BEL FITIĞI VE OZON TEDAVİSİ

BEL FITIĞI

BEL FITIĞI NEDİR?

Girişimsel ağrı tedavisinde ozonterapiPpt0000000

Bel fıtığı (Lomber Disk Hernisi),  bel omurları arasındaki diskin yırtılması neticesinde oluşan sinir basısı nedeniyle bel ve bacakta siyatik siniri boyunca şiddetli ağrılara yol açan,  ağrılı bir hastalıktır.

İnsan omurgasının en çok yük binen bölümü bel (lomber) bölgesidir.

Bel fıtığı( Lomber Disk Hernisi) iki omur kemiği arasında, omurgaya binen yükün eşit dağılımını sağlayan fibröz dokudan oluşanadeta yastık görevi yapan  diskler vardır. Bu diskler zorlanma sonucunda yırtılabilir. Bu yumuşak disk materyali yırtıldığında omurga kanalına doğru kayar, omuriliğe ve sinir köklerine doğru fıtıklaşması sonucu  bası yapar ve bel fıtığını oluşturur.

BEL FITIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Bel fıtığı, hemen her yaşta ortaya çıkabilir. En sık 30- 60 yaş arasındaki erişkinlerde görülür.

BEL FITIĞINA SEBEP OLAN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

 

Obezite: Aşırı kilo ile Omurganın esnekliğini sağlayan ve omurlar arasında yastık görevi gören disklerin aşırı baskı nedeniyle, şeklinin bozulmasına yol açar. Omurlar arasından  dışarıya doğru kabaran, fıtıklaşan disk, sinirlere baskı yapar. Baskı gören sinirin fonksiyonlarını etkileyerek değişik belirti ve bulgulara neden olur. 

Hareketsizlik:  Hareketsiz yaşamak ve düzenli egzersiz yapmama gibi durumlarda, Kaslar güçlü olmadığı için,  vücut ağırlığı da omurganın üzerine  gelen ek yük disklerin fıtıklaşmalarına neden olur.

Sigara içme: Sigara dolaşım bozukluğu ve vücudun ve dokuların oksijenden eksik kalmasına sebep olur ve disklerde dejenerasyon yapar. Oluşan bozulmaların iyileşmesini  yavaşlatır.

 Günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun hareket etmemek: Yerden bir yük kaldırılırken dizler kırılarak kaldırılmalı, Omuz üstüne yük kaldırılırken dikkat edilmeli,  yukarı doğru uzanılmamalı, masa başında, tam dik pozisyonda oturmalı ve sandalye bel girintisini destekleyecek biçimde olmalıdır.

Meslekle ilgili olan faktörler: Ağır fiziksel aktivite ve ağır kaldırma gerektiren, sürekli vibrasyona maruz bırakan, uzun süre ayakta durma veya oturma gerektiren meslekler, ağır sporlarla uğraşan kişilerde  bel fıtığı sıklığı artmaktadır.

BEL FITIĞI İÇİN RİSKLİ POZİSYONLAR VE HAREKETLER NELERDİR?

Yerden dizleri kırmadan eğilerek ağırlık kaldırmak,

Ağır nesneleri itmek ve çekmek,

Omuz üstüne yük kaldırmak ve yukarı doğru uzanmak,

Masa başında uzun süre desteksiz çalışmak,

Elde uzun süre ağır yük taşımak bel fıtığını davet eder.

HER BEL AĞRISI BEL FITIĞI MIDIR?

Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Resimde görüldüğü gibi kanal daralması da olabilir.

Bel ağrıları; Omurga içindeki  spinal kanalda daralama,, omurilik tümörü veya başka sebeplerden olabilir.

BEL FITIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bel fıtığında omurlar arasındaki sıkışan sinirin ilgili olduğu bölgede  genellikle Tek veya her iki bacağa vuran ağrılar, uyuşmalar, yürüme ve oturmada güçlükleri,  hareket kısıtlılıkları, bel fıtığının belirtileridir.

Bel fıtığı ilerlerdiğinde bacakta  zayıflama,  iktidarsızlık, çabuk yorulma, idrarını tutamama, yürüyememe gibi belirtiler de eklenir.

BEL FITIĞI TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Bel fıtığı hastalığın tanısı; klinik muayene, Röntgen, MR, Tomografi EMG (Sinir ölçüm testi) ile konulmalıdır.

Bel fıtığı, Disk Hernisi sinir köküne baskı yaparsa ağrı oluşturur. Sinir basısı oluşmuşsa bacaklara doğru siyatik siniri boyunca gelişen ağrı, ileri durumlarda sinirlerdeki hasar ve baskı arttıkça his kusurları ve güçsüzlük olarak ortaya çıkar.

BEL FITIĞININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bel Fıtığı Başlangıç Safhası: Bel fıtığın tedavisi, omurlar arasındaki yastık gibi görev yapan disklerin fıtıklaşmasının, sinirlere yaptığı basının derecesine bağlıdır. Eğer sadece bel ve bacak ağrısı mevcutsa bel fıtığı başlangıç safhasındadır.

 

NSAİD türü ağrı kesiciler ve kas gevşetici ilaçların verilmesi,

İki kiloyu aşan ağırlıkları kaldırmaması,

Yerden bir şey alınacaksa hastanın çömelerek alması,

Otururken belinin arkasına bir yastık koyması

Yirmi dakikadan fazla oturmaması,

Yukarıya doğru uzanmaması,

Belini daima sıcak tutması, cereyanda veya havalandırma önünde durmaması,

 

Stresten kaçınması, (Stres kasıntıyı arttırır ve ağrı yapar,  ağrıda kasılmayı arttırır ve sonuç kısır döngüye sebep olur.),

Yatak istirahatı yapması önerilir.

SERT YATAK İSTİRAHATI DOĞRU MUDUR?

İstirahat esnasında, sert yatak önerilir, bu yataklar üzerine yatmakla şekli bozulmayan, vücudun şeklini alabilen yataklardır.

HANGİ POZİSYONDA YATMAK UYGUNDUR?

Hastanın rahat ettiği pozisyon en iyi yatma pozisyonudur,

Dizlerin kırılması ve araya bir yastık konması da ağrıyı azaltır.

Bel Fıtığı İlerlerse:  Fizik tedavi yapılması gerekir.

Eğer geçmezse nükleoplasti metodu uygulanabilir.

 

Nükleoplasti ileri dereceye ulaşmamış bel fıtıklarında fıtıklaşmış diske röntgen altında bir iğne ile girilerek radyofrekans dalgalarıyla diske müdahale edilmesidir.

Veya lazerle diskektomi yapılır O da nükleoplastiye benzer bir uygulamadır.

Sadece Fizik tedavi ve egzersiz bel fıtığını ve orijinal halini kaybetmiş dokuyu eski haline sokamaz.

BEL FITIĞINDA AMELİYAT GEREKTİREN DURUMLAR:

Bel fıtığında cerrahi başvurulacak en son tedavi yöntemidir. Bazı sağlığını ihmal eden hastalarda,  çok ilerlemiş durumlarda cerrahiden başka çare  kalmamış olabilir. Uzun süre devam eden şiddetli ağrılar yanında ciddi bir güç kaybı, ayaklarda kuvvet kaybı, bacakta incelme ve idrar kaçırma, idrar tutamama varsa ameliyat tercih edilebilir.

Ameliyatla omurilikten çıkan sinirlere olan mekanik bası giderilmelidir.

CERRAHİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Bel fıtığı ameliyatlarındaki amaç fıtıklaşan diskin temizlenmesi ve sinir üzerindeki basıyı kaldırmaktır.

Herşeye rağmen, Bel fıtığında cerrahi tedaviden önce Fizik tedavi ve Ozon tedavisi uygulanmalıdır.

Cerrahi tedavi seçilmeden önce mutlaka ozon tedavisi uygulanmalıdır.

Bel fıtığı;  ağrı kesici, kas gevşetici ilaçlarla kontrol altına alınabilir.

Bel ve karın Kaslarını güçlendirici hareketler önemlidir.

Kasların güçlendirilmesi, bele binen yükü azaltmayı amaçlar.

Fizik tedavi de uygulanır.

İlerlemiş durumlarda cerrahi tercih edilir.

BEL FITIĞINDA OZON  TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?

Ozon tedavisi, ağrı tedavisinde etkili bir yöntem olduğu gibi,  bel ve boyun fıtığında ortaya çıkan enflamasyonu onarmak için kullanılmaktadır.

 

Vücut direncini de arttıran ozon tedavisi, kas tonusunun artmasını ve fıtık bölgesindeki  mekanik baskının azalmasına sebep olacak desteği sağlar.

BEL FITIĞINDA OZON TEDAVİSİ UYGULAMALARI

AMELİYATSIZ TEDAVİ

Bel fıtığında OZON TEDAVİSİuygulamaları çeşitli yöntemlerle yapılır.

 MAJOR OTOHEMOTERAPİ

Ana yöntem kan ozonlaması denilen Sistemik ozon,  Major Otohemoterapidir.

Hastanın durumuna göre 12-15 seans yeterlidir. Ancak bazı hastalarda 30 seansa kadar çıkabilmektedir.

Major Otohemoterapidir 10 seanstan az olan uygulamalarda başarı oranları çok düşüktür.

OMURGA DARALMASI

RECTAL OZON TERAPİSİ

Sistemik Rectal Ozon Terapisi de aynı etkiyi yapar. Kişinin tercihine göre Major yada Rectal Ozon tedavisinden biri uygulanır. Rectal Ozon terapisi hem ucuz hem daha kolaydır.

OZONUN PARA VERTEBRAL ADELELERE ENJEKSİYONU

Bel fıtığında genel olarak,  ozon tedavisi eğitimi almış her hekimin uygulayabileceği,  omurga ve bel fıtığı bölgesine mezoterapi iğneleriyle kas içine ve cilt altına yapılan bölgesel ozon terapisi de disklere destek oluşturacak etkiyi yapar. Fıtık bölgesinin mikrodolaşımını artırır, böylece iyileşme için şart olan kan akımı ve oksijenlenmeyi artırır.

OZON YAĞI MASAJI

Ozon yağı ile masaj yapılır . Ozonid haline gelmiş yağ dokulara emdirilir.

Burada yine amaç, bölgenin oksijenasyonu ve beslenmesinin arttırılması ve omurga  ve karın kaslarının güçlendirilmesidir.

 

DİSKİN İÇERSİNE “OZON” VERİLMESİ

Bir de direk fıtığın içine skopi altında uzman hekimlerce yapılan Ozon enjeksiyonu yöntemi vardır. Fıtığa neden olan Diskin içersine “OZON” verilmesi, Ozon nükleolizis olarak da adlandırılır.

Bu da en etkili ozon tedavisi yöntemlerinden biridir.

Oksijen-ozon gazı enjeksiyon yoluyla fıtıklaşmış diskin içine verilir.

Ozon, uzun bir  iğne ile skopi altında direk olarak diskin içine verilir ve 1 defa uygulanır.

Verilen ozon  gazı, diskin hacmini küçültür. Enflamasyonu giderir, böylece sinirler üzerindeki baskı da azalır. Bu da ağrının azalmasını sağlar.

OZON TEDAVİSİ SONUÇLARI

Özellikle Bölgesel Ozon tedavisinde, fıtığın oluştuğu diski oluşturan dokularda hücresel metabolizmayı arttırır. Fıtık hacminde küçülme, dokularda iyileşme sağlar.

Ozon, anti inflamatuar etkisi ile fıtık bölgesinde oluşan enlamasyonu giderir, inflamasyona arttıran ödemi azaltır,  vertebralardan çıkan  sinirler üzerinde ağrı kesici etki yapar, ağrı kesilince, gevşemeyi sağlar. Kısır döngüyü kırar. Bölgesel kanlanmayı arttırır .

Sonuç olarak Ozon tedavisi arteriel ve venöz damar çeperlerinde fizyolojik tonisite oluşturur.

Omurga kanalında dekonjesyon etkisiyle ve oksijenasyonu ile enflamasyonu azaltarak sinir kökü üzerindeki baskıyı azalır ve ağrıyı ortadan kaldırır, hastalıklı doku iyileşir.

Kasılan ve ağrıya yol açan bel adaleleri gevşeyerek rahatlar. Bu yüzden Ozon terapi’nin bel ve boyun fıtıklarında klasik tedavi ile birlikte etkin bir tedavi şeklidir.

Yeterli uygulama yapıldığında Bel fıtığı tedavisinde ozon tedavisinin başarısı %70-90 arasındadır.

Böylece BEL FITIĞINDAN AMELİYATSIZ KURTULMAK MÜMKÜNDÜR.

Girişimsel ağrı tedavisinde ozonterapiPpt0000000

 

BEL AĞRILARI VE BEL FITIĞINDA REVİTA OZON YAĞI UYGULAMASI

1.- Hergün Sabah 07 de kalkılması gerekir.

Sabah aç karnına 2-3 bardak ozonlu su içilir.

Ozonlu suda, ozondan da yararlanmak  söz konusudur.

Günlük ozonlu  su içme veya sıvı alımı miktarı kilo / 30 ml’dir. Yani 70 kg bir kişi günlük normal su ihtiyacı 2.1 litredir. ( Fazla su içmek su zehirlenmesine yol açabilir.)

Vucudun su kaybına göre bu miktar arttırılabilir.

Hergün Ozonlu su üretimi:

600- 2000mg/saat ozon üreten bir ozon jeneratörüyle 2 lt cam şişe veya sürahi içine 1.5 lt lik su konur, 10-15 dakika suya ozon verilir. Bu esnada odada bulunmamak gerekir. ayrıca ozon destruktörü yoksa  jeneratör durduktan 20-30 dakika sonra odaya girilebilir.

Bu su son derece temiz ve ozon almış bir su haline gelir, buzdolabında muhafaza edildiğinde 12 saat aktifliğini korur.

Ozonlu su metabolizmanın hızlanmasına katkıda bulunur.

(Ozonlu su hazırlarken ozon koklanmamalıdır. ozonlu su hazırlanan yerde veya odada durulmamalıdır. Ozon makinesi durduktan yarım saat sonra odaya girilebilir. Balkonda hazırlanırsa sorun olmaz.)

2.-Tuvalet alışkanlığı kazanmak için büyük abdest için 10 dakika tuvalette oturulur.

3.-revita ozon yağıSabahları alışıncaya kadar; aç karnına 2-3 bardak su içtikten 10-15 dk sonra önce ağız su ile çalkalanır. Sonra diş fırçasına 25-35 damla Revita ozon yağı damlatılır. Revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, dil ve yanaklar bir dakika fırçalanır. Diş eti kanaması varsa tükürülür.

Sonra diş fırçasına tekrar 25-35 damla Revita ozon yağı damlatılır. Revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, dil ve yanaklar bir dakika fırçalanır. Bu fırçalama bir kaç defa tekrarlanabilir.  Bu fırçalamalarda ağız su ile çalkalanmaz.

Revita ozon yağına alıştıktan sonra , yemeklerden yarım saat sonrada revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, yanaklar, dil fırçalanır.

Diş eti kanaması varsa bitinceye kadar günde en az iki defa, her uygulamada fırçaya iki – üç defa revita ozon yağı döküp fırçalamak yeterlidir.

Ayrıca, bir tatlı kaşığı revita ozon yağı dilin yardımı ile diş eti kenarlarına, diş eti girintilerine ağızın her tarafına, mucoza ülserleri varsa etkilenen yüzeye sürülür ve yavaşça yutulur. Bu da, boğazda ve  yemek borusunda enfeksiyon ve koku yapan odaklar varsa temizler ve yaraların iyileşmesine destek olur.

Revita ozon yağının kokusuna alıştıktan sonra kişi dilediği zaman yemekten önce veya sonra fırçalama yapabilir.

Dişlerin Revita ozon yağı ile fırçalanmasının yararı;

Ağız içinde,  hastalıklara sebep olabilecek mikropların temizlenmesini sağlar. Dişetlerinde enfeksiyon oluşmasını önler, ağız içinde yara varsa temizler. Metabolizmanın hızlanmasını ve barsakları düzenli çalışmasını sağlar, kabızlık varsa önler.

Bu uygulamanı  süresi 7-10 gündür. Revita ozon yağı ile gerektiğinde 3 ayda bir defadan fazla olmamak üzere tekrarlamak çok faydalı olur.

Revita ozon yağı uygulamalarından sonraki dönemde, sabah akşam orta sert diş fırçası ile alıştığınız diş macunu ile fırçalamak gerekir.

5.-Yarım saat yürüyüş yapılır.

6.- REVİTA OZON YAĞI İLE BEL MASAJI yapılır. Ozonyağı emilinceye kadar friksiyon yapılır. Amaç sinir ve kasların uyarılması, cilt üzerinden ozonlanmasını ve dokuların oksijenlenmesini  sağlamaktır. Hergün  devam edilir.

Aksamları revita ozon yağı ile masaj yapıldıktan sonra, bel streç ile sarılmalıdır. öyle yatılmalıdır. Streç ile sarılmasının amacı revita ozonyağının uzun süre dokulara nufuz etmesinin sağlanmasıdır.

7.-Ağır iş yapılacağı zaman bel korsesi takılabilir. Ancak korse çıkarıldığında dirençli bel egzersizleri yapılır.

Sürekli korse takılması kasları zayıflatılır. yorucu ağır iş veya bir şey taşınılacağı zaman kullanılmalıdır. Ağır bir şey taşınmamalıdır.

8.- Sabah akşam yarım saat yürüyüş yapılır her yürüyüşten sonra karın kaslarını güçlendirici hareketler yapılır. Sabah,   akşam  10-15 dakika Bel fıtığı egzersizleri yapılır. 

9.-Hergün bir bardak suya 1 çay kaşığı karbonat konup içilebilir.

10.- Hareket sistemini uyaracak spor yapılmalı, günlük aktivite ne kadar çok olursa metabolizma o kadar hızlı olur. Akşamları da yarım saat yürüyüş yapılmalıdır.

11.- Uyku düzeni sağlanmalıdır.

Bütün  hastalıklarda , hasta, saat 23- 07 saatleri arasında ısıksız ve elektronik aygıt olamayan karanlık, sessiz bir odada  uykusunu iyi almalıdır.

Vücut direncinin artması bağışıklık sisteminin güçlenmesi için hergün bu şekilde uyunmalıdır. Melatonin hormonu ancak böyle ışık almayan bir odada uyumakla salgılanır.

 

 

BEL FITIĞI ve OZON TEDAVİSİ UYGULAMASI

1.- Bu hastalarda ozon tedavisi immun sistemin güçlendirilmesi açısından çok fayda sağlar.

2.- MAJOR OTHEMOTERAPİ veya rectal ozon tedavisi yapılır. haftada 2 defa 12   seans devam edilir.

 daha sonra 6 haftadan sonra   haftada bir defa MAJOR OTOHEMOTERAPİ  VEYA RECTAL OZON TEDAVİSİ UYGULANIR.

4.- Sabah, ÖĞLE,  akşam  10-15 dakika bel fıtığı egzersizleri yapılır.  Karın kasları güçlendirilir.

5.- REVİTA OZON YAĞI İLE BEL MASAJI yapılır. Ozonyağı emilinceye kadar friksiyon yapılır. Amaç sinir ve kasların uyarılması, cilt üzerinden ozonlanmasını ve dokuların oksijenlenmesini  sağlamaktır.

REVİTA OZON YAĞI MASAJINDAN SONRA TEKRAR  REVİTA OZON YAĞI SÜRÜLÜP. BELİN  STREÇLE SARILMASI  DOKULARA GEÇİŞİ VE ETKİYİ UZATIR.

Hergün  devam edilir.

6.-  Bel Omurgasının  her iki yanına MEZOTERAPİ iğneleriyle OZON GAZI yapılır. Özellikle fıtık bölgesine yoğun yapılır.

7.-  MİNOR OTOHEMOTERAPİ yapılır. 20-30 günde bir 2 kez yapılır.

Tedavilere doktor kontrolünde devam edilir.

Ozon tedavisiyle 7-8  seansta, ağrılarda ve bulgularda gerileme görülmüyorsa, ayaklarda kuvvet kaybı, bacakta incelme ve idrar kaçırma, idrar tutamama varsa, Aşırı his ve güç kaybı varsa tedavi yarıda kesilir ve operasyon için hastaneye sevk edilir.

 

REVİTA OZON YAĞI KÖTÜ KOKAR VE TADI KÖTÜDÜR.

KÖTÜ KOKMASI VE KÖTÜ TADI OLMASI OZON YAĞININ İYİ OLDUĞUNU GÖSTERİR.
REVİTA OZON YAĞI YUTULABİLİR, AÇIK YARALARA SÜRÜLEBİLİR, MUKOZALARA SÜRÜLEBİLİR.
RECTAL (MAKATTAN), VAGİNAL (RAHİM İÇİNE) UYGULANABİLİR.
BURUNA  VE KULAK ZARI DELİK OLMAYANLARA UYGULANABİLİR.
 
REVİTA OZON YAĞI BİLİMSEL ŞARTLARA UYULARAK ÜRETİLMİŞTİR VE  İÇİNDE PLASTİK PARÇACIKLARI YOKTUR.
BAŞKA BİR OZON YAĞI İLE VEYA NASIL ÜRETİLDİĞİNİ BİLMEDİĞİNİZ BİR OZON YAĞI İLE UYGULAMA YAPMANIZ ÖNERİLMEZ.
REVİTA OZON YAĞINI SADECE SELCUK ECZA DEPOSU İLE ÇALIŞAN ECZANELERDEN SİPARİŞLE BULABİLİRSİNİZ.

 

 

 

 

 

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir