PERİANAL, ANAL FİSTÜL

PERİANAL FİSTÜL

 REKTUM

 Sindirim sisteminin, son kısmı rektum, anüs bölümlerini içerir.

Rektum, dışkının geçici bir süre depolandığı yerdir, yaklaşık 10-12 cm arasındadır.

Rektumun dış duvarı boylamasına kaslarla çevrelenmiş, Pankreas, dalak, karaciğer gibi organlara, üreme organlarına ve idrar yollarına, rektuma yakın yer almaktadır. Rektumun fonksiyonu, dışkılamaya kadar dışkıyı geçici bir süre depolamaktır.

ANÜS

Anüs anal kanal, sindirim sitemi kanalının kanalının en son kısmını oluşturur. Anüs, sindirim sisteminin sonunda yer alan ve sindirimden sonra geriye kalan atıkların feçesin, dışkının çıkartıldığı bağırsakların dışarıya açıldığı son kısımdır.

Anüs, Makat, sindirim kanalının bitiş kısmıdır. Besin maddelerinin vücudumuz tarafından kullanılamayan bölümlerinin dışarı atılmasını sağlar.

Anal bölgeyi halka şeklinde iki tane iç ve dış kas tabakası sifinkter sarar.

Dışta olan kaslar bireyin kontrolü altında çalışan çizgili kastır. Kişiler bu kası kullanarak dışkıyı tutabilir veya erteleyebilir. İhtiyaca göre açılıp kapanabilen bir sibop gibi görev yapar. Dışkının,  gaz ve sıvıların kaçmasını önler.

PERİANAL APSE

Perianal apse; anüs kanalındaki salgı bezleri enfekte olması veya tıkanmasıyla oluşur.

Salgı bezleri anüsü, makat kanalını tıkar ve perianal apse oluşur.

PERİANAL APSE OLUŞUMUNDA ALTTA YATAN DİĞER NEDENLER

 Şeker hastalığı,

Aşırı kilo,

Crohn hastalığı,

Kalın bağırsak iltihabı,

Uzun süren ishaller,

Anal bölge kanserleri,

Bağışıklık sistemindeki zayıflık,

Anal bölgede yara,

Yabancı maddeler,

Travma,

Makat bölgesinin tahriş olması

Radyoterapi,

Hemorroid,  fissür, fistül gibi ameliyatlar ,

Anal bölgede Anüste, (makatta) apse ilerlerdikçe, oturmakta zorluk ve şiddetli ağrı, kızarıklık, yanma, şişlik ve şiddetli ağrı , üşüme ve titreme, iltihap, kaşıntı, yüksek ateş görülür. Apse şiştikçe  kendi kendine boşalması, akıntı yapmasına, kötü kokuya neden olur.

Perianal apse tanısı, rectal tuse ile konur.

Bazı durumlarda endoskopi veya bazı radyolojik tetkikler gerekebilir.

FİSTÜL NEDİR?

Fistül, anal kanal ve makat dışındaki cilt arasında bir kanal oluşmasıdır.  Fistül, bir organla başka doku ve organlar arasında ve/veya vücut yüzeyi arasında oluşan kanal-tüp şeklindeki bağlantılardır.

FİSTÜL NEDEN OLUŞUR? 

Fistülün oluşmasının en önemli nedeni uzun süre iyileşmeyen apselerdir. Anüs çevresinde meydana gelen perianal apse halk arasında makat apsesi de denir.

Anal kanal etrafında şişlik, ağrı, yanma, ateş yüksekliği varsa, perianal apse veya fistül gelir.

Genelde perianal apse büyük bir sorun olmasada, apsenin ilerlemesi halinde Fistül oluşturabilir.

Apse, iyileşmeyi önleyen dışkı veya idrar gibi vücut sıvılarıyla sürekli doluyor olabilir. Apse sonunda cilde, başka bir vücut boşluğuna veya bir organa doğru uzanarak fistül oluşumuna yol açabilir. Çok farklı sebeplerle gelişebilen fistüller, en sık olarak aşağıda sıralanan nedenlerle ortaya çıkar.

Anal fistüllerin yarısından fazlası anal bölgede (makat bölgesi) oluşan abselere bağlıdır.

Absenin boşaldıktan sonra geride bıraktığı boşluğun tam olarak iyileşememesi sonucu kanal haline gelir, ve enfeksiyonun devam etmesi halinde fistul oluşur. Perianal fistüllerde iç ve dış ağzı vardır, zaman zaman akıntı olur.

Anal travma,, geçirilmiş anal cerrahi ve Crohn hastalığı, doğum sırasında perinede meydana gelen yırtıklar, vajinal yırtıklar ve epizyotomide gelişen enfeksiyon nedeniyle vajina ve rektum arasında rektovajinal fistül, Rahmin alınması ve sezaryen gibi ameliyatlar mesane ve vajina arasında fistüllere neden olabilir.

Vajinanın arka duvara uygulanan ameliyatlar anüs veya rektuma açılan fistülle sonuçlanabilir.

Sindirim sistemi ameliyatlarından sonra, Kanser ve kanser için uygulanan radyasyon terapisi sonrası, Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi kronik inflamatuar bağırsak hastalıkları, Cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklar, HIV ve tüberküloz fistüllere neden olabilir, travmatik yaralarda  yaranın iltihaplaması sonucunda oluşabilir. Divertikülit enfeksiyonu fistüle neden olabilir.

Anüs yakınına rektal veya hemoroid ameliyatları gibi cerrahi işlemlerin komplikasyonu olarak gelişebilir.

Fistüller sıklıkla bir organın iltihaplanması veya yaralanması durumunda gelişir. kronik inflamatuar bağırsak hastalıkları veya apseler fistüle neden olabilir.

FİSTÜL ÇEŞİTLERİ

Fistüller, Mesane ve vajina gibi iki vücut boşluğunun veya vücut boşluğu ile cildin bağlantısı biçiminde olabilir. En sık olarak anüs ve çevresinde görülür, iki bağırsak bölümü arasında, rektum ve vajina, bağırsak ve cilt, bağırsak ve mesane arasında görülür.

ANAL FİSTÜL

Anal fistül, bağırsağın son kısmı ile çevresindeki deri arasında gelişen küçük kanallardır.

Anal fistülün en önemli nedeni gibi anüs çevresinde gelişen apselerdir. anüs yakınındaki bir enfeksiyon nedeniyle gelişen apse boşaldığında oluşan boşluk  kanal veya tünel şeklinde bir yapı oluşur.

Genellikle tedavileri zordur ve  cerrahi yolla kapatılması gerekir. Yine de nüks etmesi olasılık dahilindedir.cerrahi kesilerde enfekte olabilir. Anal apseli her üç ila dört kişiden birinde fistül geliştiği belirtilmektedir.

İDRAR YOLU FİSTÜLLERİ

İdrar yolu fistülleri, idrar yolunu oluşturan organlarla cilt veya yakındaki bir başka  komşu organ arasında oluşan kanal şeklinde yapılardır.

Genellikle  çeşitli ameliyatlardan sonra, travma nedeniyle, histerektomi (rahmin alınması) ve sezaryen gibi karın ve pelvik ameliyatlar sırasında mesaneye zarar verilmesi neticesinde veya radyasyon tedavisinden dolayı ortaya çıkar.

Üriner fistüller idrar kaçırma ve enfeksiyon, ağrı ateşe, akıntıya neden olabilir.

Çoğu idrar yolu fistülü cerrahi olarak tedavi edilir.

İdrar yolu fistülleri, en sık olarak idrar yolları ile vajina arasında görülür,

VEZİKOVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve mesane arasında görülür. Kadınlarda en sık görülen idrar yolu fistülü türüdür. En sık rastlanan nedeni histerektomi ameliyatıdan sonra gelişebilir.

ENTEROVEZİKAL FİSTÜL: Mesane ve bağırsak arasında bulunur.

VEZİKOUTERİN FİSTÜL: Mesane ve uterus (rahim) arasında bulunur.

ÜRETEROVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve üreter arasında bulunur. Histerektomi veya diğer pelvik cerrahi işlemler nedeniyle oluşabilir.

ÜRETROVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve üretra (idrar yolu) arasında bulunur.

KOLOVEZİKAL FİSTÜL: Kalın bağırsak ile mesane (İdrar torbası) arasındadır.

REKTOVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve rektum arasında bulunur. Recto vaginal fistüllerde diğer protokolde yazılan tedaviler yanında  her akşam rectuma 3cc vagina içine 2 cc revita ozon yağı sıkılır .

DİĞER FİSTÜLLER

ENTEROENTERİK FİSTÜL: Bağırsakların iki farklı bölümü arasında oluşur.

ENTEROKOLİK FİSTÜL: İnce ve kalın bağırsak arasında oluşur.

ENTEROKUTAN FİSTÜL: Bağırsakla cilt arasındadır.

ENTEROVAGİNAL:  Vajina ile bağırsaklar arasında bulunur.  Entero-vaginal fistüllerde diğer protokolde yazılan tedaviler yanında  her akşam 3 cc vagina içine ozon yağı sıkılır.

FİSTÜL BELİRTİLERİ NELERDİR? 

 Genel olarak Fistül belirtileri ağrı, ateş, kanama, hassasiyet, kaşıntı, idrar, dışkı, irin veya diğer vücut sıvılarının uygun olmayan yerlerden kötü kokulu akıntı yapmasıdır.

Fistül belirtileri fistülün nerede oluştuğuna bağlıdır.

Bağırsağın iki bölümü arasındaki fistüller herhangi bir belirtiye neden olmayabilir.

ANAL FİSTÜL BELİRTİLERİ

Perianal fistülde makatta sürekli bir ağrı veya şişlik, akıntı olabilir.

Anüs çevresindeki kaşıntı ve ciltte tahriş,

Otururken, hareket ederken, dışkılama sırasında veya öksürürken artan sürekli ve zonklayıcı bir ağrı,

Makat çevresinde kötü kokulu akıntı,

Dışkılama sırasında irin veya kan gelmesi,

Apse varsa makat etrafında şişme, kızarıklık ve ısı artışı,

Bazı durumlarda bağırsak hareketlerini kontrol etmede zorluk olabilir,

Fistülün ucu deride makat yakınında küçük bir delik şekilde görülebilir, ancak bunu hastanın kendisinin görmesi zor olabilir.

İDRAR YOLU FİSTÜLÜ BELİRTİLERİ

Vajinadan sıvı sızması, kötü kokulu akıntı, Vajinadan kötü koku gelmesi

Vajinadan sürekli idrar kaçağı, Vajinadan dışkı sızıntısı gelmesi,

Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları,

Bağırsak ve mesane arasındaki bir fistül, tekrar eden idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir.

İdrar yaparken idrar yollarından gaz çıkışı olması,

Kadınlarda genital bölgede kaşıntı ve  cildinde tahriş,

Karın ağrısı,

VEZİKOVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve mesane arasında görülür. Kadınlarda en sık görülen idrar yolu fistülü türüdür. En sık rastlanan nedeni histerektomi ameliyatıdan sonra gelişebilir.

ENTEROVEZİKAL FİSTÜL: Mesane ve bağırsak arasında bulunur.

VEZİKOUTERİN FİSTÜL: Mesane ve uterus (rahim) arasında bulunur.

ÜRETEROVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve üreter arasında bulunur. Histerektomi veya diğer pelvik cerrahi işlemler nedeniyle oluşabilir.

ÜRETROVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve üretra (idrar yolu) arasında bulunur.

KOLOVEZİKAL FİSTÜL: Kalın bağırsak ile mesane (İdrar torbası) arasındadır.

REKTOVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve rektum arasında bulunur.

Kadınlarda sık görülen yukarıda adı yazılan ve yeri gösterilen fistüllerde, protokolde yazılan tedaviler yanında  her akşam steril  2 lik enjektörle vagina girişi elle ozon yağı ile yağlandıktan sonra enjektör vajina içine sokulur, vagina içine  2 cc ozon yağı sıkılır. Her kullanımda yeni steril enjektör kullanılmalıdır.

 

FİSTÜL TANISI NASIL KONUR? 

 

Fistüller genellikle hastanın şikâyetleri ve fizik muayene ile teşhis edilebilir.

Tanı için genellikle Tanı etkilenen bölgenin fizik muayenesi ve anal muayene yeterlidir. Bazı fistüllerde anestezi altında muayene edilir.

Ayrıca baryum lavmanı, ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT), kolonoskopi, sigmoidoskopi, üst endoskopi, fistülografi,  pelvik MR gibi çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

FİSTÜL TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

 Fistül tedavileri bulundukları yere göre değişiklik gösterir.

Antibiyotikler ve başka ilaçlar fistül ile ilişkili enfeksiyonun tedavisinde kullanılabilir.

Az lifli  diyet tedavisi 2-5 gün  uygulanabilir.

Katı gıda tüketilmemesi daha az dışkı oluşumuyla fistülün iyileşmesine yardımcı olur.

Bazı küçük fistüller kateter kullanılarak tedavi edilir. Kateter yardımıyla fistül boşaltılarak enfeksiyon kontrol altına alınmaya çalışılır.

Fistüllerin tedavisinde içlerini doldurarak uygulanan fibrin yapıştırıcılar da kullanılabilir. Diğer tedavilere cevap vermeyen olgularda cerrahi işlemle fistülün kapatılması ya da çıkarılması gerekebilir.

PERİANAL FİSTÜLLERİN TEDAVİSİNDE

  1. İltihabı ve fistül traktını ortadan kaldırmak,
  2. Fistülün tekrarlamasını önlemek,
  3. Ameliyat sonrası gaz ve gaita kontrolünde bozulmaya neden olmamak,
  4. En kısa sürede iyileşmeyi sağlamaktır.

Kendi kendine ya da ilaç tedavisi ile iyileşmesi mümkün değildir.

Perianal fistüllerde  tedavi cerrahi tedavi gerekebilir.

Enfekte anal fistüllerde cerrahi öncesi antibiyotik tedavisi gerekebilir.

PERİANAL FİSTÜL ve  OZON TEDAVİSİ

Perianal fistüllerde ozon tedavisi ve revita ozon yağı tedavisi ve kolon hidroterapi yapılır.

Ozon tedavisi ile anal fistülde etkili sonuçlar alınmaktadır.

Bizim uygulamalarımız, hasta ile iyi iletişim sağlamaya bağlıdır. Bu uygulamaların bir kısmı evde yapılacağından hasta ile iyi iletişim sağlamak gerekir.

 

ANAL FİSTUL VE REVİTA OZON YAĞI UYGULAMASI

Tedaviye başlandığında Kolon hidroterapi yapılır. 2 defa arka arkaya mümküne ozonlu su ile  Lavman veya bir  defa Kolon hidroterapi yapılır.

Daha sonra hergün;

1.- Sabah aç karnına 2-3 bardak ozonlu su içilir.  Ozonlu suda, ozondan yararlanmak söz konusudur. Ozonlu su yoksa normal su içilebilir.

Günlük ozonlu  su içme veya sıvı alımı miktarı kilo / 30 ml’dir. Yani 70 kg bir kişi günlük normal su ihtiyacı 2.1 litredir. ( Fazla su içmek su zehirlenmesine yol açabilir.)

Vucudun su kaybına göre bu miktar arttırılabilir.

Hergün Ozonlu su üretimi:

600- 2000mg/saat ozon üreten bir ozon jeneratörüyle 1,5-2 lt cam şişe veya sürahi içine 1-15 lt  su konur, 10-15 dakika suya ozon verilir. Bu esnada odada bulunmamak gerekir. Ozonlu su hazırlanan odada  ozon destruktörü yoksa  jeneratör durduktan 20-30 dakika sonra odaya girilebilir.

Bu su son derece temiz ve ozon almış bir su haline gelir, buzdolabında muhafaza edildiğinde 12 saat aktifliğini korur.

 

2. Sabahları büyük abdest (defekasyon) yaptıktan sonra banyoya girilir, duşunu aldıktan sonra 5 dakika anal (makat) bölgesini duş başlığı ile basınçlı ılık suyla yıkar , su masajı yapar.

3.- Eller iyice yıkanarak yada Eldiven giyilerek makatın tamamına ozon yağı sürülür. Anüsün içi de  ozonyağı ile yağlanır.

aspirasyon sondası

10 numara aspirasyon sondası

4.-   10 ml lik steril enjektör ucuna ( her seferinde steril sonda ve enjektör kullanılır)   25 cm, 10-16 numara steril beslenmes sondası veya asipirasyon  sondası takılır.

Beslenme sondaları enjektör ucuna uyumludur.

Bazı aspirasyon sondaları enjektöre uyum sağlamazsa bağlantı yeri makasla kesilip enjektöre uyumlu hale getirilebilir.

Bu işlemde sterilizasyona dikkat edilmelidir.

 

5.- Enjektöre Revita  Ozon Yağı  çekilir, enjektöre sonda takılmış sondanın  ucu makattan   5-6 cm içeriye sokulur ve enjektörün içindeki 6-10 ml ozon yağı sıkılır.

OzonJel  fitili (supozituvar) bulunursa bunlara gerek yoktur.

Bu uygulamayı başlangıçta sabah akşam yapılması uygun olacaktır. akıntı kesildikten sonra sadece akşamları yapılabilir.

6.-Eğer Anal fistül kanalları grafi ile tespit edildiyse ve giriş ağzı deriye açıldıysa,Ozon tedavisi eğitimi almış hekim tarafından fistül kanallarına ozon gazı verilebilir.

7.- Ozon gazı verildikten sonra  hekim tarafından fistülün büyüklüğüne göre  fistül ağzına 1 cc revita ozonyağı sıkılır.

Ozon gazı verme olanağı yoksa sadece fistülün büyüklüğüne göre  fistül ağzına 1 cc revita ozonyağı sıkılır.

8.-Sabahları alışıncaya kadar; aç karnına 2-3 bardak su içtikten 10-15 dk sonra önce ağız su ile çalkalanır.

Sonra diş fırçasına 25-35 damla revita ozon yağı damlatılır. Revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, dil ve yanaklar bir dakika fırçalanır. Diş eti kanaması varsa tükürülür. Ağız su ile çalkalanır.

Sonra diş fırçasına tekrar 25-35 damla revita ozon yağı damlatılır. Revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, dil ve yanaklar bir dakika fırçalanır. Bu fırçalama bir kaç defa tekrarlanabilir.  Bu fırçalamalarda ağız su ile çalkalanmaz.

Revita ozon yağına alıştıktan sonra , yemeklerden yarım saat sonrada revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, yanaklar, dil bir dakika fırçalanır.

Diş eti kanaması varsa bitinceye kadar günde en az iki defa, her uygulamada fırçaya iki – üç defa revita ozon yağı döküp fırçalamak yeterlidir.

Dişler ve diş etleri vücut direncini düşürecek mikroplardan temizlenmelidir.

Akşam yatarken revita ozon yağı ile fırçalanması, gece boyunca ağızın temiz kalmasını sağlar.

Revita ozon yağının kokusuna alıştıktan sonra kişi dilediği zaman yemekten önce veya sonra fırçalama yapabilir.

Dişlerin fırçalanmasının yararı;

Ağız içinde,  hastalıklara sebep olabilecek mikropların temizlenmesini sağlar.

Dişetlerinde enfeksiyon oluşmasını önler, ağız içinde yara varsa temizler.

Metabolizmanın hızlanmasını ve barsakları düzenli çalışmasını sağlar, kabızlık varsa önler.

Bu uygulamanı  süresi 7-10 gündür.

Revita ozon yağı ile gerektiğinde 3 ayda bir defadan fazla olmamak üzere tekrarlamak çok faydalı olur.

Revita ozon yağı uygulamalarından sonraki dönemde, sabah akşam orta sert diş fırçası ile alıştığınız diş macunu ile fırçalamak gerekir.

9.-İki tatlı kaşığı hatta yan etki olarak ishal olmazsa bir çorba kaşığı revita ozon yağı ,  dilin yardımı ile diş eti kenarlarına, diş eti girintilerine ağızın her tarafına, mucoza ülserleri varsa etkilenen yüzeye sürülür ve yavaşça yutulur. Bu da, boğazda ve  yemek borusunda veya bağırsaklarda enfeksiyon yapan odaklar varsa temizler ve iyileşmesine destek olur. kabızlık sorunu varsa çözer.

10.-Aynı gün AZ LİFLİ  DİYET  tedavisine başlanır, 2-3 gün devam edilir. Bu Kolonhidroterapi öncesi bağırsak detoksunu kolaylaştırmak ve bağırsaklardan gelen feçes miktarını azaltmak ve makat çatlağının iyileşmesini hızlandırmayı amaçlamaktadır genel olarak 2 gün yeterlidir.

Öncelikle Bağışıklık sistemini güçlendirilmesi için Major otohemoterapi yapılmaktadır. Haftada 2 ila 3 defa 12 seans devam edilmelidir.

11.- 1. veya 2. GÜN lokal anestezikli merhem ve ozon yağı karışımı ile  anüs (makat) merhemlenir.   2 defa arka arkaya ile  Lavman veya 1 defa Kolon hidroterapi yapılır.

12.-Hasta akşam evde duşunu aldıktan sonra 5 dakika anal (makat) bölgesini duş başlığı ile basınçlı ılık suyla yıkar , su masajı yapar.

13.- Eller iyice yıkanarak yada Eldiven giyilerek makatın tamamına ozon yağı sürülür. Anüsün içi de  ozonyağı ile yağlanır.

15.- 5- 10 ml lik steril enjektör ucuna ( her seferinde steril sonda ve enjektör kullanılır)   25 cm, 16-18 numara steril sonda takılır.

16.- Enjektöre Revita  Ozon Yağı  çekilir. Sondanın  ucu makattan 4-6 cm içeriye sokulur ve enjektörün içindeki 4-8 ml ozon yağı sıkılır.

OzonJel  fitili (supozituvar) bulunursa bunlara gerek yoktur. 

17.-Dişler yukarıda 2. maddede anlatıldığı gibi fırçalanır.

18.-İki tatlı kaşığı revita ozon yağı ağıza alınır dilin yardımıyla ağız içi yağlanır ve yutulur.

19.- Vücut direncinin artması bağışıklık sisteminin güçlenmesi için

Elektronik alet olmayan, ışıksız, karanlık, sessiz bir odada saat en geç 23 00 de uyumak sabah 07 00 ye kadar uyumak gerekir. Bu hergün bu şekilde uyunmalıdır. Melatonin hormonu ancak böyle bir odada uyumakla salgılanır.

 

Bu uygulamalar hergün 14 gün yapılmalıdır.

 

 

ANAL FİSTÜL VE OZON TEDAVİSİ

Major Otohemoterapi veya rectal ozon tedavisi yapılır , Herhangi ağrı sızı veya abse veya engel yoksa Bundan sonraki ozon tedavilerinin rectal ozon tedavisi olarak devam edilmesi iyi olabilir.

Öncelikle Bağışıklık sistemini güçlendirilmesi için Major otohemoterapi yapılmaktadır. Hafta 2 ila 3 defa  12 seans yeterlidir. Ancak kronik vakalarda 16-20  seans devam edilmelidir.

11.- Minor otohemoterapi  3.  veya 4. GÜN yapılır.

Minor otohemoterapi  20 gün sonra tekrar edilir

 

Anal fistülde MAH (Major Otohemoterapi)yerine rectal ozon tedavisi tercih edilebilir.

 

Eğer YÜKSEK ATEŞ VARSA  Antibiyotik tedavisine başlanır, yoksa gerek yoktur.  Bu tedavide ateş yoksa antibiyotik kullanmaya gerek yoktur.

 

 

 

 

KADINLARDA

VEZİKOVAJİNAL FİSTÜL,

ÜRETEROVAJİNAL FİSTÜL,

REKTOVAJİNAL FİSTÜL , 

 ENTEROVEZİKAL FİSTÜL,

VEZİKOUTERİN FİSTÜL,

ÜRETROVAJİNAL FİSTÜL,

KOLOVEZİKAL FİSTÜL’de

hem vaginal hemde rectal REVİTA OZON YAĞI uygulaması yapılmalıdır.

Ayrıca rectal ve vaginal ozon tedavisi de uygulanabilir.

 

 

BİR PERİ ANAL FİSTÜL VAKASI

ANAL FİSTÜL  hastası, bir hastamızda yaptığımız uygulama başarılı olmuştur.

Hastamız 63 yaşında ve 104 kg, BOY 170 cm

1996 dan beri  Diyabetes Mellitus hastası, 1996 dan beri anal fistülü var.

By pass ameliyatları olmuş göğüs kafesinde ameliyat sonrası sıkıntılar yaşamıştır.

İnsulin kullanmaktadır ve Açlık Kan Şekeri 300-350 arasında düşmemektedir

HbA1 c  12 civarındadır.

Anal Fistül çok rahatsız edici bir şeklide devam etmektedir.

Çeşitli merhemler ve antibiyotikler kullanmış iyileşmemiştir.

Hastamıza sadece sitemizde PERİANAL FİSTÜL yazımızda kullanma tarifini verdiğimiz Revita Ozon Yağını ilk günler günde bir, daha sonra akıntılar kesildikten sonra 2-3 günde bir devam etmiştir.

Hastamız 2,5 aylık tedavi sonucunda 12 kg vermiştir. Bunun sebebini henüz bilmiyoruz. ( Ozon yağının insülin direncine engel olması olabilir)

1996 dan beri devam eden Anal fistül tamamen diyecek şekilde iyileşmiştir.

Sık ozon yağı uyguladığı ilk günlerde ,AKŞ 160 civarına düşmüş daha sonra 3-4 günde bir kullanmaya başladığında 300-350 ye tekrar geri dönmüştür. HbA1c değişmemiştir. Tekrar AKŞ nin eski haline gelmesi üzerine

Diyabetes mellitus takibini yapan hastamızın  doktoru, insülin tedavi dozlarını değiştirmiştir. Halen AKŞ 160-170 civarındadır.

Halen ozon yağı uygulamasına  ara verilmiştir.

Halen 92 kg olan hastamıza henüz Major otohemoterapi yapılmamıştır.

 

 

http://www.ozoneforumofindia.com/cases.html

17 Ano Rektal Bölgede Fistül
Bay Kıran, 25 yaşında, Para vertebral sakral bölgede iki adet iyileşmeyen fistül ve penis yakınında bir açıklık ile geldi. H/O ağrısı ve püstüler akıntı mevcut.
Şikayet sırt ağrısı ve sırtta kaynama ile başladı. Ortopedi cerrahına gitti. Hurdaya çıkarma yapıldı ama ülser iyileşmedi. Anoda Fistül teşhisi kondu. Penisin yanında başka bir açıklık daha geliştirdi. Sakral lomber açıklığı olan Pilonidal sinüs teşhisi kondu ve ameliyat edilmesi önerildi.
Günde 4-5 sigara içerdi ve ara sıra alkol alırdı.
Rektal İnsüflasyon, huni ve lokal yağ uygulaması tavsiye edildi. 20. oturuştan sonra püstüler akıntısı azaldı, ağrısı azaldı. Alkol ve sigara içme arzusunu kaybetti. Genel esenliği arttı. 40. seanstan sonra pilonidal sinüs tamamen iyileşti. 60. seanstan sonra lubar bölgedeki fistül neredeyse iyileşir. Daha fazla yerel yağ uygulaması önerdik.
Tanık raporu:

 

REVİTA OZON YAĞI KÖTÜ KOKAR VE TADI KÖTÜDÜR.
KÖTÜ KOKMASI VE KÖTÜ TADI OLMASI OZON YAĞININ İYİ OLDUĞUNU GÖSTERİR.
REVİTA OZON YAĞI YUTULABİLİR, AÇIK YARALARA SÜRÜLEBİLİR, MUKOZALARA SÜRÜLEBİLİR.
RECTAL (MAKATTAN), VAGİNAL (RAHİM İÇİNE) UYGULANABİLİR.
BURUNA  VE KULAK ZARI DELİK OLMAYANLARA UYGULANABİLİR.
REVİTA OZON YAĞI BİLİMSEL ŞARTLARDA ÜRETİLMEKTEDİR,  İÇİNDE PLASTİK PARÇACIKLARI YOKTUR.
BAŞKA BİR OZON YAĞI İLE VEYA NASIL ÜRETİLDİĞİNİ BİLMEDİĞİNİZ BİR OZON YAĞI İLE UYGULAMA YAPMANIZ ÖNERİLMEZ.
REVİTA OZON YAĞINI SADECE SELCUK ECZA DEPOSU İLE ÇALIŞAN ECZANELERDEN SİPARİŞLE BULABİLİRSİNİZ.

 

NOT 1: Ürünlerimize ve revita ozon yağına  Selçuk Ecza Deposu ile çalışan eczanelere şiparişle kısa zamanda ulaşabilirsiniz.

NOT 2: Sitemizde verilen AÇIK YARA ve MUKOZAL UYGULAMALAR için OZON YAĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER; sadece  REVİTA OZON YAĞI  için geçerlidir.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

PERİANAL, ANAL FİSTÜL için 4 cevap

  1. Geri izleme:OZON YAĞI - Ozon Tedavisi

  2. Geri izleme:OZON YAĞI – HASTA BAKMA

  3. Geri izleme:REKTAL OZON TEDAVİSİ | Ozon Tedavisi

  4. Geri izleme:REVİTA FRESH OZON YAĞI | Ozon Tedavisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir