DİYABETİK AYAK YARALARI, YATAK YARALARI (DECUBITUS ÜLSERLERİ)

DİYABETİK AYAK YARALARI, YATAK YARALARI (DECUBITUS ÜLSERLERİ)

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

 

“Şeker Hastalığı” olarak da söylenen, “Diyabet” hastalığında; pankreas bezi yeterli miktarda insülin hormonu üretmemekte ya da hücreler, pankreasın ürettiği insulin hormonunu etkili bir şekilde kullanamamaktadır.

Bu durumda kişi, kandaki şekerini yani glukozu kullanamaz ve kan şekeri yükselir.

Bunun sonucu gelişen hastalık, Diyabetes Mellitus (Şeker Hastalığı) tur.

İnsulin hormonu, kandaki şekerin hücre içine girmesini sağlar.

Şeker hastalığında insulin yeterli düzeyde salgılanmaz ya da hücreler insulin hormonu uyarısına cevap veremez ve şeker hücre içerisine giremez.

Bu durumda kan şekeri  kanda aşırı düzeyde artar ve vücut enerji kaynağı olarak yağ dokusunu yıkmaya başlar. Kandaki aşırı şeker, dolaşım sistemine verdiği zararla vücuttaki tüm organlara zarar verir.

Şeker hastalığı, protein ve yağ metabolizmasının bozulmasına yol açar. Hastalarda atardamarlar içerisinde yağlar (kolesterol ve trigliserid birikmeye başlar. Bunun sonucunda kan damarlarında daralma oluşur ve buna bağlı olarak dokulara yeterli kan ve oksijen ulaşamaz.

Beslenemeyen dokular ölmeye başlar.

Şeker hastalarında diyabetik ayak, gangren ve iyileşmeyen yaraların oluşumu bu yüzdendir.

Şeker hastalarında, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin taşıdıkları oksijeni dokulara bırakmaları azalmıştır.

Diyabet, iyi tedavi edilip kontrol altına alınmadığında, sinir ve sinir uçlarının hasarı ile seyreden bir hastalıktır.

ŞEKER HASTALARINDA ERKEN TEŞHİS BELİRTİLERİ

Diyabet hastalığında, üç temel belirti: fazla yemek yeme ve doy

mama hissi, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve tatlılık hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği temel belirtidir.

 

Şeker hastalığında ERKEN TEŞHİS için aşağıdaki belirtilere dikkat etmek gerekir.

Ağızda kuruluk,

Aşırı su içme isteği,

Sık sık idrara çıkma,

Doymama ve fazla yemek yeme isteği,

Sabahları uyanmakta güçlük çekmek ve gündüzleri yaşanan uyku halleri,

Terleme,

Sürekli yorgunluk hissi,

kilo kaybı

Bulanık görme,

 

 

Ani öfkelenme ve sinirlenmeler,

Depresyon,

Ellerde ve ayaklarda uyuşma, Karıncalanma, Ağızda aseton kokusu,

BU RESİMLERDE GÖRÜLEN  HASTAMIZ KENDİ SABIRLI ÇALIŞMASIYLA, doktorun bilgi desteğinde “REVİTA OZON YAĞI” ile KENDİSİ  tedavi etmiştir.

gibi bulguların tamamı veya bazıları görülebilir.

 

Böyle durumlarda belirtilerin birkaçı mevcutsa doktora gidip kanda glikoz AKŞ (açlık Kan Şekeri) ve TKŞ baktırmak Hastalığın erken teşhisi için gereklidir.

ŞEKER HASTALIĞININ NEDENLERİ

Şeker, diyabet hastalığında genetik ve çevresel nedenler birlikte rol alır.

Tip 1 Diyabet nedenleri arasında yüksek oranda genetik faktörler rol oynamaktadır.

Tip 2 diyabetin nedenleri arasında şunlar belirtilebilir.

Obezite, Ailede diyabetli olması, İleri yaş, Hareketsiz yaşam, Stres, Gebelik sırasında gestasyonel diyabet oluşması ve normalden yüksek doğum ağırlıklı bebeklik sayılabilir.

KAN ŞEKERİ KONTROL ALTINA ALINMAZSA NELER OLUR?

Diyabetin ciddi sonuçları ortaya çıkabilir.

Diyabette sorunlar hemen başlamaz yavaş yavaş başlar ve tedbir alınmazsa dokularda ciddi hasarlar verir.

Göz sorunları ortaya çıkar, görme kaybı (körlük) vb.,

Kalp/dolaşım sistemi sorunları-kalp krizi,

Böbrek sorunları (böbrek yetmezliği–diyaliz/bö

brek nakli gerekebilir),

Duyusal/Sinirsel sorunlar (ağrı, his kaybı ve yaralara yol açabilir),

Diyabetik Ayak sorunları- (gangren-uzuv kaybı olabilir),

inme (felç) riski,

Bu komplikasyonların tümü, zamanında uygulanan tedavi ve iyi kan şekeri kontrolü ile önlenebilir.

TİP 2 DİYABETTE OZON TEDAVİSİ

OZON TEDAVİSİ ; Tip 2 (Diyabet) Şeker hastalığında ve komplikasyonlarının tedavisinde çok etkilidir.

Diyabetin kontrol altına alınmasında ve yara iyileşmesi için, 20 seans MAJOR OTOHEMOTERAPİ (KAN OZONLANMASI) yapılmalıdır.

Bunun Faydası hem pankreasta varsa sağlam kalan hücrelerin canlandırılmasını, hem de insülin üretiminin dengelenmesini sağlar.

 

Ayrıca; DİYABETİK AYAK YARALARI, YATAK YARALARI nda (DECUBITUS ÜLSERLERİ) Ozon tedavisi çok önemlidir.

DİYABETİK AYAK YARASI tedavi edilmediği sürece ayağın Kangren olabilir, amputasyona kadar gidebilir.

Major otohemoterapi, ozo

 

nlu suyla yara temizliği, torbalama tedavisi ve ozon yağı yöntemlerinin birlikte yapılması ayak veya bacağın kesilmesini önleyebilir.

DİYABETİK AYAK NEDİR?

DİYABETİK AYAK

Diyabetik ayak( şeker ayağı); Ayakta, ciddi enfeksiyon ile birlikte seyreden, çok özel tedavi yöntemleri ile çok zor iyileşen kronik yaradır.

DİYABETİK AYAK Yaralarının iyileşmesi ve tedavisi zordur ve uzun sürer.

Daha çok, orta – ileri yaş diyabetik hastalarda (şeker hastaları) ortaya çıkmaktadır. Şeker hastalarının %25’inde görüldüğü bilinmektedir.

Diyabetin özellikle kılcal ve orta çaplı damarlarda dolaşımı olumsuz etkilemesi sonucu duyu sinirlerinde ortaya çıkan hasara bağlı olarak, diyabet hastaları ayaklarında oluşan yaralanmalara bağlı acıyı hissedemezler.

Diyabetik ayak hastalığı bulunanlarda atardamar tıkanması ve sinir harabiyeti olur. Bu nedenle oluşan yara hızla büyümektedir.

DİYABETİK AYAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Diyabetik ayakta; dolaşım bozulmuş, sinirler harab olmuştur.

Diyabetik ayakta; hissizlik oluşmuş ve kan dolaşımı azalmıştır. Bu yüzden yaralar açılabilir ve enfeksiyon gelişir.

Ayağın derin dokularında enfeksiyon, hızla ilerler ve doku ölümlerine (nekroz) yol açar ve kısa sürede kangren oluşabilir.

Diyabetik ayak; tedavi edilmezse ampütasyona (ayak kesilmesi) gidebilir.

Diyabetik ayak, diyabet (şeker) hastalığının en son dönemi sayılabilir, basit bir yara, hızla daha büyük ve enfekte yaraya dönüşebilir ve Yaranın iyileşmesinin güçlüğü, dikkate alınması gerekir.

Bu nedenle, diyabetik ayak gelişmeden, bazı önlemler ile yara gelişmesini engellemek tedavinin temelidir.

DİYABETİK AYAK NEDEN OLUŞUR?

Diyabetik ayak; sinir ucu hasarı ( periferik nöropati) nedeniyle oluşur.

DİYABETİK AYAK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ayaklarda üşüme, duyu eksikliği ve hissizlik olması,

Kısa yürüyüşlerde bacaklarda ağrı ve dinlenme ihtiyacı hissetme,

Uykuda bile rahatsız eden bacak ağrıları,

gibi sorunlar oluşursa  Diyabetik ayak oluş

maması için bir doktora başvurmaları gerekir.

Diyabetik ayakta ağrı, özellikle geceleri ortaya çıkan ayakta iğne batma hissi tipiktir.

Erken dönemlerde Ağrı ortaya çıkar. Daha sonra, Sinir harabiyetinin artması nedeniyle, diyabetik yara veya ülser geliştiğinde ağrı ortadan kalkabilir.

Bu durum, diyabetik ayak durumunun kötüleştiğinin bir belirtisidir.

Diyabetik ayağın son safhasında, bacakta lokal enfeksiyona bağlı şişme, kızarıklık, kanama gözlenebilmektedir.

Tedavi edilmeyen diyabetik ayak hastalığında kangren sık olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

DİYABETİK AYAK TANISI NASIL KONULUR?

Diyabetik ayak tanısı sıklıkla ayakta yara açıldığı zaman konulur.

Diyabeti olanların, ayaklarında görülen yaralar iyi bakılması ve düzenli olarak damar cerrahisi kontrolü, fizik muayenelerinin yapılması, gerekir.

 

Tanı için:

arteryel doppler ultrasonografi,

anjiografik inceleme,

DİYABETİK AYAK İLE HANGİ BÖLÜMLER İLGİLENİYOR?

Diyabetik ayak bakım ve tedavisi ile farklı bölümler ilgilenmektedir.

Bunların arasında;

İç hastalıkları Endokrinoloji bölümü,

Dermatoloji (Cildiye),

Kalp ve Damar Cerrahisi,

Plastik Cerrahi,

Ortopedi,

Fizik Tedavi – Rehabilitasyon bölümleri bulunmaktadır.

DİYABETİK AYAK TEDAVİSİNDE NELER YAPILABİLİR?

Diyabetik ayak tanısının erken konulması, diyabetik ayak yarası oluşumunu engellemek ve önleyici ve tedavi

edici düzenlemelerin yapılabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Diyabetik ayak yara tedavisinde erken müdahalenin önemlidir. İyi yara bakımı olmazsa uzuv kaybı olabilir.

DİYABET HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN AYAK SORUNLARI

Diyabet hastaları ayaklarını korumak ve yara oluşmasını önlemek için nelere dikkat etmelidir?

1- Ayaklarda kabarcık ve su toplama sebebi olacak, dar ayakkabı giymemek, ayakları çarpmalardan korumak,

2- Tırnaklarda ve Parmak aralarında mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek,

3- Tırnak batmasını önlemek, tedavi etmek,

4-Nasırı tedavi etmek,

5- yara oluşmasını önlemek, gerekir.

DİYABETİK AYAK TANISI KONULDUĞUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Rahat, dar olmayan ayakkabı giyilmesi,

Günlük olarak ayakların olası yaralar açısından kontrol edilmesi, potansiyel veya mevcut olan durumların daha ciddi bir hal almadan önlenmesi,

Yalın ayak veya korumasız ayak ile herhangi bir aktivitenin yapılmaması,

Nasır, tırnak batması gibi durumların tedavisinin yapılması,

Kan şekeri takibinin düzenli yapılması,

Ayakların bakımlı tutulması, bulunmaktadır.

DİYABETİK AYAK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

DİYABET YARALARINDA Tedavi çok zordur. Birkaç tıp bölümü ile birlikte tedavi edilmelidir.

Öncelikle Hastanın kan şeker seviyesi dengelenmelidir. Şekeri dengelenmeyen hastalarda, yara iyileşmesi zor olur.

DİYABETİK AYAK YARASI tedavi edilmediği sürece ayağın Kangren olabilir, amputasyona  kadar gidebilir. Bu hastalarda, öncelikle, hastanın açlık kan şekeri 120 nin üzerine çıkmaması için diyet ve ilaç tedbiri alınmalıdır.

Enfeksiyon içi

n Kültür antibiogram yapılarak antibiotik ve antibiotikli merhemlerden faydalanılabilir.

Damar cerrahları, Anjiografik yöntemlerle ileri derecede daralmış veya tam olarak tıkanmış bacak diz altı atardamarlarını kateter yardımıyla açabilmektedirler.

Diyabetin kontol altına alınmasında ve yara iyileşmesi için 20 seans MAJOR OTOHEMOTERAPİ (KAN OZONLANMASI) yapılmalıdır.

DİYABET yaralarının iyileşmesinde en önemli destek tedavi yöntemlerinden biri TORBALAMA METODUDUR. Ayak, ozona dayanıklı silikon torba içine sokulur ve ozon gazı verilir. Birçok kesilme aşamasına gelmiş DİYABETİK AYAKLARDA torbalama metodu ve Major otohemoterapi ile kesilmekten kurtulduğu bilinmektedir.

DİYABETİK AYAK YARALARI, YATAK YARALARI nda (DECUBITUS ÜLSERLERİ) Bacak ülserleri, kesikler, yatak yaralarında ve diabetik yaralarda  REVİTA OZON YAĞI  kullanılması önemlidir..

YATAK YARALARI

Yatak yarası veya bası yarası evreleri Birinci evre: Cilt kızarıktır. Dokunulduğunda sıcaktır. Kaşıntı hissiyatı olabilir.

İkinci evre:  Ağrılı açık yaralar görülebilir.

Üçüncü evre: Cilt yüzeyinin altındaki doku hasarına bağlı olarak krater benzeri bir görünüm oluşabilir.

Dördüncü evre: Ciltte muhtemelen ciddi enfeksiyon görülebilir.  Enfeksiyon kapmış bir yaranın Uzun süren iyileşme süreci vardır.

DİABETİK AYAK

REVİTA OZON YAĞI VE OZON TEDAVİSİ

Diyabetik ayak yaralarının iyileşmesine; Antibiyotikler, yara bakımı, ozon tedavisi veya hiperbarik oksijen tedavisi yardımcı olur.
OZON TEDAVİSİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ
1.-MAJOR OTOHEMOTERAPİ,
2.-RECTAL OZON TEDAVİSİ de Major Otohemoterapi gibi etkilidir.
3.-TORBALAMA YÖNTEMİ
Diyabet yaralarının iyileşmesinde en önemli destek tedavi yöntemlerinden biri TORBALAMA METODUDUR.
major otohemoterapi, ayak bakımı ve yara temizliği ile eş zamanlı olarak torbalama tedavisi yapılmalıdır.
4.-REVİTA OZON YAĞI ile pansuman
REVİTA OZON YAĞI;Tedavinin her aşamasında destek tedavi olarak kullanılabilir.yaraya mikrop yerleşmesine engel olur ve yavaş bir şekilde, uzun süre yara ve çevresine ozon salar.
5. Ozonlu su hazırlayıp yaranın yıkanmasında kullanmak ve
6.-Günde 2 litre ozonlu su içmek kandaki oksijen miktarını arttıracaktır.

 

24 ekim 2019 tarihinden bu yana REVİTA OZON YAĞI ile tedavilerine kendisi devam eden yandaki ve diğerler resimlerin sahibi DİYABETİK AYAK YARASI olan Orhan Kahraman’ın yayınladığı VİDEO

 

 

 

 

 

 

 

YARA TEDAVİSİNDE UYGULAMA

DİYABETİK AÇIK YARA, ayak yarası VE YATAK YARASI PANSUMANI

 

Yara bakımında yapılacaklar;

Diyabetik yarayı, serum fizyoljik, oksijenli su veya ozonlu su üretip onunla yıkayıp, temizledikten sonra revita ozon yağı sürülür ve üzerine REVİTA OZON YAĞI EMDİRİLMİŞ steril gazlı bezini üç  dört kat olacak şekilde olacak sekilde örtülür. (Bir sağlık çalışanından yardım alarak, yağlı gaz bezini steril şartlarda rivanollu, revita ozon yağlı gaz bezi de hazırlatılabilir) . Sürekli revita ozon yağı damlatılarak ıslak kalması sağlanır.
Yaranın kurumaması ve yapışmaması için koyduğumuz gaz bezinin üzerine sık sık revita ozon yağı damlatılmalıdır.
Bu işlemi günde bir – iki defa tekrarladığınızda yara kısa sürede iyileşir.

Ayrıca ozon tedavisi ve ayağın ozon torbalama uygulaması tedaviyi hızlandırır.

 

 

Ozonlu suyu, ozon makinası ile evde yapabilirsiniz.

 

OZONLU SU HAZIRLANMASI ESNASINDA
Ozonlu su üretirken ozon makinasının çalıştığı odada durmayın.
Ozon koklanmamalıdır.
Makina durduktan yarım saat sonra odaya girebilirsiniz.
Havalandırmalı oda veya balkonda hazırlarsanız hazırladığınız suyu hemen kullanabilirsiniz.

REVİTA OZON YAĞLI ISLAK (NEMLİ veya EMİCİ) PANSUMAN

Gerekli Tibbi Malzeme

1.-%0.9’luk NaCl solüsyonu (Serum fizyolojik), veya ozonlu su,
2.-Steril gaz bez ve ped, (pansumanda kullanılacak sargı bezi, spanç ve pedleri kendiniz hazırlayıp steril ederseniz ucuza mal olur.)( Bunun için bir sağlık personelinden yardım alabilirsiniz.)


sağlık birimleri ve hastaneler gaz bezi, ped ve sargi bezini kendileri hazırlarlar. Bunlar spanç haline getirilir veya yaralara göre çeşitli ebatlarda kesilir, paketlenir ya da tromellere doldurulur. 130°C’de  otoklavda sterilize edilir.
Gaz bezi Türk Kodeksi’ne uygun imalat yapan bir firmalardan alınmalıdır.
3.-Steril eldiven,
4.- Revita Ozon Yağı emdirilmis yaglı gazlı bez veya (Rivanollü Revita Ozon Yağı emdirilmis yaglı gazlı bezde olabilir)
5.- Penset


6.-Pens


7.-Revita Ozon Yağı


8.- Çelik kapaklı küvet veya sapı da kendiside çelik tencere.

9.-  Tromel

UYGULAMA

 

REVİTA OZON YAĞLI GAZLI BEZ HAZIRLAMA

Çelik Küvet içine 25 cmX 30 cm ebatlarında kesilmiş steril edilmiş gaz bezleri 50-60 kat olarak serilir.

sterilizatörde steril hale getirilir.

Bu hazırlık aşamasında bir sağlık personelinden yardım alınabilir.
Üzerine iki yüz ml  veya yeteri kadar revita ozon yağı dökülür.

Bu revita ozon yağı emdirilmiş steril gaz bezleri yara pansumanında mikrop temizleyiciliği yanında yara iyileşmesinde dokunun yenileşmesinde etkili olur.

Bu ıslak revita ozonyağlı gaz bezleri yarayı ozonlu veya serum fizyolojikle  temizledikten sonra yaranın her tarafına gelecek sekilde serilir.

Daha sonra ıslak kalması için ara ara revita ozonyağı üzerine damlatılır.

Hasta yürüyecek veya ayağa kalkacaksa yara rulo sargı bezi ile sarılır.

RİVANOLLÜ REVİTA OZON YAĞLI GAZLI BEZ HAZIRLAMA

Bir adet çelik tencere veya kapaklı çelik küvet 25cm X 30 cm alınır.

Çelik tencere ebatlarına göre veya küvet ebatlarına göre sargı bezi kesilir ve 50-60 kat olmak üzere küvetin içine yerleştirilir.

Sterilizatörde steril edilir.

Bir litre (kaynamış soğumuş suya) temiz suya bir gram rivanol konulur.

Bu rivanollü su küvetin içindeki steril edilmiş sargı bezinin üzerine dökülür.

üzerine iki adet 100-200 ml veya yeteri kadar revita ozon yağı dökülür.

Revita Ozon yağı hazırlanan küvet sıcak ise sıcak malzeme üzerine dökülmez etkisini kaybeder.

Hazırlanmış olan Rivanollü ozon yağlı gaz bezleri  enfekte yaralarda kulanılabilir.

Bır tromele gaz bezi spanç hazırlanır , steril edilir.

Bir kavanoz kaynatılır. yani steril hale getirilir. soğuduktan sonra içine kaynamış soğumuş su konulur.

Bir litre kaynamış soğumuş suya bir kapak zefiran dökülmesi gerekir. Kapak oranını ona göre ayarlanır.

( Bu solusyon   pansuman esnasında kullanılacak steril pens ve pensetin temiz kalması için kullanılır. )

 

PANSUMAN UYGULAMASI

Önce eller iyice yıkanır. Bu yıkama her pansumandan önce mutlaka yapılmalıdır.

Sonra steril eldiven giyilir.

Pens ve penset  (Kaynatılarak steril edilebilir) yardımı ile tromeldeki kuru Steril gaz, spanç veya ped alınarak, serum fizyolojikle ıslatılır. Bu gaz bezi ile , yara mekanik olarak temizlenmeye, çalışılır.
Yara enfekte ise pens ve penset yardımı ile revita ozon  yağlı gaz bezinin olduğu küvetten 3-4 kat yağlı gaz bezi alınır ve temizlenmis yara yüzeyine serilerek yayılır.
Veya sadece steril gaz bezine doğrudan revita ozon yağı emdirilir ve yaranın üzerine serilir ve yayılır.
Veya emicilik gerekiyorsa steril revita ozon yağlı gaz bezi iyice sıkılarak fazla yağı ve suyu atılır.
Yara içinde boşluk varsa bu gazli bezler yara bosluklarına, kavitelere yerlestirilir.
Gaz bezlerinin yara bosluklarına tam olarak doldurulmasina ve yara yüzeyine iyice temas etmesi sağlanmalıdır.
Yarada boşluk yoksa steril revita ozon yağlı gaz bezi 3-4 kat olacak şekilde yara üzerine serilir ve yaranın her yerine temas etmesi sağlanır.
Üzerine sık sık gaz bezi kurumayacak şekilde revita ozon yağı damlatılır.
Eğer kişinin hareket etmesi gerekiyorsa steril pedler üzerine konulur ve üzerinden rulo sargı bezi ile sarılır.
Pansumanın sarılıp sarılmayacağına o günkü şartlara ve yaranın durumuna göre belirlenir.
Amaç yara üzerine serilmiş bezin sürekli yağlı ve ıslak tutulmasıdır.
Pansuman; Akıntılı, kanamalı ve kirli, enfekte yaralarda günde 2 kez değistirilmelidir.
Günde en az iki defa bu pansuman yapılamayacaksa, kapalı kalacaksa, yaraya bolca ozon yağı sürdükten sonra  5-6 kat olacak şekilde (yaranın kurumaması için)  Revita ozon yağlı gazlı bezlerde yara üzerine serdikten sonra rulogaz bezi ile sarmak gerekir.

REVİTA OZON YAĞLI ISLAK PANSUMANIN YARARLARI

Revita Ozon yağı ile ıslak pansuman
yaranın yağlı ve nemli olmasını saglar,
dokuların beslenmesini sağlar,
dışardan gelecek veya mevcut enfeksiyonun giderilmesini sağlar,
dokuların canlanmasını sağlar.
Yara üzerinde ve çevresindeki ölü dokuların uzaklaşmasını ve yumuşamasını sağlar.
Revita Ozon Yağlı ve nemli ortam yeni hücre ve yeni damar yapımını hızlandırır,
Yara üzerinde ve içinde plazma ve kan gibi akıntıların birikimine engel olur.
Böylece oluşacak enfeksiyon odakları ortadan kaldırılmış olur.

 

 

REVİTA OZON YAĞI KÖTÜ KOKAR VE TADI KÖTÜDÜR.
KÖTÜ KOKMASI VE KÖTÜ TADI OLMASI OZON YAĞININ İYİ OLDUĞUNU GÖSTERİR.
REVİTA OZON YAĞI YUTULABİLİR, İÇİLEBİLİR, DİŞLER ve DİŞETLERİ  FIRÇALANABİLİR, AÇIK YARALARA SÜRÜLEBİLİR, MUKOZALARA SÜRÜLEBİLİR.
RECTAL (MAKATTAN), VAGİNAL (RAHİM İÇİNE) UYGULANABİLİR.
BURUNA  VE KULAK ZARI DELİK OLMAYANLARA UYGULANABİLİR.
REVİTA OZON YAĞI BİLİMSEL ŞARTLARDA ÜRETİLMEKTEDİR, İÇİNDE PLASTİK PARÇACIKLARI YOKTUR.
BAŞKA BİR OZON YAĞI İLE VEYA NASIL ÜRETİLDİĞİNİ BİLMEDİĞİNİZ BİR OZON YAĞI İLE UYGULAMA YAPMANIZ ÖNERİLMEZ.
REVİTA OZON YAĞINI SADECE SELCUK ECZA DEPOSU İLE ÇALIŞAN ECZANELERDEN SİPARİŞLE BULABİLİRSİNİZ.

 

 

NOT 1: ÜRÜNLERİMİZE VE REVİTA OZON YAĞINA  SELÇUK ECZA DEPOSU İLE ÇALIŞAN ECZANELERE ŞİPARİŞLE KISA ZAMANDA ULAŞABİLİRSİNİZ.
NOT 2: SİTEMİZDE VERİLEN AÇIK YARA VE MUKOZAL UYGULAMALAR İÇİN OZON YAĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER; SADECE  REVİTA OZON YAĞI  İÇİN GEÇERLİDİR.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

DİYABETİK AYAK YARALARI, YATAK YARALARI (DECUBITUS ÜLSERLERİ) için 2 cevap

  1. Geri izleme:REVİTA OZON YAĞI | Ozon Tedavisi

  2. Geri izleme:OZONLU SU | Ozon Tedavisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir