BOYUN FITIĞI VE OZON TEDAVİSİ

BOYUN FITIĞI

BOYUN FITIĞI NEDİR?

Girişimsel ağrı tedavisinde ozonterapiPpt0000000

 

Boyun Fıtığı  (Cervical Disk Hernisi): Omurgalar arasındaki diskler, hareket esnasında uygulanan kuvvetleri emerler. Omurlar arasındaki diskler yaşlandıkça yıpranması ve bozulması boyun fıtığı görülme riskini arttırır.

Boyun fıtığı (Cervical Disk Hernisi) iki omur kemiği arasında, omurgaya binen yükün eşit dağılımını sağlayan fibröz dokudan oluşan, adeta yastık görevi yapan  diskler, zorlanma sonucunda yırtılabilir.

Bu yumuşak disk materyali yırtıldığında omurga kanalına doğru kayar, omuriliğe ve sinir köklerine doğru fıtıklaşması sonucu  bası yapar ve boyun fıtığını oluşturur.

Sonuç olarak, BOYUN FITIĞI  boyun omurları arasındaki diskin yırtılması neticesinde oluşur. Yırtılan disk Omurilik ve omur aralarından çıkan sinirlere bası yapar.

Boyun  omurları arasından çıkan sinirler kola ve sırta yayılarak, bu bölgelerin duyu ve hareketini sağlar.

Boyun fıtığı, omuza  ve kola uzanan sinirler boyunca şiddetli ağrılara, duyu kaybına ve kuvvet kaybına sebep olur.

BOYUN FITIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Boyun fıtığı, hemen her yaşta ortaya çıkabilir. En sık 20- 40 yaş arasındaki erişkinlerde görülür.

Boyun fıtığının ana nedenleri, ağır yük kaldırma ya da itme hareketinin sık yapılması, Trafik kazaları, yüksekten düşme de diğer nedenler arasında gösterilebilir.

Duruş bozukluğuna yol açan uzun süreli masa ya da bilgisayar başında oturmak boyun fıtığına zemin hazırlar.

Kısa boyunlu ve basık kafa yapısına sahip olan kişilerde ise boyun fıtığının görülme oranı çok daha düşüktür.

BOYUN FITIĞI İÇİN RİSKLİ POZİSYONLAR VE HAREKETLER NELERDİR?

 

Trafik kazası geçirmek,

Travma geçirmek,

Şoförlük, bankacılık gibi mesleklerde  çalışmak,

Yanlış duruş, Boyunun yanlış hareketleri ve yanlış pozisyonları,

Boyun kaslarında zayıflık,  Psikolojik stres, Yorgunluk, Uzun süreli bilgisayar kullanımı, Profesyonel olmayan masaj, Oturduğu yerde uyuyakalmak, Ortopedik yastıklar kullanmamak, Yanlış bir uyuma pozisyonu, Boyun fıtığına yakalanma riskini artırmaktadır.

 

Dikiş nakış, ev işleri, temizlik, perde asma, silme gibi işler, boyun ağrılarını artıran faktörlerdir. Bu yüzden kadınlarda boyun ağrılarının görülme sıklığı daha fazladır.

Günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun hareket etmemek ,

Egzersiz yapmamak , Egzersiz yapmama gibi durumlarda, Kaslar güçlü olmadığı için,  obezite de, omurganın üzerine  gelen ek yük disklerin fıtıklaşmalarına neden olur.

Sürekli aynı noktaya bakmak,

Boynu uzun süre aynı noktada tutmak,

 

Cep telefonlarına sürekli aynı pozisyonda bakmak, 

Bilgisayar  karşısında uzun süre geçirmek,

Soğuk esen klimanın karşısında durmak,

Uygunsuz çalışma pozisyonları ,

Oturur vaziyette uyumak, Uzun süre televizyon izlemek, Masa başında saatlerini geçirmek, Kas yapıları daha zayıf olanlar,

Sigara kullananlar, Genç yaşlarda sigaraya başlayanlarda, boyun yapısı çok kısa sürede bozulmaktadır.

Genetik faktörler de boyun fıtığı üzerinde etkilidir.

Eğer kişinin ailesinde boyun fıtığı vakaları varsa, fıtık olma riski de artmaktadır.

Genellikle ince, narin ve uzun boyunlu insanlarda boyun fıtığı, kısa boyunlu insanlara oranda daha çok görülmektedir.

BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ

Boyun fıtığında; tek taraflı, kola doğru yayılan bir ağrı,

Parmak uçlarına kadar yayılır ve uyuşma ile beraber seyreden ağrı,

Ağrı ile birlikte yayıldığı kolda kuvvet kaybı,

Ele alınan cisimleri düşürmek,

Yürüme güçlüğü ve dengesizlik görülür.

 

Akut boyun fıtığı:

Diskin yırtılması ve Nukleus pulpozus’un fıtıklaşması ile oluşur,

Tek yanlı, kürek kemiğine, göğse üst ekstremiteye yayılan ağrılar hissedilebilir. Ağrı, öksürük, ıkınma ve hapşırma ile artabilir. Ağrı ve uyuşukluk gelişir ve artar ise 3 gün süre ile geçmezse mutlaka bir doktora başvurulması gerekir.

Kronik Boyun ağrılarına sebep, omurga sistemini oluşturan yapıların yaygın dejenerasyonu ile servikal spondilozis adı verilen bir tablodur.

BOYUN FITIĞI TANISI

Boyun fıtığı tanısı hastanın  öyküsü ve fizik muayene ve nörolojik muayene ile konulabilir.

BT, ayrıntılı nörolojik muayene yanında  radyolojik incelemeler ve EMG yeterlidir.

BOYUN FITIĞI TEDAVİSİ

Boyun fıtığı  başlangıç safhasında ise yani ağrılar ve bulgular hafif  ise istirahat, stresten uzak durmak,, ağrı kesici ilaçlar ve fizik tedavi ile yapılması gerekir.

Boyun ve kol ağrıları ilaç ve fizik tedaviye rağmen geçmiyorsa, kollarda uyuşukluk, kuvvet azlığı varsa  ameliyat gerekebilir.

Ancak her boyun fıtığında fizik tedavi ve mutlaka ozon tedavisi yapılmadan ameliyat tercih edilmemelidir.

BOYUN SAĞLIĞININ KORUNMASI

Boyun sağlığının korunması için  uyulması için gereken kurallar ve egzersizler;

Uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınılmalı,

Oturma ve ayakta kalma süresi 45 dakikayı geçmemeli her 20 dakikada pozisyon değiştirilmelidir.

Bakılacak objeye cepheden baş-boyun ve gövde aynı dik düzlem üstünde olacak şekilde dönülmelidir.

Bilgisayar kullanırken ekran göz hizasında olmalıdır.

Okuma ve bilgisayar kullanımı sırasında, boynu öne doğru ileri derecede bükülmemelidir.

Okuma, kitap yüksekliği uygun bir seviyede ayarlanarak ve göz hareketleri ile yapılmalıdır.

Yatakta, yan yatmak tercih edilmelidir,

Ortopedik yastık kullanılmalıdır,

Boyun; direk boyna vuran klimadan, cereyandan, rüzgârdan, soğuktan korunmalıdır.

Yüzme sonrasında ıslak ıslak rüzgarda kalınmamalıdır.

BOYUN FITIĞINA İYİ GELEN EGZERSİZLER

Boyun fıtığından korunmak için düzenli egzersiz yapılmalıdır.

Boyun adalesini güçlendiren egzersizler, boyun fıtığına yakalanma riskini azaltır.

Alnın ortasına, şakaklara ve enseye konularak itilmesi şeklinde yapılan ve her bir itmede 15’e kadar sayılan egzersizler, boyun kaslarını güçlendirir.

Bu egzersizler  günde en az  3 kez yapılmalıdır.

Masa başında uzun süre çalışan kişiler ise sırt ve bel desteği olan sandalyeler kullanmalıdır.

Masa başında çalışan kişiler bilgisayarlar göz hizasında olacak şekilde çalışmalı, klimalardan uzak durmalıdır.

 

Günde 5 dakikalık egzersizlerle boyun fıtığı riskinden korunmak mümkündür.

BOYUN FITIĞINDA OZON  TEDAVİSİ

Ozon tedavisi boyun Fıtığında önemli bir tedavidir.

REVİTA OZON YAĞI VE BOYUN MASAJI

Revita ozon yağı ile masaj yapılır . Ozonid haline gelmiş yağ masajla dokulara emdirilir.

Akşamları otururken veya yatarken bolca revita ozon yağı sürülüp yemekleri koruma amaçlı kullandığımız strecle yumaşakça,  boynu sıkmadan sarılabilir.

Bu arada boyuna göre boyunluk takılabilir.

Boyunluk her çıkarıldığında 15 dakika dirençli boyun egzersizi yapılmalıdır.

Strecin amacı, ozon yağının iyi emilmesi ve elbiselere bulaşmamasıdır. Tedavide ek faydası ozon yağının uzun süre kalmasıdır.

Burada yine amaç, bölgenin oksijenasyonu ve beslenmesinin arttırılması, ağrıların azaltılması ve omurga kaslarının güçlendirilmesidir.

BOYUNLUK

Boyun fıtığında boyunluk kullanımı faydalıdır ancak dikkatli kullanılmazsa kas zayıflamasına neden olur ve zarar verebilir.

Boyunluk kullanıldığında eklem aralıkları açılıp sinir rahatlaması söz konusu olur. Ancak kas zayıflaması nedeniyle boyunluk çıkarıldığında bası artışı olabilir.

Boyunluk Kullanımı:

Boyun fıtığında boyunluk 3-4 saatte bir çıkarılımalı ve  15 dakika dirençli boyun egzersizi yapılmalıdır.

bu egzersizin amacı kasların zayıflamasının önlenmesidir.

 

DİĞER OZON TEDAVİLERİ

Ozon tedavisi, ağrı tedavisinde etkili bir yöntem olduğu gibi,  boyun fıtığında ortaya çıkan enflamasyonu onarmak için kullanılmaktadır.

Vücut direncini de arttıran ozon tedavisi, kas tonusunun artmasını ve fıtık bölgesindeki  mekanik baskının azalmasına sebep olacak desteği sağlar.

BOYUN FITIĞINDA OZON TEDAVİSİ UYGULAMALARI

Bel fıtığında OZON TEDAVİSİ uygulamaları çeşitli yöntemlerle yapılır.

MAJOR OTOHEMOTERAPİ

Ana yöntem kan ozonlaması denilen Sistemik ozonlama için yapılan,  Major Otohemoterapidir.

Hastanın durumuna göre 12-15 seans yeterlidir. Ancak bazı hastalarda 30 seansa kadar çıkabilmektedir.

Major Otohemoterapidir 10 seanstan az olan uygulamalarda başarı oranları oldukça düşüktür.

RECTAL OZON TERAPİSİ

Sistemik Rectal Ozon Terapisi de aynı etkiyi yapar. Kişinin tercihine göre Major yada Rectal Ozon tedavisinden biri uygulanır. Rectal Ozon terapisi hem ucuz hem daha kolaydır.

OZONUN  ADELELERE ENJEKSİYONU

Boyun fıtığında genel olarak,  ozon tedavisi eğitimi almış her hekimin uygulayabileceği,  boyun fıtığı bölgesine mezoterapi iğneleriyle kas içine ve cilt altına yapılan bölgesel ozon terapisi de disklere destek oluşturacak etkiyi yapar. Fıtık bölgesinin mikrodolaşımını artırır, böylece iyileşme için şart olan kan akımı ve oksijenlenmeyi artırır. Kısa zamanda ağrılar kesilir.

 

DİSKİN İÇERSİNE “OZON” VERİLMESİ

Bir de direk fıtığın içine skopi altında uzman hekimlerce yapılan Ozon enjeksiyonu yöntemi vardır. Fıtığa neden olan Diskin içerisine “OZON” verilmesi, Ozon nükleolizis olarak da adlandırılır.

Bu da en etkili ozon tedavisi yöntemlerinden biridir.

Oksijen-ozon gazı enjeksiyon yoluyla fıtıklaşmış diskin içine verilir.

Ozon, uzun bir  iğne ile skopi altında direk olarak diskin içine verilir ve 1 defa uygulanır.

Verilen ozon  gazı, diskin hacmini küçültür. Enflamasyonu giderir, böylece sinirler üzerindeki baskı da azalır. Bu da ağrının azalmasını sağlar.

OZON TEDAVİSİ SONUÇLARI

Özellikle Bölgesel Ozon tedavisinde, fıtığın oluştuğu diski oluşturan dokularda hücresel metabolizmayı arttırır. Fıtık hacminde küçülme, dokularda iyileşme sağlar.

Ozon, anti inflamatuar etkisi ile fıtık bölgesinde oluşan enflamasyonu giderir, inflamasyona arttıran ödemi azaltır,  vertebralardan çıkan  sinirler üzerinde ağrı kesici etki yapar, ağrı kesilince, gevşemeyi sağlar. Kısır döngüyü kırar. Bölgesel kanlanmayı arttırır .

Sonuç olarak Ozon tedavisi arteriel ve venöz damar çeperlerinde fizyolojik tonisite oluşturur.

Omurga kanalında dekonjesyon etkisiyle ve oksijenasyonu ile enflamasyonu azaltarak sinir kökü üzerindeki baskıyı azalır ve ağrıyı ortadan kaldırır, hastalıklı doku iyileşir.

Kasılan ve ağrıya yol açan bel adaleleri gevşeyerek rahatlar. Bu yüzden Ozon terapi’nin bel ve boyun fıtıklarında klasik tedavi ile birlikte etkin bir tedavi şeklidir.

 

REVİTA OZON YAĞI UYGULAMASI

1.- Hergün Sabah 07 de kalkılması gerekir.

Sabah aç karnına 2-3 bardak ozonlu su içilir. 

Ozonlu suda, ozondan da yararlanmak  söz konusudur.

Günlük ozonlu  su içme veya sıvı alımı miktarı kilo / 30 ml’dir. Yani 70 kg bir kişi günlük normal su ihtiyacı 2.1 litredir. ( Fazla su içmek su zehirlenmesine yol açabilir.)

Vucudun su kaybına göre bu miktar arttırılabilir.

Hergün Ozonlu su üretimi:

600- 2000mg/saat ozon üreten bir ozon jeneratörüyle 2 lt cam şişe veya sürahi içine 1.5 lt lik su konur, 10-15 dakika suya ozon verilir. Bu esnada odada bulunmamak gerekir. ayrıca ozon destruktörü yoksa  jeneratör durduktan 20-30 dakika sonra odaya girilebilir.

Bu su son derece temiz ve ozon almış bir su haline gelir, buzdolabında muhafaza edildiğinde 12 saat aktifliğini korur.

Ozonlu su metabolizmanın hızlanmasına katkıda bulunur.

(Ozonlu su hazırlarken ozon koklanmamalıdır. ozonlu su hazırlanan yerde veya odada durulmamalıdır. Ozon makinesi durduktan yarım saat sonra odaya girilebilir. Balkonda hazırlanırsa sorun olmaz.)

2.-Tuvalet alışkanlığı kazanmak için büyük abdest için 10 dakika tuvalette oturulur.

3.-Sabahları alışıncaya kadar; aç karnına 2-3 bardak su içtikten 10-15 dk sonra önce ağız su ile çalkalanır. Sonra diş fırçasına 25-35 damla Revita ozon yağı damlatılır. Revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, dil ve yanaklar bir dakika fırçalanır. Diş eti kanaması varsa tükürülür.

Sonra diş fırçasına tekrar 25-35 damla Revita ozon yağı damlatılır. Revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, dil ve yanaklar bir dakika fırçalanır. Bu fırçalama bir kaç defa tekrarlanabilir.  Bu fırçalamalarda ağız su ile çalkalanmaz.

Revita ozon yağına alıştıktan sonra , yemeklerden yarım saat sonrada revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, yanaklar, dil fırçalanır.

Diş eti kanaması varsa bitinceye kadar günde en az iki defa, her uygulamada fırçaya iki – üç defa revita ozon yağı döküp fırçalamak yeterlidir.

Ayrıca, bir tatlı kaşığı revita ozon yağı dilin yardımı ile diş eti kenarlarına, diş eti girintilerine ağızın her tarafına, mucoza ülserleri varsa etkilenen yüzeye sürülür ve yavaşça yutulur. Bu da, boğazda ve  yemek borusunda enfeksiyon ve koku yapan odaklar varsa temizler ve yaraların iyileşmesine destek olur.

Revita ozon yağının kokusuna alıştıktan sonra kişi dilediği zaman yemekten önce veya sonra fırçalama yapabilir.

Dişlerin Revita ozon yağı ile fırçalanmasının yararı;

Ağız içinde,  hastalıklara sebep olabilecek mikropların temizlenmesini sağlar. Dişetlerinde enfeksiyon oluşmasını önler, ağız içinde yara varsa temizler. Metabolizmanın hızlanmasını ve barsakları düzenli çalışmasını sağlar, kabızlık varsa önler.

Bu uygulamanı  süresi 7-10 gündür. Revita ozon yağı ile gerektiğinde 3 ayda bir defadan fazla olmamak üzere tekrarlamak çok faydalı olur.

Revita ozon yağı uygulamalarından sonraki dönemde, sabah akşam orta sert diş fırçası ile alıştığınız diş macunu ile fırçalamak gerekir.

5.-Yarım saat yürüyüş yapılır.

6.- Sabah, ÖĞLE,  akşam  10-15 dakika dirençli boyun fıtığı egzersizleri yapılır. 

7.-Boyunluk takılır. Boyunluk 2-3  hafta takılır. Ancak boyunluk çıkarıldığında dirençli boyun egzersizleri yapılır.

Geceleri çıkarılır.

8.-REVİTA OZON YAĞI İLE BOYUN MASAJI yapılır. Ozonyağı emilinceye kadar friksiyon yapılır. Amaç sinir ve kasların uyarılması, cilt üzerinden ozonlanmasını ve dokuların oksijenlenmesini  sağlamaktır.

Boyuna, omuzlara, sırta Revita ozon yağı masajından sonra, tekrar  revita ozon yağı sürülüp boyunun ve her iki koltuk altından çapraz geçirilerek  streçle sarılması  dokulara ozon geçişini dokularaın beslenmesini ve ozonun etkiyi uzat dokulardaki etkisini uzatır.

Bu işlemden sonra boyunluk bir müddet takılması faydalı olur.

Hergün  devam edilir.

9.-Hergün bir bardak suya 1 çay kaşığı karbonat konup içilebilir.

10.- Hareket sistemini uyaracak spor yapılmalı, günlük aktivite ne kadar çok olursa metabolizma o kadar hızlı olur. Akşamları da yarım saat yürüyüş yapılmalıdır.

11.- Uyku düzeni sağlanmalıdır.

Otoimmun hastalıklarda , hasta, saat 23- 07 saatleri arasında ısıksız ve elektronik aygıt olamayan karanlık, sessiz bir odada  uykusunu iyi almalıdır.

Vücut direncinin artması bağışıklık sisteminin güçlenmesi için hergün bu şekilde uyunmalıdır. Melatonin hormonu ancak böyle ışık almayan bir odada uyumakla salgılanır.

BOYUN FITIĞI ve OZON TEDAVİSİ UYGULAMASI

 

1.- Bu hastalarda ozon tedavisi immun sistemin güçlendirilmesi açısından çok fayda sağlar.

2.- MAJOR OTHEMOTERAPİ veya rectal ozon tedavisi yapılır. haftada 2 defa 12   seans devam edilir.

 daha sonra 6 haftadan sonra   haftada bir defa MAJOR OTOHEMOTERAPİ  VEYA RECTAL OZON TEDAVİSİ UYGULANIR.

4.- Sabah, ÖĞLE,  akşam  10-15 dakika dirençli boyun fıtığı egzersizleri yapılır. 

 

5.- Boyuna, omuzlara, sırta Revita ozon yağı masajından sonra, tekrar  revita ozon yağı sürülüp boyunun ve her iki koltuk altından çapraz geçirilerek  streçle sarılması  dokulara ozon geçişini dokularaın beslenmesini ve ozonun etkiyi uzat dokulardaki etkisini uzatır.

Bu işlemden sonra boyunluk bir müddet takılması faydalı olur.

Hergün  devam edilir.

6.-  Boyun Omurgasının  her iki yanına MEZOTERAPİ iğneleriyle OZON GAZI yapılır. Özellikle fıtık çevresine  yoğun yapılır.

7.-  MİNOR OTOHEMOTERAPİ yapılır. 20-30 günde bir 2 kez yapılır.

 

Tedavilere doktor kontrolünde devam edilir.

 

REVİTA OZON YAĞI KÖTÜ KOKAR VE TADI KÖTÜDÜR.
KÖTÜ KOKMASI VE KÖTÜ TADI OLMASI OZON YAĞININ İYİ OLDUĞUNU GÖSTERİR.
REVİTA OZON YAĞI YUTULABİLİR, AÇIK YARALARA SÜRÜLEBİLİR, MUKOZALARA SÜRÜLEBİLİR.
RECTAL (MAKATTAN), VAGİNAL (RAHİM İÇİNE) UYGULANABİLİR.
BURUNA  VE KULAK ZARI DELİK OLMAYANLARA UYGULANABİLİR.
REVİTA OZON YAĞI BİLİMSEL ŞARTLARA UYULARAK ÜRETİLMİŞTİR ve  İÇİNDE PLASTİK PARÇACIKLARI YOKTUR.
BAŞKA BİR OZON YAĞI İLE VEYA NASIL ÜRETİLDİĞİNİ BİLMEDİĞİNİZ BİR OZON YAĞI İLE UYGULAMA YAPMANIZ ÖNERİLMEZ.
REVİTA OZON YAĞINI SADECE SELCUK ECZA DEPOSU İLE ÇALIŞAN ECZANELERDEN SİPARİŞLE BULABİLİRSİNİZ.

 

 

 
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir