CORONA VİRÜS (COVİD 19) OZON TEDAVİSİ

CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE OZON TEDAVİSİ

COVID 19 ve  ozon terapisi son protokolü tercümesi

COVID19 and ozone therapy (ver 1.3)

by Prof. José Baeza-Noci

WFOT Vice-President-Dünya Ozon Federasyonu Başkan Yardımcısı

İtalya – Portekiz – Romanya -Türkiye ye gönderilmiş COVİD19 -Ozon tedavi protokol ve çalışma örneği

Çin Halk Cumhuriyeti  klinik çalışmalara başlamış Küba ozon tedavi kliniğinin de bilimsel desteği ile geliştirilmiş tedavi protokolünü uygulamaktadır.

GİRİŞ.

SARS-Cov2, ortalama 5 günlük inkübasyon süresine sahiptir, ancak 2 haftaya kadar uzayabilir.

Enfekte hastalar farklı şekilde gelişim gösterir ve ileri  vakalar enfekte olduktan 10 gün sonra ölürler. Çoğu hastalar 5 gün kötüleşen klinik semptomları yaşadıktan sonra tıbbi yardım isterler ve hastanede yatış süreleri yaklaşık 3 haftadır eşlik eden hastalığa göre % 10 oranında yoğun bakıma giderler. Oradaki prognoz da yaş ve WHO tarafından belirlenen diğer eşlik eden hastalıkları ile de ilişkilidir.(1)

Ozon tedavisi ve viral hastalıklar:

Bocci ve arkadaşları, ozonun tedavinin enfeksiyonlardaki in-vivo etkileri üzerine yaptıkları çalışmalarda aşağıdaki sonuçları bulmuşlardır (2):

1- Ozon akciğer ve periferik doku oksijenlenmesini arttırır ve akciğerde gaz geçirgenliğini iyileştirir,  çünkü nitrozitollerin aracılık ettiği periferik vazodilatasyonu eritrositlerde artmış glikoliz sayesinde daha fazla ATP  üretimi ve sekonder olarak artmış 2,3-DPG seviyeleri (Bohr etkisi) ve eritrositlerde Na / K + membran pompasının optimum çalışması sayesinde daha fazla elastikiyet sağlanır. (2)

2- Ozon NRF2 modülasyonu sağlamakta ve bu da üç etkiye sebep olmaktadır (3) :

İlk olarak, sitoplazma, mitokondri ve plazma içindeki glutation peroksidaz, glutatione redüktaz, NADPH ve SOD gibi antioksidanları arttırarak redoks dengesini normalize eder. (4)

İkinci olarak, HO-1 üretimini indükleyen koruyucu bir enzim olup HSP60, HSP70 ve HSP90 gibi ısı-şok proteinlerinin üretimini arttırır.(5)

Üçüncü olarak, enflamasyonlu dokulardaki proinflamatuar interlokinlerin üretimini modüle eden NFKbeta’yı aktive eder. (6)

Her üç etki de enflamasyonlu dokuların normale dönmesine katkıda bulunur ve plazma interlökinlerin miktarını azaltır.

Ozon uygulama yolları :

Sistemik hastalıklar için ozon sistemik bir şekilde kullanılmalıdır(1):

1-MAHT-Majör Otohemoterapi : Ozon bir gaz olduğu için damara direk olarak enjekte edilemez, emboliye engel olmak için Avrupa standartlarında üretilmiş medikal cihazlar kullanılmaktadır. Bu ürünler ozonun hastanın kendi kanına etkili ve risksiz bir şekilde verilmesini sağlar. Bu teknikle ilgili detaylar için Dünya Ozon Federasyonunun (WFOT) kitapçığına bakınız.(2)

Şu anda performans sergileyen üç Çin Hastanesinden gelen (7,8,9) resmi klinik çalışma ve ayrıca Universitá della Sapianza Roma’da sunulan ve önceden kabul edilen protokole göre  önerilen tedavi metodu:

– 30 mcgr / mL konsantrasyonda 100 mL kan ve 100 mL ozon gazı. (MAHT-Majör Otohemoterapi)

– Hastanede yatan hastalar için: en az 14 gün boyunca her 12 saatte bir uygulama.Hastanede kalış süresi 3 hafta

– Yoğun bakımda yatan hastalar için: hastalar iyileşmeye başlayana kadar her 8 saatte bir; daha sonra, hastaneden taburcu olana kadar her 12 saatte bir uygulama.

2.-Rektal İnsuflasyon (RI).

Rektal insuflasyon Majör Otohemoterapi (MAHT) kadar kesin olmamakla beraber periferik venleri uygun olmayan hastalar için bir seçenek olabilir. Bu teknikle ilgili detaylar için Dünya Ozon Federasyonunun (WFOT) kitapçığına bakınız. (2)

Aşağıdaki protokolü öneriyoruz:

– 1. Gün: 30 mcgr / mL konsantrasyonda 100 mL.

– 2. Gün: 30 mcgr / mL konsantrasyonda 150 mL.

– 3. – 14. gün: 30 mcgr / mL konsantrasyonda 200 mL.

– Hastanede yatan hastalar için: en az 14 hafta boyunca her 12 saatte bir uygulama.

– Yoğun bakımda yatan hastalar için: hastalar iyileşmeye başlayana kadar her 8 saatte bir; daha sonra, hastaneden taburcu olana kadar her 12 saatte bir ozon

Her ne kadar zorunlu olmasa da, Ozon tedavisinin etkisine destek olmak üzere aşağıdaki yöntemler de kullanılmaktadır :

– C vitamini: Ozon uygulamasından 6 saat sonra her 12 saatte bir 3 gr.

– Glutatyon: Ozon uygulamasından 6 saat sonra her 12 saatte bir 600 mg.

Glutatyon verilme sebebi ozonun etkisi kısmen buna dayanır ve yaşlı hastalarda glutatyon seviyesi  düşük olabilir.

 

 

 

 

 

REFERANSLAR

 

 

 

1) WHO. Clinical management of severe acute respiratory infection when Novel coronavirus

 

(2019-nCoV) infection is suspected: Interim Guidance. WHO/nCoV/Clinical/2020.2

 

 

 

2) Bocci V. Ozone: A new medical drug. Netherlands: Springer; 2011.

 

 

 

3) Baeza J, Cabo JR, Gómez M, et al. WFOTs Review on Evidence Based Ozone Therapy.

 

World Federation of Ozone Therapy. 2015:1–116.

 

 

 

4)Bocci V, Valacchi G. Nrf2 activation as target to implement therapeutic treatments. Front

 

Chem. 2015;3:4.

 

 

 

5) Pecorelli A, Bocci V, Acquaviva A, et al. NRF2 activation is involved in ozonated human

 

serum upregulation of HO-1 in endothelial cells. Toxicol Appl Pharmacol. Feb 15

 

2013;267(1):30-40.

 

 

 

6 )Re L, Martinez-Sanchez G, Bordicchia M, et al. Is ozone pre-conditioning effect linked to

 

Nrf2/EpRE activation pathway in vivo? A preliminary result. Eur J Pharmacol. Nov 5

 

2014;742:158-162.

 

 

 

7) Guangjian N, Hongzhi Y. Clinical study for ozonated autohemotherapy in the treatment of

 

Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19). ChiCTR2000030165. Academy of Medical

 

Engineering and Translational Medicine, Tianjin University. 2020-02-24.

 

http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=49947

 

 

 

8)Linlin H, Xiangdong C. A randomized controlled trial for the efficacy of ozonated

 

autohemotherapy in the treatment of Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19).

 

ChiCTR2000030006. Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of

 

Science and Technology. 2020-02-19. http://www.chictr.org.cn/showproj.aspx?proj=49737

 

 

 

9) Huiling H, Tong X. A multicenter randomized controlled trial for ozone autohemotherapy in

 

the treatment of novel coronavirus pneumonia (COVID-19). ChiCTR2000030102. Tianjin

 

Huanhu Hospita. 2020-02-23. http://www.chictr.org.cn/showproj.aspx?pro

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir