TRİGEMİNAL NEVRALJİ VE OZON TEDAVİSİ

TRİGEMİNAL NEVRALJİ

NERVUS TRİGEMİNUS

 

Nervus Trigeminus; Yüzün 12 kafa çiftinden 5. Sidir. Yüzün duyusal siniri olarak ağrı, dokunma gibi yüzün  duyusunun algılar , çiğneme kasının kasılmasını sağlar. Oftalmik ,  Maksiller , Mandibular olmak üzere üç dala ayrılır.

TRİGEMİNAL NEVRALJİ;

Ani başlangıçlı, tek taraflı,  şimşek gibi gelen, bıçak saplanır gibi veya elektrik çarpar gibi tarif edilen, adeta delirten şiddetli ani başlayıp biten, yüzün trigeminal sinir dermatomlarından bir yada birden fazalsını tutan bir yüz ağrısıdır, yüz ağrılarının en sık rastlanılan sebeplerinden biridir.
Kendiliğinden başlayacağı gibi, yüzde ve ağız içindeki bir tetik noktanın uyarılmasıyla ortaya çıkabilir. Kısa süreli ve tek taraflı tekrarlayıcıdır.

Dokunmak, yüz yıkama, diş fırçalama, yüz hareketleri, yemek, çiğnemek, rüzgar, sıcak, soğuk yiyecekler, hatta konuşma, yutkunma ile ağrılar tetiklenebilir. Hastalar bu bölgelere dokunamaz, dokundurtmaz.

Ağrı periyotları zamanla sıklaşır ve bir Trigeminal daldan daha geniş alanlara yayılabilir.

Ağrı genellikle yüzün bir yarısında ve alt bölgesinde olur.

Trigeminal nevralji’nin en sık sebebi damarsal oluşumlardaki yapısal farklılıklar, kemik yapıdaki farklılıklar ve bozukluklardır.

Ayrıca kafa içindeki iyi veya kötü huylu tümörler de trigeminal nevralji nedeni olabilirler.

Kadınlarda daha sık görülür. Kadın erkek oranı 1.5:1 dir. Yaşlılarda en sık görülen nevralji tipidir.

AYIRICI TANI

Birçok vakada, trigeminal sinirin ponsdan çıktığı bölgede, damar basısına maruz kaldığı gösterilmiştir.

Vestibüler scwannoma, meningioma, epidermoid tümör kist yada nadiren sakküler anevrizma (kese biçiminde)  ile arterio-venöz malformasyon (AVM) olabilmektedir.

Sinirin vasküler basısı ile oluşan hasar ile sinirde o bölgede demiyelinizasyon oluşmaktadır.

Teşhiste MR görüntüleme yapılması sekonder tümör gibi problemlerin ortaya konulması, TN deki vasküler teması ortaya koymak yüksek rezolüsyonlu MR ve MR anjio gereklidir.

Ayrıcı tanıda Akut herpes zoster, postherpetik nöralji, trigeminal sinire olan travmalar, multibl skleroz’u;  anamnez ve MRI ile  ayırmak mümkün olabilir

Diş ağrısı oral kavitede daha künt ve uzun süreli olurken Trigeminal nevralji ağrısı kısa süreli ve keskindir.

 

TRİGEMİNAL NEVRALJİ TEDAVİSİ

Trigeminal Nevralji çözümü olan bir hastalıktır.
Trigeminal nevraljide hastanın yaşı, sağlık durumu ve altta yatan neden tedavi seçimini etkileyen faktörlerdir.
Genellikle ilk basamak ilaç tedavisidir.
İlaç tedavisi yeterli ağrı kontrolü sağlayamadığında seçilecek yöntemler;
sinirin iletisinin kesilmesi için enjekte edilen sinire enjekte edilen ilaçlar,
Trigeminal sinirin ağrıyı ileten liflerinin kontrollü olarak yakılması, radyofrekans termokoagülasyon uygulaması, cerrahi teknik ile beyin sapında sinir üzerindeki baskının ortadan kaldırılmak için mikrovasküler dekompresyon yapılması,

Nedeni belli olmayan primer Trigeminal Nevralji hastalarında akupunktur uygulanabilir.

Hastaların seans sayısı ve kalıcılığı, tekrar edilebilirliği kişiden kişiye değişen faktörlerdir Lazer akupunktur, nöralterapi, cerrahi terapilerde kullanılabilir.

TRİGEMİNAL NEVRALJİ ve OZON TEDAVİSİ 

Alzheimer, Parkinson, trigeminal nevralji, migren ve senil demans gibi hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak, şikâyetlerin azaltılması ve genel iyilik halinin sağlanması amacı ile “ozon tedavisi” uygulanır.
Trigeminal nevraljide ozon tedavisi;
MAJOR OTOHEMOTERAPİ, dolaşım sisteminin iyileştirilmesiyle, ödemin çözülmesi ile ağrının giderilmesi söz konusu olacaktır.

Major Otohemoterapi yerine Rectal Ozon Terapisi  de tercih edilebilir.

LOKAL OZON ENJEKSİYONLARI ile tetik noktaların iyileştirilmesini, ağrı periyodlarının kaybolmasını veya azalmasını amaçlar.

Lokal olarak OZON YAĞI masajıda etkili olmaktadır.

 

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

TRİGEMİNAL NEVRALJİ VE OZON TEDAVİSİ için 2 cevap

  1. Geri izleme:BAŞ AĞRISI - Ozon Tedavisi

  2. Geri izleme:BAŞ AĞRILARI – OZON TEDAVİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir