VAJİNAL OZON TEDAVİSİ

VAJİNAL OZON UYGULAMASI

Ozon, infeksiyon ve mantar kaynaklı veya habis kadın hastalıklarının tedavisinde tek başına veya diğer tedavi ajanları ile birlikte kullanılabilir. Ozon bu hastalıklardaki başarısını gerek anti-infektif özelliklerine, gerek bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklerine, gerekse doku onarımını uyarıcı etkilerine borçludur.

OZONUN ETKİLİ OLDUĞU JİNEKOLOJİK HASTALIKLAR

Vajinanın iltihaplı mantar ve bakteriyel hastalıkları, ve idrar yollarını tutan infeksiyonlar, rahim ağzı yaraları, veya yumurtalık ve tüplerin iltihaplı hastalıkları, rahim, rahim ağzı, ve yumurtalıkların habis tümörleri, kanserleridir. ozon terapi Akıntılı-kaşıntılı vajinitler de etkilidir. KADIN HASTALIKLARINDA ozon terapi çeşitli yöntemlerle uygulanabilir: Kan ozonlaması (Major otohemoterapi),

intravajinal insüflasyon (vajina içine ozon verilmesi),

ozon sauna,

rektal insüflasyon (makat yolu ile barsağa ozon verilmesi).

Vakaya göre bu yöntemlerin biri veya hepsi bir arada uygulanabilir.

İntra-vajinal ozon insüflasyonu şekilde görüldüğü gibi ince bir sonda yardımıyla vajinaya ozon verilmesi şeklinde gerçekleşir. Tedavi sırasında kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık olup kişi sondasını kendi kendine yerleştirebilir. Ozon Sauna da yine, vajinal mantar başta olmak üzere, vulva ve vajinanın klamidya ve benzeri çeşitli mikroorganizmalar tarafından oluşturulan infeksiyonların tedavisinde başarıyla uygulanır. Ozon sauna ayrıca bakteriyel ve mantar infeksiyonları başta olmak üzere çeşitli üretra (mesanenin dışarıya açıldığı kanal) hastalıklarında da etkilidir.

VAJİNAL UYGULAMA

Ozon, infeksiyon ve mantar kaynaklı veya habis kadın hastalıklarının tedavisinde tek başına veya diğer tedavi ajanları ile birlikte kullanılabilir.

Ozon bu hastalıklardaki başarısını gerek anti-infektif özelliklerine, gerek bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklerine, gerekse doku onarımını uyarıcı etkilerine borçludur.

OZONUN ETKİLİ OLDUĞU JİNEKOLOJİK HASTALIKLAR

Vajinanın iltihaplı mantar ve bakteriyel hastalıkları, ve idrar yollarını tutan infeksiyonlar, rahim ağzı yaraları,

veya yumurtalık ve tüplerin iltihaplı hastalıkları, rahim, rahim ağzı, ve yumurtalıkların habis tümörleri, kanserleridir. 

ozon terapi Akıntılı-kaşıntılı vajinitler de etkilidir.

KADIN HASTALIKLARINDA ozon terapi çeşitli yöntemlerle uygulanabilir:

Kan ozonlaması (Major otohemoterapi),

İntravajinal insüflasyon (vajina içine ozon verilmesi),

Ozon sauna,

Rektal insüflasyon (makat yolu ile barsağa ozon verilmesi).

Vakaya göre bu yöntemlerin biri veya hepsi bir arada uygulanabilir.

İntra-vajinal ozon insüflasyonu şekilde görüldüğü gibi ince bir sonda yardımıyla vajinaya ozon verilmesi şeklinde gerçekleşir.

  Tedavi sırasında kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık olup kişi sondasını kendi kendine yerleştirebilir.

CİNSEL HASTALIKLARDA OZON YAĞI

Cinsel fonksiyonların düzenlenmesinde, cinsel organda oluşabilecek yaraların tedavisinde, Genital (Cinsel organlarda) herpes simplex, (viral yara ve ağrı yapar)

OZON YAĞI Kadın hastalıklarında (Vulvovajinit ve vajinitler ) sabah akşam rahim içine ve yüzeyine sürülür. “Diabetik Vulvajinitli (ŞEKER HASTALARINDA) Hastalarda OZON YAĞI ile Kübada yapılan bir çalışmada, Diabetli, ENFEKTE VULVOVAJİNİTİ olan bayan hastalara 5 gün boyunca günde iki kez ozonyağı ile vajinal uygulama yapılmış. Kür sonucunda yoğun KAŞINTI VE AKINTI kaybolmuştur.

Cinsel organlarda Genital Karnıbahar virüsü saptanan kadınlara 15 gün boyunca vaginaya uygulanan OZON YAĞIsonucunda hastaların %94’ünde makroskopik ve mikroskopik olarak etkinliği gözlenmiştir.

UYGULAMA; Ucundaki iğnesi çıkarılmış İkilik enjektöre OZON YAĞI çekilip sabah-akşam 2 ml rahim içine akıtılır.

Cinsel organlarında (Genital) herpeste de, destek tedavi sağlanmıştır. OZON YAĞInın   Dirençli bakterilerin oluşturduğu genital enfeksiyonlarda da belirgin iyileşme sağladığı ve dokulara hasar vermediği, irritasyon yapmadığı bildirilmiştir.” RAHİM KANSERİ VE ÜLSERLERİN tedavisinde aynı şekilde kullanılır.

PERİANAL FİSTÜLDE

VEZİKOVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve mesane arasında görülür. Kadınlarda en sık görülen idrar yolu fistülü türüdür. En sık rastlanan nedeni histerektomi ameliyatıdan sonra gelişebilir.

ENTEROVEZİKAL FİSTÜL: Mesane ve bağırsak arasında bulunur.

VEZİKOUTERİN FİSTÜL: Mesane ve uterus (rahim) arasında bulunur.

ÜRETEROVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve üreter arasında bulunur. Histerektomi veya diğer pelvik cerrahi işlemler nedeniyle oluşabilir.

ÜRETROVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve üretra (idrar yolu) arasında bulunur.

KOLOVEZİKAL FİSTÜL: Kalın bağırsak ile mesane (İdrar torbası) arasındadır.

REKTOVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve rektum arasında bulunur.

Kadınlarda sık görülen yukarıda adı yazılan ve yeri gösterilen fistüllerde, protokolde yazılan tedaviler yanında  sabah- akşam steril  2 lik enjektörle vagina girişi elle ozon yağı ile yağlandıktan sonra enjektör vajina içine sokulur, vagina içine  2 cc ozon yağı sıkılır. Her kullanımda yeni steril enjektör kullanılmalıdır.

Vaginal ozonyağı fitilleri ve saf ozon jeli kullanılabilir.

Aynı zamanda (makattan)  rectal ozonyağı ugulanır.

HPV de ozon jel ve ozonjel fitilleri uygulanabilir ve yararlı olabilir.

 

VAGİNAL OZON TEDAVİSİ VE SERVİKS KANSERİ

http://www.ozoneforumofindia.com/cases.html

CA Vaginal wall

 

Mrs. K S, age 47 Muslim lady was a case of post op Ca vaginal wall. She had Ca cervix in 2004 which was operated in KEM hospital. She had taken 6 chemotherapy following surgery.
She complained of severe pain & discomfort in lower abdomen, profuse leucorrea, dribbling of urine and involuntary urination. She was very depressed and irritated. She was given ozone therapy by Rectal insufflation and Vaginal insufflation, twice a week for a total of 20 procedures each. Patient improved within first 4 sessions. Her vaginal discharge completely disappeared! She started passing proper stools and gaining control over her micturation. Her appetite improved.
Above all, she improved psychologically. She became better, happy & cheerful. Her zeal for life returned.

 

 


Vajinal duvar  CA

Bayan K, 47 yaşında,

Müslüman bir kadın, ameliyat sonrası vajinal duvar kanseri idi.

 2004 yılında KEM hastanesinde serviks Ca ameliyat olmuş.

Ameliyattan sonra 6 kemoterapi almış.

 Alt karın bölgesinde şiddetli ağrı ve rahatsızlık, bol lökore, idrar toplanması ve istemsiz idrar yapma şikayeti ile başvurdu.

O çok depresyona girdi ve irrite idi.

Her biri toplam 20 SEANS olmak üzere haftada iki kez Rectal ve Vaginal insuflasyon ile ozon tedavisi verildi.

Hasta ilk 4 seansta düzeldi.

 Vajinal akıntısı tamamen kayboldu! Uygun dışkı  yapmaya ve idrar yapması üzerinde kontrol sahibi olmaya başladı. İştahı düzeldi. Hepsinden önemlisi, psikolojik olarak düzeldi.

Daha iyi, mutlu ve neşeli oldu. Yaşam için olan gayreti geri döndü.

Yorumlar kapatıldı.