OZON TEDAVİSİNİN İNSAN VÜCUDUNDAKİ ETKİLERİ

OZON TEDAVİSİNİN İNSAN VÜCUDUNDAKİ ETKİLERİ

Ozon tedavisi,

 Ozon tedavisi,insülin direncini ortadan kaldırır. İnsülin direnci, Tip-II diyabetin ve obezitenin başlıca nedenidir. Ozon tedavisiyle insülin direnci kaybolur ve yüksek olan kan şekeri, hem de insülin düzeyleri normale döner.

Ozon tedavisiyle. dokulardaki damar tıkanıklıklarında, hipoksiye (oksijen yetersizliğine) bağlı oluşan ağrı ve fonksiyon bozuklukları, bu dokularda kanlanmanın artmasıyla düzeldiği gözlenmektedir. Ozon tedavisiyle damar tıkanıklığı olan bölgelerde kılcal damarlar artarak, beslenmesi normale döner. Ozon, yeni kılcal damarların oluşumunu uyarır.

Ozon tedavisi akyuvarların (lökositler) üretimini uyarır.

Akyuvarlar bakteri, virüs ve mantarlara hatta kanser hücrelerine karşı vücudun savunmasından sorumludurlar. Oksijen yetersizliklerinde akyuvar (lokosit) hücreleri iş göremez hale gelir. Vucudun kendi hücrelerine karşı alerjik reaksiyonlar gelişir. Ozon tedavisiyle, bağışıklık sistemi normal hale gelir ve alerjiler azalır yada yok olur.

Ozon tedavisi, interferon düzeylerini yükseltir.

İnterferonun, hastalık tedavilerinde kullanılan dozları insan vücuduna önemli derecede toksik iken, ozon tarafından oluşturulan interferon kan düzeyleri doğal üretildiği için dengeli ve güvenlidir. 

İnsan vücudunda öyle mekanizmalar vardır ki; dışarıdan hücre ve dokulara zarar verecek saldırılara karşı savunma mekanizmalarını çalıştırır. Bunlardan biride İnterferondur.

İnterferonlar, virüslere karşı bir savunma tepkisi olarak vücut hücreleri tarafından üretilen ve vücudun bağışıklık sisteminin savunma mekanizmasında önemli rol oynayan proteinlerdir.

İnterferonlar, hücrelerin bir virüs ya da başka bir yabancı madde tarafından uyarılması sonucunda enfekte edilen hücreler tarafından üretilir. Bir hücre virüs saldırısına uğramasıyla, kısa bir süre içinde çok küçük miktarlarda interferon üreterek salgılamaya başlar. Bu interferonlar sağlıklı hücreleri uyarır, diğer hücrelerde, protein sentezi süreçlerini değiştirerek, virüsün hücre içine girişini ve hücre içinde üremesini engeller.

İnterferonlar, kas hücreleri ve bağ dokusu tarafından veya akyuvarlar tarafından üretilir.

Alfa ve gamma interferonlar esas olarak, bir akyuvar tipi olan lenfositler tarafından üretilirken, beta interferonlar vücut hücrelerinin çoğu tarafından üretiliyor olabilir. Ozon gamma interferonlarının üretimini % 400-900 kat artırabilir.

Bu interferon yabancı veya anormal hücreleri içine alarak öldüren fagositik akyuvarların kontrolünden sorumludur.

Sentetik interferonlar Kronik Hepatit B ve C tedavisinde, Papilloma virüsler tarafından oluşturulan Genital Siğil tedavisinde, Multipl Skleroz, ve Kronik Granülomatöz Hastalık, Kaposi Sarkomu, Lösemi tedavisinde kullanılmaktadır.

Ayrıca sentetik interferon tedavisinde bazı kanser ve tümör tedavisinde de araştırmalar ve uygulamalar mevcuttur.

TNF, Tümör nekrozu faktörü

Ozon tedavisi, TÜMÖR NEKROZ FAKTÖRÜNÜN (TNF) üretimini uyarır.

TNF, Tümör nekrozu faktörü (tumor necrosis factor), vücutta büyüyen bir tümör olduğunda birçok hücre tipi tarafından salgılanan ve kanserli hücrelerin yıkımını sağlayan bir sitokindir. TNF’nin tümörü baskılaması halinde kanser hücrelerinin çoğalma şansı çok azalır.

Ozon tedavisi bağışıklık sisteminin temel taşlarından biri olan İL-2 salınımını uyarır.

İnterlökin; (IL), lenfositlerin etkin hale geçmesinde rol oynayan ve doğal kaynaklardan elde edilen vücudun bağışıklık sistemini oluşturan proteinlerdir.

İnterlökinler IL-1 ve IL-2’dir. IL-1, vücuda giren yabancı maddeleri (antijenler) ve mikroplan içine alarak sindiren akyuvarlarda (makrofaj) yapılır.

Vücudun mikropla bulaşan hücrelerini öldüren lenfositlerin bölünmesini ve çoğalmasını uyarır. Böylece IL-1 ve IL-2 belirli mikroplarla mücadele eden bol miktarda T hücresinin yapılmasını sağlar.

Kanserli hastalarda laboratuvarda üretilmiş IL-2 aşılanan lenfositlerin kanserli hücreleri öldürdüğü, sağlıklı hücrelere zarar vermediği bilinmektedir.

Ozonun, bakterisid etkisi vardır.

Ozon tedavisinde düşük konsantrasyonlarda bile bakterilerin çoğunu öldürür. Ozon bütün mantar türlerine karşı etkindir.

Ozon tedavisinde, Mantar infeksiyonları ozon ile hızla iyileşir.

OZON, klora karşı 3125 kat daha fazla etkili dezenfektandır. Mikrop öldürücüdür.

OZON, virüsiddir (virüs öldürücüdür). Virüslere doğrudan saldırır.

OZON,  antineoplastiktir (anti-kanser). Kanser hücrelerin hızla büyümesini baskılar.

OZON, atardamarların daralmasına yol açan plakları okside eder,eritir, sonuçta o damarların beslediği organın daha iyi oksijenlenmesini sağlar.

OZON, kırmızı kan hücrelerinin (eritrositlerin) elastikiyetini attırarak şekil değiştirebilme yeteneğini artırır.

Eritrositler Akciğerlerden alınan oksijeni dokulara taşır.

Ozon etkisi disk şeklinde olan eritrositler çeşitli şekillere girerek kılcal damarlarda ilerleyerek dokulardaki oksijenlenmeyi sağlar. Eritrositlerin birbirlerine yapışmasını önler.

OZON, hücrede enerji üretimini artırır.

OZON, hücre içinde,glukoz şeklinde depolanmış karbonhidratlardan (şekerden) enerji elde edilen, mitokondrilerde meydana gelen, Krebs siklüsünü sitrik asit siklusunu aktive eder.

OZON, antioksidan enzimleri daha fazla etkinleşmesini ve hücrelerin antioksidan düzeylerinin yükselmesine sağlar.

OZONUN MAJOR ETKİLERİ

İnsan vücudunda ozonun değişik ve olumlu etkileri vardır.

Dr.Schallenberg Ozon tedavisinin uzun dönemdeki etkisini Texas Uluslar arası Ozon sempozyumunda sunmuş ve Ozonun 13 etkisinin altını çizmiştir.

1.-Ozon beyaz kan hücrelerinin yapımını aktive eder. Bu hücreler vücudu bakteri, mantar, virüs ve kansere karşı koruyan hücrelerdir. Dokulardaki azalmış oksijen bu hücrelerin fonksiyon bozukluğuna sebep olur. Ozon tedavisi ile bu duruma yol açan nedenleri ortadan kaldırır. Lökositlerin bozuk fonksiyonu (Allerjik reaksiyon) ozon ile belirgin bir şekilde oksijen seviyesi yüksekte tutulur ve allerjide desensitizasyon olmaya başlar.

2.-İnterferon seviyesi belirgin bir şekilde yükselir. İnterferonlar globüler proteinlerdir, immun sistemin orkestrasıdır. Bazı interferonlar virüsla enfekte olmuş hücrelerde oluşur bu interferonlar sağlıklı hücreleri enfeksiyona karşı uyarır. Diğer yandan virüsların replikasyonlarını engeller. Diğer interferonlar adele, yumuşak doku bağ dokusu lökositler tarafından üretilir. Ozon etkisi ile gama interferon % 400-900 kat daha fazla artış gösterir. Bu interferon fagositik hücreleri kontrol eder. Bu hücrelerde patojenleri ve anormal hücreleri yok eder. İnterferon kullanımı FDA tarafından Kronik hepatit B, Hepatit C, papilloma virusunun neden olduğu genital wart’s da, ilerleyici MS, Granulomatöz hairy cell lökozlarda tavsiye edilmektedir. İnterferonlar klinik olarak myelositer lösemide, papilloma virüsünün yol açtığı boğaz tümörlerinde, böbrek mesane tümörlerinde, malign melanom, bazal hücreli karsinomda, Leishmaniasis de kullanılmaktadır .Ozon ile yapılan uygun dozlarda tedavi emniyetlidir.

3.-Ozon tümör nekrotize edici faktörün (TNF) salınımını arttırır, bu vücutta tümör varlığı halinde ve büyümesi halinde salgılanır.

4.-OzonIL-2 salınımını artırır. Bu immün sistemin köşe taşıdır. T yardımcı hücreler tarafından salgılanır. Bu işleme otostimülasyon denir. T hücrelerindeki reseptöre bağlanır ve daha fazla IL-2 imal edilir. Bunun ana görevi lenfositleri etkileyerek çoğalmasını sağlamak daha çok T yardımcı, T baskılayıcı, Sitotoksik T hücreleri, T geciktiriciler, T hafıza hücrelerinin oluşmasını sağlar.

5.-Ozon pek çok bakteriyi düşük konsantrasyonda öldürür. Çok az bir bakteri %2 den fazla ozona dayanabilir. Bunu Katalazanti oksidan etki ile yapar.

6.-Ozonmantarların tüm tiplerine etkilidir. Bu kapsamda Candida Albicans, atlet ayağı vs. girmektedir.

7.-Ozon virüslerle birkaç yönden savaşır. Yukarıda bahsedildiği gibi viral partiküle direk girer bu bölge virüsün en hassas olduğu çoğalma merkezidir. Bu bölgenin destrüksiyonu pratik olarak virüsün ölmesidir. Metabolik yıkım sonucu hücreyi bozucu enzimleri salgılayamaz ve hücre kendini yenileyip iyileşir.

8.-Ozonantineoplastikdir (kanser karşıtı). Bunun anlamı ozon yeni hücrelerin hızlı bölünmesini engeller. Kanser hücrelerinin hızlı bölünmesi ozon tarafından engellenir.

9.-Ozon arteriyel plakları okside eder; bunların etkilenmesi ile aterosklerosis (damar sertleşmesi) azaltır. Bunun anlamı tıkanıklıkların açılması ve dokuların daha iyi oksijene olmasıdır.

10.-Ozonkırmızı kan hücrelerinin elastikiyetini attırır Mikroskop altında izlenen eritrosit disk şeklinde görülür. Akciğerlerden alının oksijeni dokulara taşır. Ozon etkisi ile bu disk şeklindeki görüntüler esneyerek şemsiye şekline dönüşür bu kazanılan özellik dolayısı ile esneklik artar.

11.-Ozon Sitrik asit döngüsünü attırır. Bu Biyolojide Kreb’s veya TCA siklüsü olarak bilinir. Bu glikolizisle karbon hidratların enerjiye dönüşmesinde çok önemli bir basamaktır. Bu mitokondride yerini alır. Glikozun çoğu bu yolla dönüştürülür.

12.-Ozonanti-oksidan enzim sistemini çok daha etkin hale getirir.

13.-Ozon petrokimyasal ürünlerin azalmasını sağlar. Bu kimyasallar immün sisteme büyük hasar verir. Bu ürünler alerjilere yol açarak uzun sürede sağlığı ileri boyutlarda olumsuz etkiler.

Yorumlar kapatıldı.