Eşcinsel ilişkisi olanlarda, Gay ve biseksüel erkekler arasında HIV ve HHV-8 ile enfeksiyon riski olanlarda daha yüksektir.

Cinsel ve cinsel olmayan temas yoluyla yayılabilir.

Damlacık ve  tükürük yoluyla bulaşabilir,  öpüşmek, bulaşma için bir risk faktörüdür.

Etnik köken: bölgesel olarak en çok  güney Akdeniz, Doğu Avrupa, Orta Doğu kökenli yaşlı erkeklerde ve ekvatoral Afrikalıların görülür.

Cinsiyet: Erkeklerde, Kadınlardan fazla görülür.

KAPOSİ SARKOMU TEŞHİSİ

Klinik görünüm önemlidir.

kaposi sarkomu

9- 2022-07-05

Görülen lezyonlardan biyopsi alınması ve mikroskobik inceleme ile tetkik edilmesi gerekir.

Gaitada gizli kan testi, Üst endoskopi, Kolonoskopi, Akciğer grafisi, Bronkoskopi

KAPOSİ SARKOMU NASIL ÖNLENEBİLİR?

Kaposi Sarkomu lezyonlarına kişisel olarak dokunulmamalıdır.

HİV, AİDS gibi Bağışıklık sistemini düşüren hastalıklarla mücadele etmek gerekir.

KAPOSİ SARKOMUNUN TEDAVİSİ

Pek çok kişi tümörlerinden herhangi bir ağrı hissetmez ve tedavi gerektirmez.

Her tip kaposi sarkomunun farklı tedavisi vardır.

Kaposi sarkomunda, Kemoterapi için bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçlar kullanılır, özellikle HIV tamamen baskılanmazsa tekrarlar.

İnterferon uygulanabilir.

Daha ileri evrelerde  ve AIDS ile ilişkili Kaposi sarkomu olan kişilere antiviral ilaç kombinasyonları kullanılmaktadır. Bunlar

Doksorubisin, . Rekombinant İnterferon Alfa-2b:  Paklitaksel:  Vinblastin Sülfat gibi ilaçlarlardır.

İMMÜNOTERAPİ bağışıklık sisteminin sağlığını korumaya odaklanır.

Küçük cilt lezyonları için tedaviler şunları içerir.

Kaposi Sarkomu Ameliyatı, Cerrahi eksizyon,

Lokal eksizyon, Küçük cerrahi çıkarmalar (eksizyon),

Tümörü dondurmak ve öldürmek için  Yakma veya dondurma (kriyoterapi),

Birden fazla lezyon lenf düğümlerini etkilediğinde, doğrudan lezyonlara radyasyon tedavisi uygulanır.

Tümörü yakmak ve öldürmek için elektrokoagülasyon yapılabilir.

A vitamini benzeri bir ilacın uygulanması (retinoid),

 

KAPOSİ SARKOMU; TEDAVİ, ÖNERİ VE YÖNTEMLERE UYULMASI HASTALIĞIN TAKİBİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR..

KAPOSİ SARKOMUNA NE İYİ GELİR?

Aşağıdaki davranışlar ve gıdalar kaposi sarkomuna sahip bir kişi için iyi olabilir.

Bilgi verilmesi;

Kanser tanısı kişiye bilgilendirilmelidir.

Bir kaposi sarkomunun gidişatı ve sonuçları hastaya anlatılmalıdır. Eğer bu hastalığın tedavi yöntemleri ve prognozu (hastalık seyri) hakkında bilgilendirilirse hastalık ile başa çıkabilmesi kolay olur.

Arkadaş ve aile desteği:

Bu hastalıklarda, genetik ve çevresel faktörler yanında psikolojik travmalar çok önemlidir.

Kişi eğer bu hastalığı tetikleyen psikolojik travmanın tespit edilebilmesi halinde, barışabilmek veya kabullenebilmek ve yüksek moralli olmak iyileşme için  çok etkilidir.

Kişinin kansere yenileceğinden korkması ve karamsar olması durumu kötüleştirir. Bu sebeple arkadaş ve aile desteği çok önemlidir.

Diyette dikkat edilmesi gerekenler

Düşük yağ içeren bir diyet uygulaması nüksü azaltır.

Kaposi sarkomu gelişen kişiler, çok yüksek sıcaklıklarda pişirilen patates kızartması, Kızartma veya ızgara etlerden ve bu tür yiyeceklerden uzak durmalıdır.

Obezite ve kilo almak kanser hücrelerinin agresifliğini arttırır.

Alkol kullanan kişilerde hali hazırda bir kaposi sarkomu varsa başka ikincil kanserler de gelişebileceği ihtimali vardır.

Bu sebeple kaposi sarkomu olan kişilerde alkol kullanılmamalıdır.

Faydası olabilecek gıda desteği:

Yulaf ezmesi, lahana, kereviz, keten tohumu, tam buğday makarna gibi, liften zengin gıdalar vardır.

Antioksidanlar; C vitamini, E vitamini, karotenoidler (sebze ve meyvelere renk veren bileşikler) ve birçok fitokimyasal (bitki bazlı kimyasallar) bulunur.

Turunçgiller, lahana, brokoli olabilir.

Kaposi sarkomu, İmmün yetmezlik ve  immün sistem disfonksiyonunun nedenini tedavi etmek gerekir.

Hasta mutlaka  Dermatoloji ve onkoloji uzmanının takibinde olması gerekir.

Öncelikle hastanın psikanaliz metodu veya psikiyatrist veya psikolog desteği ile hastalığın tetikleyicisi psikolojik travma bulunmalıdır.

Bu hastalıkta genetik, çevre faktörleri yanında mutlaka bir psikolojik travma vardır.

Hasta psikolojik travmayı bulmalı ve o travmayı hasta kabullenmeli, barışmalı veya yok saymalıdır.

Ayrıca:

İkamet edilen veya çalışılan ortam hergün ozon makinası ile varsa herpes virusler temizlenmelidir.

Elbise ve kıyafetlerde herpes virusler için yıkanmadan önce ozonlu su ile dezenfekte edilmelidir.

Klasik tedavi yanında yapılması önerilen destek tedaviler.

MAJOR OTOHEMOTERAPİ  Ozon tedavisi yapılmalıdır. MAJOR OTOHEMOTERAPİ  yerine RECTAL OTOHEMOTERAPİ yapılması daha faydalı olur.

Bağışıklığın arttırılması  için 15-20 arayla 2 defa MİNOR OTOHEMOTERAPİ yapılmalı ve 6 ay sonra tekrarlanmalıdır.

Kan ozonlaması yapılarak hem immun sistem uyarılmalı hemde viral yük temizlenmelidir.

KAPOSİ SARKOMU TEDAVİSİNDE OZON TEDAVİSİ

“KAPOSİ SARKOMUNU YENMEYE KARAR VERMEK ÇOK ÇOK ÖNEMLİDİR.”

Neden ben diye sormaya gerek yoktur.

1.- Önce Psikolojik travma ile (her neyse) , ağır stres ile BARIŞMAK ve kabullenmek gerekir. Yaşam stilini ve davranışlarını değiştirmek gerekir. Stao felsefesi yararlı olur.

Hafif stres faydalıdır.

2.- Beyaz Şekeri  TAMAMEN kesmek gerekir, vücudun şeker ihtiyacı meyvelerden sağlanabilir.

3.- Oksijen, Oksijen tüpünden direk alınan oksijen ile fazla alınamaz.

kaposi sarkomu

10-2022-07-05

Ozonla almak Major otohemeoterapi veya Rectal Ozon tedavisi ile oksijen almak daha doğrudur. Çünkü Ozonun yarılanma ömrü yarım saattir.  Ve gün boyu dokuların oksijenlenmesini arttırır.

YAPILMAKTA OLAN KANSER TEDAVİSİNE AYNEN DEVAM EDİLİR.

 

EN ÖNEMLİ ŞEY,  “KAPOSİ SARKOMU”nu yeneceğine inanmak ve yenmeye karar vermektir.

REVİTA OZON YAĞI UYGULAMASI

1.- Sabah aç karnına 2-3 bardak ozonlu su içilir.  Ozonlu suda, ozondan yararlanmak söz konusudur.

Günlük ozonlu  su içme veya sıvı alımı miktarı kilo / 30 ml’dir. Yani 70 kg bir kişi günlük normal su ihtiyacı 2.1 litredir. ( Fazla su içmek su zehirlenmesine yol açabilir.)

Vucudun su kaybına göre bu miktar arttırılabilir.

11-2022-07-05

Hergün Ozonlu su üretimi:

600- 2000mg/saat ozon üreten bir ozon jeneratörüyle 2 lt cam şişe veya sürahi içine 1.5 lt lik su konur, 10-15 dakika suya ozon verilir. Bu esnada odada bulunmamak gerekir. ayrıca ozon destruktörü yoksa  jeneratör durduktan 20-30 dakika sonra odaya girilebilir.

Bu su son derece temiz ve ozon almış bir su haline gelir, buzdolabında muhafaza edildiğinde 12 saat aktifliğini korur.,,

2.-1.-Sabahları alışıncaya kadar; aç karnına 2-3 bardak su içtikten 10-15 dk sonra önce ağız su ile çalkalanır. Sonra diş fırçasına 25-35 damla Revita ozon yağı damlatılır. Revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, dil ve yanaklar bir dakika fırçalanır. Diş eti kanaması varsa tükürülür.

Sonra diş fırçasına tekrar 25-35 damla Revita ozon yağı damlatılır. Revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, dil ve yanaklar bir dakika fırçalanır. Bu fırçalama bir kaç defa tekrarlanabilir.  Bu fırçalamalarda ağız su ile çalkalanmaz.

Revita ozon yağına alıştıktan sonra , yemeklerden yarım saat sonrada revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, yanaklar, dil fırçalanır.

Diş eti kanaması varsa bitinceye kadar günde en az iki defa, her uygulamada fırçaya iki – üç defa revita ozon yağı döküp fırçalamak yeterlidir.

Revita ozon yağının kokusuna alıştıktan sonra kişi dilediği zaman yemekten önce veya sonra fırçalama yapabilir.

2.-2.-Dişlerin Revita ozon yağı ile fırçalanmasının yararı;

Ağız içinde,  hastalıklara sebep olabilecek mikropların temizlenmesini sağlar. Dişetlerinde enfeksiyon oluşmasını önler, ağız içinde yara varsa temizler. Metabolizmanın hızlanmasını ve barsakları düzenli çalışmasını sağlar, kabızlık varsa önler.

Revita Ozonyağı,  günde bir veya iki defa uygulanması dişeti kanamasını tamamen ortadan kaldırır ve mekanik uyaranlara karşı parodentium ve diş eti aşırı duyarlılığını önemli ölçüde azaltır veya ortadan kaldırır.

2.-3.-Ayrıca, bir tatlı kaşığı revita ozon yağı dilin yardımı ile diş eti kenarlarına, diş eti girintilerine ağızın her tarafına, mucoza ülserleri varsa etkilenen yüzeye sürülür ve yavaşça yutulur. Bu da, Ağızda, boğazda ve  yemek borusunda enfeksiyon ve koku yapan odaklar varsa temizler ve yaraların iyileşmesine destek olur.

2.-4.-Bu uygulamanın  süresi 7-10 gündür. Revita ozon yağı ile gerektiğinde 3 ayda bir defadan fazla olmamak üzere tekrarlamak çok faydalı olur.

2.-5.-Revita ozon yağı uygulamalarından sonraki dönemde, sabah akşam orta sert diş fırçası ile alıştığınız diş macunu ile fırçalamak gerekir.

 

3.- İki tatlı kaşığı revita ozon yağı hatta ishal gibi bir yan etki gelişmezse  bir çorba kaşığı revita ozon yağı dilin yardımı ile diş eti kenarlarına, diş eti girintilerine ağızın her tarafına, mucoza ülserleri varsa etkilenen yüzeye sürülür ve yavaşça yutulur. Bu da, boğazda ve  yemek borusunda , bağırsaklarda kaposi sarkomu olabilecek odaklar varsa temizler ve iyileşmesine destek olur.

4.-Aynı gün AZ LİFLİ  DİYET  tedavisine başlanır, 2-3 gün devam edilir.Bu Kolonhidroterapi (Lavman) öncesi bağırsak detoksunu kolaylaştırmak ve bağırsaklardan gelen feçes miktarını azaltmak ve varsa makat çatlağının iyileşmesini hızlandırmayı amaçlamaktadır genel olarak 2 gün yeterlidir.

5.- Her gün lezyonlarla birlikte tüm vücuda revita ozon yağı sürülmeli ve streçle sarılabilecek yerler streçle sarılmalıdır. bunun amacı revita ozonyağının uzun süre lezyonlar üzerinde kalmasıdır.

6.-Eldiven giyilerek makatın tamamına ozon yağı sürülür. Anüsün içi de  ozonyağı ile yağlanır.

Kolon kanserinde rectal yoldan (makattan) her gece yatarken rectuma 3-5 ml revita ozon yağı  uygulamak çok faydalıdır.

7.-Hergün bir bardak suya 1 çay kaşığı karbonat konup içilebilir.

8.- Uyku düzeni sağlanmalıdır.  Saat 23-06 saatleri arasında ısıksız ve elektronik aygıt olamyan bir odada Kişi uykusunu iyi almalıdır.

Vücut direncinin artması bağışıklık sisteminin güçlenmesi için

Elektronik alet olmayan, ışıksız, karanlık, sessiz bir odada saat en geç 23 00 de uyumak sabah 07 00 arasında uyumak gerekir.

Hergün bu şekilde uyunmalıdır. Melatonin hormonu ancak böyle ışık almayan bir odada uyumakla salgılanır.

Yaşlılarda bu süre azalmaktadır. ancak yinede en azından akşam saat 1100- 0500 arası uyumaları gerekir.

15 günde bir minor otohemoterapi ozon aşısı yapılır.

Bu aşılama,  bağışıklık sistemini güçlendirir.

 9.- 3 veya 4. gün  MİNOR OTOHEMOTERAPİ (ozon aşısı)yapılır. 15-20 gün sonra tekrar edilir. 6 ay sonra hatırlatma aşısı yapılmalıdır.

10.- OZON YAĞI ile bütün vücuda masaj yapılır.

11.- KESİNLİKLE ŞEKER VE NİŞASTA , EKMEK ,MAKARNA, GLUTEN İÇEREN GIDALAR YENİLMEZ.

Gluten içeren gıdalar dışında istediğini dengeli beslenmek şartıyla her şeyi yenebilir. Üç öğün ve ara öğünler devam edilir.

OZON TEDAVİSİ

MAJOR OTOHEMOTERAPİ veya RECTAL OZON TEDAVİSİ  yapılmalıdır, 20 mcg  doz. Öncelikle Bağışıklık sistemini güçlendirilmesi için MAJOR OTOHEMOTERAPİ yapılabilir. Haftada 2  defa 12-20 seans devam edilmelidir.

Kanser, karaciğere metastaz yapmış ise veya metastaz oluşmuşsa  RECTAL OZON TEDAVİSİ yapılabilir. Çünkü makattan, Rectumdan verilen ozon Kalın Bağırsaktan emilir ve Karaciğere ozon olarak geçer, burada oksijene dönüşmeye başlar ve diğer organlara hem ozon hem O2 taşınması sağlanmış olur.

KAPOSİ SARKOMUNDA HİPERTERMİ VE  OZON SAUNA UYGULAMASI

 

KAPOSİ SARKOMU TEDAVİLERİNDE HİPERTERMİ  TEDAVİSİ  FAYDALI OLUR.

Vücut hastalık halinde ateş yapar.

Ateş normalde vücudun savunma mekanizmalarını harekete geçirir.

Ateş, vücut için faydalı bir uyarandır.

beyindeki hipotalamus (ön beyin) termostat gibi vücut ısısını soğuk yada sıcağa karşı dengede tutar .

Normal vücut sıcaklığı 36.5– 37,5 derece arasında değişir.

Herhangi bir hastalık durumunda; Ateş, bağışıklık sistemini uyarır

Ateşin,  bağışıklık sistemini uyarmak vede saldırgan mikroplarla savaşmak, akyuvar sayısını çoğaltmak, antikor üretimini artırmak, interferon salgısını artırmak, virus ve bakterilerin üremesini engellemek gibi etkileri vardır.

Ateş,  vücudun herhangi bir yerinde oluşan hastalığa karşı bağışıklık sistemini uyarır ve makrofaj, monosit ve nötrofillerin aktifleşmesini sağlar.

Bu hücreler, interlökin-1, interlökin-6 ve Tümör Nekroz Faktörü (Tümör öldürücü Faktör) gibi bazı maddelerin salgılanmasını sağlarlar.

Ayrıca ateşle oluşan terleme, vücudun kendi kendini soğutma mekanizmalarından birisini oluşturur.

 

Her türlü KANSER, 36.2 dereceyi sever, Ateş, vücut ısısının artışı, kanserin üremesini durdurur. Ayrıca TNF Tümör Nekroz Faktörü üretilmesini destekler.

Bu da tümörü yok eden faktörlerden biridir.

 

Bu yüzden hipertermi kanserde uygulanması faydalı bir destek tedavi yöntemidir.

Kansere HİPERTERMİ uygulamak için Ozon sauna uygulaması yapılabilir.

30 dakika yeterlidir. Hastanın dayanma gücüne göre ayarlanmalıdır.

Gün aşırı  OZON SAUNA  yapılmasında fayda vardır.

İlk gün OZON SAUNANIN ısısı  41 DERECE ye kadar ısıtılır.

 

OZON SAUNA UYGULAMASI:

Hasta OZON SAUNA ya girmeden önce  2-3 bardak ozonlu su içer.

25 – 30 dakika OZONLU buhar verilir.

Ozon sauna uygulaması başlangıçta hastanın dayanma gücünü ölçmek için 15 dakika süreyle

41 DERECE ile başlanır her seferinde üçer -beşer dakika arttırılabilir.

 

Hastanın ısıya dayanıklılığına göre ertesi gün OZON SAUNAnın ısısı 42 dereceye çıkarılır.

  1. gün OZON SAUNAnın ısısı 43 dereceye çıkarılır
  2. gün OZON SAUNAnın ısısı 44 dereceye çıkarılır.
  3. gün OZON SAUNAnın ısısı 44 derece  DEVAM EDİLİR

Hasta 44 dereceye dayanamazsa 42- 43 derecede düşülerek  devam edilir.

Bundan sonraki seanslar bu şekilde devam edilir.

Bu seansların süre ve dereceleri kanser hastasının klinik durumu ve dayanma gücü, doktor tarafından değerlendirilerek belirlenir.

 

 

Yara olan bacak ayak ve kol gibi torbalama olanağı olan bölgelere  hergün ozon torbalama tedavisi yapılmalıdır.

Yaralar üzerine REVİTA OZONYAĞI sürülmeli ve mümkünse streçlenmelidir.

KAPOSİ SARKOMUNDA YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK ÖNEMLİDİR.

Kaposi Sarkomu tespit edilen  kişilerin, teşhisten sonra 5 yıl veya daha fazla yaşama şansının% 81 olduğunu öne sürülmektedir.

Kaposi Sarkomu lezyonları akciğerler gibi vücudun uzak kısımlarına yayılmış kişiler için bu% 45’e düşer.

Kaposi sarkomu yaşam süresi tedaviye göre değişir.

Kaposi Sarkomu, yavaş yavaş veya hızlı bir şekilde kötüleşebilir.

Burada önemli olan, bu hastalığın öldürücü olmadığına kesinlikle inanmak ve hazırlayıcı faktörlerden uzak durmak ve tedavilere uymak, yaşam kalitesini arttırmak ve hastalığı tetiklediğini düşündüğünüz psikolojik travmayla barışmak veya kabullenmektir.

Bu takdirde hastalığın ilerlemesi duracak veya iyileşecektir.

Özellikle vücudun direncini yüksek tutmak önemlidir.

KAPOSİ SARKOMU HASTALIĞI OLAN KİŞİLER “REVİTA OZON YAĞI” KULLANMAYA BAŞLAMADAN  ÖNCE LEZYONLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKMELERİ ÖNERİLİR.

15 GÜN SONRA TEKRAR ÇEKİP BİZİMLE İRTİBATA GEÇEBİLİR.

 

(REVİTA OZON YAĞI YUTULABİLİR, İÇİLEBİLİR, DİŞLER VE DİŞETLERİ  FIRÇALANABİLİR, AÇIK YARALARA SÜRÜLEBİLİR, MUKOZALARA SÜRÜLEBİLİR.
RECTAL (MAKATTAN), VAGİNAL (RAHİM İÇİNE) UYGULANABİLİR.
BURUNA  VE KULAK ZARI DELİK OLMAYANLARA UYGULANABİLİR.
REVİTA OZON YAĞI BİLİMSEL BİR ŞEKİLDE ÜRETİLMEKTEDİR, İÇİNDE PLASTİK PARÇACIKLARI YOKTUR.
BAŞKA BİR OZON YAĞI İLE VEYA NASIL ÜRETİLDİĞİNİ BİLMEDİĞİNİZ BİR OZON YAĞI İLE UYGULAMA YAPMANIZ ÖNERİLMEZ.

 

 

 

NOT 1: ÜRÜNLERİMİZE VE REVİTA OZON YAĞINA  SELÇUK ECZA DEPOSU İLE ÇALIŞAN ECZANELERE ŞİPARİŞLE KISA ZAMANDA ULAŞABİLİRSİNİZ.
NOT 2: SİTEMİZDE VERİLEN AÇIK YARA VE MUKOZAL UYGULAMALAR İÇİN OZON YAĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER; SADECE  REVİTA OZON YAĞI  İÇİN GEÇERLİDİR.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.