KARACİĞER HASTALIKLARI VE OZON TEDAVİSİ

KARACİĞER VE OZON TEDAVİSİ

KARACİĞER

Karaciğer önemli bir organdır ve yüzlerce görevi vardır .

Bunlardan bazıları şunlardır:

KARACİĞER 

Karaciğer; Karın boşluğunun sağ üst tarafında yer alan, yaklaşık 1.6 kg vücudun en büyük organı ve  hem endokrin (iç) hem de ekzokrin (dış) salgı bezidir.

Karaciğer; hem safra kanallarına safra salgılar (ekzokrin), hem de kana birçok kimyasal madde ve protein salgılar (endokrin).

Karaciğeri besleyen Hepatik arter ve portal ven iki damar bulunur.. Portal Ven: sindirim sisteminden  gelen kanı, karaciğere taşıyan ana damardır. karaciğer, emilen besinleri kolayca işleyebilir (metabolize eder).

Karaciğerin toplardamarı hepatik vendir, karaciğerde işlenen kan bu damardan geçerek sistemik dolaşıma (vena kava inferior) karışır.

Karaciğerin bir kısmı çıkarılsa bile, normal işlevini sürdürür ve kısa bir süre sonra (birkaç hafta) rejenere olur kendini yeniler. Kendisini tamir edebilir.

Zengin kan akımı ve hücre büyümesini sağlayan humoral faktörlerin varlığı, karaciğeri metastatik yayılım için uygun bir ortam haline getirir.

KARACİĞERİN BAZI GÖREVLERİ

Karaciğer; vücudun enerji deposudur, sayısız görevi ve fonksiyonu olan bir biyokimya fabrikası gibidir, sindirim sisteminden gelen maddeleri işlemek, besinleri depolamak ve dönüştürmek, plazma proteinlerinin çoğunu sentezlemek, yağların yıkımı için safra salgılamak gibi birçok metabolik fonksiyonu gerçekleştirir.

Karaciğer; Protein ve kolesterol sentezini, kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddelerin üretimini sağlar, 

Karaciğer;  Kan içinde bulunan fazla glikozu glikojene dönüştürür, depolar, açlıkta, glikojeni glukoza çevirir ve kullanımını sağlar,

Karaciğer;  yağ sentezi yapar, yağları metabolize eder, yağ depolar, Kandaki yağ, şeker, ve mineralller ile nadir elementleri , Demir, A,D,E,K ve B12 vitaminleri gibi önemli depo ederek gerektiğinde vücuda geri verir,

Karaciğer;  Zararlı biyokimyasal ürünlerin detoksifikasyonunu yapar, vücuda zararlı maddeleri, kandaki alkol, ilaç ve toksik maddelerden arındırır, Vücutta bulunan zehirli maddeleri ve toksinleri vücuttan atılmasını sağlar ve yok olmasına yardımcı olur,

Karaciğer ; toksinleri ya metabolize eder ya da safraya salgılar,  Alyuvar hücreleri yaşlanınca karaciğerde parçalar, Safra asitlerini imal eder,  safra ve safra tuzlarını üretir. Safra ile vücuttaki atıkların atılımını sağlar, safra yollarıyla bağırsağa akar. Safra, safra tuzları yağ emilimini, yağ sindirimini vevücutta asit oranını düşürür

Karaciğer; Vücut ısısını dengeler,

Karaciğer; Hormonları dengelemek, Enfeksiyonlara karşı vücut bağışıklığını sağlamak, Vücudumuzda yabancı proteinlerin saldırması durumunda bunu tolere etmektir.

Karaciğer; Hormonları dengelemek, Enfeksiyonlara karşı vücut bağışıklığını sağlamak, Vücudumuzda yabancı proteinlerin saldırması durumunda bunu tolere etmektir.

Birçok önemli görevi yapan Karaciğerin, sağlıklı çalışmasını ve güçlü olmasını sağlamak gerekir.

KARACİĞER HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ

Sarılık, Karın Ağrısı ve Karının Şişmesi (assit), Bacaklarda ve Ayak Bileklerinde Ödem, Albumin sentezinin azalması, hipoalbuminemi, Ciltte Kaşıntı, Koyu, Çay Renginde İdrar, Soluk Dışkı Rengi, Gastrointestinal Sistem Kanaması (melena), Kronik Yorgunluk, Mide Bulantısı ya da Kusma,

İştah Kaybı, Vücutta kolayca morarma, çürükler oluşur.

AKUT VİRAL HEPATİTLER

HEPATİT A VİRÜSÜ Oral gaita bulaşmış gıda ve su ve yakın temasla bulaşır. Aşısı mevcuttur. Her zaman tamamen iyileşir,

 HEPATİT B VİRÜSÜ, enfekte kan, cinsel yolla, berber, enjektör, diş tedavilerinde bulaşır, Aşısı mevcuttur,  kronik infeksiyon gelişebilir. Bazı vakalarda karaciğer sirozu gelişir. Karaciğer sirozu gelişenlerin %10 unda karaciğer kanseri gelişir.

HEPATİT C VİRÜSÜ, enfekte kan, enjektör, berber, dövme, cinsel yolla, diş tedavisi, piercing bulaşır. Aşısı yoktur. Bazı hastalarda kronik HCV infeksiyonu gelişebilir. Bazı kronik hastalarda siroz  gelişebilir. Sirozlu hastalarda nadiren karaciğer kanseri gelişir.

HEPATİT D VİRÜSÜ, enfekte kan ile bulaşır. Hepatit B virüsü ile birlikte enfeksiyon yapar. Hepatit B hastalığını kötüleştirir, siroz riskini arttırır.

HEPATİT E VİRÜSÜ, gaita ile kirlenmiş sulardan bulaşır.

KRONİK HEPATİT

 Kronik Persistan Hepatit:  6 aydan uzun süren viral hepatitlerdir.

Kronik Aktif Hepatit:  karaciğer yetmezliği-siroza ilerler.

TOKSİK HEPATİT

Alkol, ağrı kesiciler (parasetemol, aspirin, ibuprofen, naproxen), kolesterol ilaçları, bazı antibiyotikler (amoksisilin-klavulonat), fenitoin (epilepsi ilacı), azathioprine, ketokanazol (mantar ilacı), bitkisel gıda takviyeleri, mantar, endüstriyel kimyasallar (karbon tetraklorür, vinil klorür, herbisitler.

İSKEMİK HEPATİT

şok karaciğeri, hipoksik hepatit, hepatik enfarktüs.

ALKOLİK HEPATİT

OTOİMMUN HEPATİT

Otoimmün hepatit, vücudun bağışıklık sisteminin kendi karaciğerine saldırmasıyla ortaya çıkan karaciğer inflamasyonudur

Tedavi edilmeyen otoimmün hepatit, karaciğerde fibrozise (siroz) ve sonuçta karaciğer yetmezliğine yol açabilir.

AKUT KARACİĞER YETMEZLİĞİ

KRONİK KARACİĞER YETMEZLİĞİ (KARACİĞER SİROZU)

Karaciğer sirozunun en yaygın nedenleri

Kronik alkolizm, Kronik viral hepatit (hepatit B ve C), Karaciğer yağlanması

Sirozun Komplikasyonları

Portal Hipertansiyon,  Bacaklarda Ödem ve Karında Assit,  Splenomegali (Dalak Büyümesi),  lökopeni, anemi, trombositopeni, Özofagus Varis Kanaması, enfeksiyonlar,  Malnütrisyon (Yetersiz Beslenme),  Hepatik Ensefalopati, Sarılık (İkter), Karaciğer Kanseri. 

KARACİĞERİN KİSTİK HASTALIKLARI

Konjenital Kistler, Polikistik Karaciğer Hastalığı, Biliyer Kistadenom, Caroli Hastalığı, Karaciğer İnfeksiyonları, Piyojenik Karaciğer Apsesi, Amebik Karaciğer Apsesi (Amebiasis), Kist Hidatik

KARACİĞERİN BENİGN SOLİD TÜMÖRLERİ

Hemanjiom, Hepatik Adenom, Fokal Nodüler Hiperplazi (FNH), Safra Yolu Hamartomu,

MALİGN KARACİĞER TÜMÖRLERİ

Hepatosellüler Karsinom (HCC, Hepatoma),

Karaciğer Kanserinde Majör Risk Faktörleri; Hepatit B, C ve bunlara bağlı gelişen siroz, Alkolik siroz, Hemokromatoz, Nonalkolik steatohepatit (Basit karaciğer yağlanması) Kolanjiokarsinom (Safra Yolu Kanseri, Safra Kesesi Kanseri, Metastatik Kolorektal Kanser, Nöroendokrin Kanser (Karsinoid Tümör) Metastazı

Gibi vb hastalıkları vardır

KARACİĞER VE OZON TEDAVİSİ

Birçok önemli görevi yapan Karaciğerin, sağlıklı çalışmasını ve güçlü olmasını sağlamak, kilo probleminden kurtulmak için Rektal Kolon Ozon terapisi gereklidir. Ve faydalıdır.

Karaciğerin enfeksiyonlarında, enflamasyonlu viral hepatit b, c kronik viral hepatit , siroz, Tıbbi ozon tedavisi,  çok başarılıdır.

Hepatit A, tamamen iyileşebilmektedir.

Hepatit B ve C, sıklıkla kronik bir şekilde seyretmektedir.

Burada klasik tıbbi tedavi metodlarına ilave olarak, ozonlu kan transfüzyonu ( major otohemoterapi) major ya da rektal yolla ozon/oksijen gazının kontrollü bir şekilde verilmesi ile başarılı sonuçlar alınmıştır. Hepatitlerin tedavisinde kullanılan interferonlar, insan vücudundaki savunma hücreleri tarafından üretilen ve virüsleri öldürmeye yarayan moleküllerdir.

Ozon tedavisi de dışarıdan verilen interferonların vücut savunma hücreleri tarafından üretilmesini sağlar. İnterferon tedavisi alan hastalara ozon tedavisi uygulanması çok daha etkili sonuçlar doğurur.

Uygulanan bu tedaviden kaynaklanan tüm yan etkiler ozon tedavisi ile kısmen veya tamamen önlenebilir.  ile bağırsak ve karaciğer temizleyip ve güçlendirir.

REKTAL OZON TERAPİSİ VE OZONLU SU

KARACİĞER TEMİZLİĞİ

Medikal Ozon terapi rektal ozon tedavisiyle, kolon ozon terapi yapılır.

Kolona verilen ozon Kalın barsaktan emilerek karaciğere gider aynı zamanda beraberinde ozonlu su içilmesiyle Karaciğer temizlenmesi sağlanmış olur.

KOLON OZON TERAPİ + BİDİSTİLE OZONLANMIŞ SAF SU

Kolon ozon terapi + bidistile ozonlanmış saf suyu içerek yapılan ozon terapi yönteminde distile suda çözünmüş ozon gazı mide bağırsak iç yüzeyinde temizlik yapar.

Ozon gazının hızla bağırsaklardan emilerek çevreleyen kas dokusunu güçlendirir ve bağırsak hareketlerini kuvvetlendirir. Bu da besinlerin kolay emilimini sağlar.

Ozon gazı ile temizlenmiş ve güçlenmiş karaciğer, görevini daha iyi yapar, daha iyi safra enzimlerini üretir ve Karaciğere ulaşan besinleri daha iyi sentezler.

KOLON HİDROTERAPİ VE KARACİĞER

Kolon hidroterapi karaciğer detoksunda faydalı bir uygulamadır.

KARACİĞER VE OZON TEDAVİSİ UYGULAMA

Genellikle otoimmun hastalıklarda etkili olan gluten enteropatileridir.

Bu yüzden kolon hidroterapi destek tedavinin önemli bir ayağıdır.

Her hastada hastanındurumuna göre neyin yapılıp yapılmayacağı doktor tarafından karar verilir.

Karaciğer için yapılacak ozon tedavisi Major otohemoterapi ile başlayıp rectal ozon tedavisi olarak devam edilmesi gereklidir. En az 12 seans yapılmalıdır. Hastanın hastalığına göre 20 seansa kadar devam edilebilir.

Özellikle şeker hastalarında 20 seans  yapılır.

BİRİNCİ GÜN

1.-  Sabah aç karnına 3 bardak (mümkünse)  ozonlu su içilir.

2.-  Tedaviye GLUTEN içeren gıdalardan uzaklaşmakla başlanır. Yaşam boyu gluten içeren gıdalar yenmez.

3.-  MAJOR OTHEMOTERAPİ yapılır. 16-20 seans haftada 2-3 seans devam edilir.

4.-   İlk gün  az lifli  gıdalar la beslenilir.

5.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

Vücut direncinin artması bağışıklık sisteminin güçlenmesi için

Elektronik alet olmayan, ışıksız, karanlık, sessiz bir odada saat en geç 23 00 de uyumak sabah 07 00 ye kadar uyumak gerekir. Bu hergün bu şekilde uyunmalıdır. Melatonin hormonu ancak böyle bir odada uyumakla salgılanır.

İKİNCİ GÜN

1.- Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

2.-  Barsak florasındaki değişikliği sağlamak için KOLON HİDROTERAPİ yapılır veya ozonlu su iki defa art arda LAVMAN yapılır.

3.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

Vücut direncinin artması bağışıklık sisteminin güçlenmesi için

Elektronik alet olmayan, ışıksız, karanlık, sessiz bir odada saat en geç 23 00 de uyumak sabah 07 00 ye kadar uyumak gerekir. Bu hergün bu şekilde uyunmalıdır. Melatonin hormonu ancak böyle bir odada uyumakla salgılanır.

ÜÇÜNCÜ GÜN

1.-Sabah aç karnına 5 damla ozonyağı içilir.

2.-Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

3.- Normal gıdaya geçilir.

4.-  MAJOR OTOHEMOTERAPİ yapılır.

5.-  MİNOR OTOHEMOTERAPİ yapılır. 20-30 GÜNDE BİR 2 KEZ YAPILR.

6.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

Vücut direncinin artması bağışıklık sisteminin güçlenmesi için

Elektronik alet olmayan, ışıksız, karanlık, sessiz bir odada saat en geç 23 00 de uyumak sabah 07 00 ye kadar uyumak gerekir. Bu hergün bu şekilde uyunmalıdır. Melatonin hormonu ancak böyle bir odada uyumakla salgılanır.

DÖRDÜNCÜ GÜN

1.-Sabah aç karnına 5 damla ozonyağı içilir.

2.- Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

3.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

BEŞİNCİ GÜN

1.-Sabah aç karnına 5 damla ozonyağı içilir.

2.- Sabah aç karnına 3 bardak su içilir.

3.- RECTAL OZON TEDAVİSİ yapılır. Hastanın durumuna göre  2-3 GÜNDE BİR DEVAM EDİLİR.

4.- Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

ALTINCI GÜN

1.-Sabah aç karnına 5 damla ozonyağı içilir.

2.- Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

3.-Uyku düzeni sağlanmalıdır. Kişi uykusunu iyi almalıdır.

……….

ONBEŞİNCİ GÜN

1.-Sabah aç karnına 5 damla ozonyağı içilir.

2.-  Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

3.-  KOLONHİDROTERAPİ  yapılır.

4.-  Günlük diğer tedavilere devam edilir.

……………..

Yirmiüçüncü GÜN

1.-Sabah aç karnına 5 damla ozonyağı içilir.

2.- Sabah aç karnına 3 bardak ozonlu su içilir.

3.- MİNOR OTOHEMOTERAPİ yapılır. 20 -30 GÜNDE BİR 2 KEZ YAPILR.

4.-  23. GÜNE RASTLAYAN DİĞER TEDAVİLERE DEVAM EDİLİR.

 

 

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir