GASTRİT, DUODENUM ve MİDE ÜLSERİ VE OZON TEDAVİSİ

GASTRİT

GASTRİT NEDİR?

 

Gastrit, mide zarının iltihaplanması sonucu oluşan ve çok yaygın görülen bir mide hastalığıdır.Midede oluşan yanma, şişkinlik ya da ağrıyla kendini gösterir. Temel nedeni mideye yerleşen helicobakter isimli bir bakteridir.

Fakat fazla sigara ve alkol tüketimi, ya da bazı ağrı kesiciler de gastrite neden olabilir.

Gastrit genelde pek ciddiye alınmasa da tedavi edilmediği taktirde ülser ya da mide kanseri riskini arttırabilir. Teşhis edildikten sonra tedaviye hızlı cevap veren bir hastalıktır ve çoğu insan için ciddi bir hastalık değildir. İlaçla ya da doğru beslenme ile tedavi edilebilir.

GASTRİT NEDİR? MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİ MİDİR?

Midede yanma, ağrı ve şişkinlik gibi belirtilerle kendini gösterebilen gastrit, mide iç duvarının mide mukozasının  iltihaplanmasıdır.

Akut  ve kronik yani yavaşça gelişen gastrit 2 ayrı grupta incelenir.

akut gastrit Alkol, aspirin, ağrı kesici ilaçlar ve stres yol açar.

kronik gastritin SEBEBİ adı verilen ve mide iç duvarında, MUKOZASINDA yaşayan helikobakter pylori, kirli sulardan bulaşan bakteri önemli nedenidir.

safra reflüsü ve bazı enfeksiyonlar gastrite yol açabilmektedir.

Kronik gastrit vakalarında, mide iç duvarında çeşitli doku değişikliklerine sebep olmaktadır.

kanserojen maddelere maruz kalan kişilerde kanser oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

GASTRİTİN BELİRTİLERİ

Gastritin belirtileri hastadan hastaya farklılık göstermekle beraber, genellikle mide yanması, ağrı, bulantı, kusma, şişkinlik hissi, geğirme, erken doyma, iştahsızlık ve yemeklerden tiksinme gibi şikayetlere neden olmaktadır.

GASTRİTİN NEDENLERİ

Mide duvarını koruyan bariyerin zayıflığı veya zedelenmesi, mide özsuyunun bu zarına zarar vermesine neden olur.

BAKTERİYEL ENFEKSİYON: Helicobacter pilori ile enfeksiyon gelişir.

Male anatomy of human organs in x-ray view

bakteriye karşı koruma bariyerlerinin düşük olması ve sigaraalkol ya da kötü beslenme gibi etkenler enfeksiyon gelişiminde etkilidir.

 

ROMATİZMA VE AĞRI KESİCİLERİN KULLANIMI: Aspirin ve romatizmal ilaçlar, ağrı kesiciler,  hem akut gastrit hem de kronik gastrite neden olabilir.

YAŞLILIK: Mide mukozası yaşla birlikte incelebilir.

AŞIRI ALKOL KULLANIMI akut gastrite neden olabilir.

STRES: Yanık Büyük bir cerrahi operasyon, yaralanma ve  şiddetli stres akut gastrite neden olabilir.

Otoimmün gastrit denilen bu tip gastrit, vücudun kendi mide hücrelerine saldırması ile olur.

GASTRİT HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN BESLENME ÖNERİLERİ

 

Hızlı yemek yeme alışkanlığı bırakmak,

Gıdalar iyi çiğnenerek yutmak,

Sigara ve alkolden kaçınmak,

Kızartmalar, aşırı yağlı yemekler ve baharatlı gıdalar tüketmemek,

gastrit alkol - GASTRİT, MİDE ÜLSERİ, DUODENUM ÜLSERİ  ve OZON TEDAVİSİ

Sucuk, salam, sosis gibi besinlerden uzak durmak,

Aşırı sıcak ve soğuk gıdalar ile içeceklerden uzak durmak,

Gazlı içeceklerin yerine su tüketmek,

Bol miktarda taze sebze ve meyve ile beslenmek.

 GASTRİT TEDAVİSİ

Gastrit  tanısı konduktan sonra, helikobacter pozitif bulunursa enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi ve mide asidini baskılayan ilaçlar kullanılabilir.

 

H2 Reseptör blokerleri, proton pompası inhibitörleri, antimuskarinik ilaçlar, mukoza koruyucular, antiasitler. 

Gastrit tedavisinde kullanılan ilaçlar H2 reseptör blokerleri ve proton pompa inhibitörleridir. Ülser ilaçları mide asitlerini azaltarak kişinin yakınmalarını rahatlatır. Bunun yanı sıra mide asidinin gastrit üzerine etkisini ortadan kaldırarak, iyileşmeyi sağlar.

Çoğu gastrit ilaç tedavisi ile iyileşir.

Tedaviyi etkileyen faktörler; diyet, sigara, alkol, analjezik kullanımıdır.

MİDE ÜLSERİ VE DUODENUM ÜLSERİ

ÜLSER NEDİR?

Mide veya  on iki parmak bağırsağının (duedonum)  kas tabakasına kadar  mukozasının tahrip olması ve 3-5 cm genişlikte  doku kaybı nedeniyle  oluşan yaralara ülser denir.

Bu yara olan bölgesinde enflamasyon oluşur.

Genellikle Helikobakter Pylori  bakteri türünün veya Mide asidi artışı ve pepsin etkisiyle yaralar oluşan ülserlere peptik ülser de denir.

Ülser erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla görülmektedir.

Çoğunlukla 30-50 yaş grubunda  görülür.

kadınlarda 60 yaş civarında daha çok ortaya çıkmaktadır.

ÜLSER NEDENLERİ

MİDENİN  OLUMSUZ DURUMLAR İÇİN;

Mukozal defans sistemleri, koruyucu mekanizmaları, hücre yenileme sistemleri vardır.(mukus, bikarbonat, mukozal kan akımı, prostoglandinler, hücre yenilenmesi vb.)

Midenin koruyucu mekanizmaları, bazı predispozan faktörler ve çevre etkilerine karşı tam başarılı olmayabilir.

ÜLSER OLUŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Mide  boşalmasının gecikmesi,  safra,  asit-pepsin salgısı,  “helicobakter pylori” adı verilen bir bakteri, sigara ve alkol tüketimi ile ve bazı romatizmal hastalıklar için kullanılan ilaçlar, Uzun süre aç kalmak, Dengesiz ve sağlıksız beslenmek, Besinleri az çiğnemek, Mideyi fazla doldurmak, Yorgunluk, Uykusuzluk, Genetik faktörler,

Stres, Psikolojik travmalar (Savaş, deprem, afet, ekonomik sıkıntılar veya buhranlarla stresin yoğunlaştığı durumlar) Ülser oluşumuna sebep olan faktörlerdir.

MİDE ÜLSERİNİN BELİRTİLERİ

 

1.-Midede ekşime,  karnın üst kısmında kemirme, ezilme ve yanma şeklinde hissedilen ağrı, şişkinlik, geğirme, Dispepsi

 

2.- Karın ağrısı; karnın üst kısmında meydana gelen ağrı,  antiasitler ya da yemeklerle azalır. Yemeklerden 1- 3 saat sonra ortaya çıkar. İlerlemiş durumlarda;  geceleri uykudan uyandırabilir, sırta yayılabilir.
3.- Hastalığın ilerleyen aşamalarında mide bulantısı ve kusma ve kusma ile gelen rahatlama,  Şişkinlik ve gaz, Sık acıkma, Hazımsızlık,
4- Göğüs ağrısı.
5- İştahsızlık, Anoreksi,

6.-kilo kaybı.

Mide ülserinin ilerlemesi halinde reflü ile yemek borusu ve ağızda ekşime hissedebilir.

Midedeki asit miktarının artarak yemek borusuna ve ağza ulaşması nedeniyle ülserli kişilerin dili daha koyu renktedir.

Hastalığın ilerlediğinde ve mide kanaması durumlarında kusma ile ağızdan kan gelebilir.

Mide kanseri nedeniyle oluşan ülserlerin ayırıcı tanısı mutlaka yapılmalıdır.

MİDE VE DUODENUM ÜLSERİ TEŞHİSİ

 

PEPTİK ÜLSERDE FİZİK MUAYENE

Anamnez alınır, fizik muayene yapılır. Epigastrik hassasiyet olabilir. pilor stenozu gelişmişse çalkantı sesi alınır.

PEPTİK ÜLSERDE TANI YÖNTEMLERİ

Radyolojik inceleme yapılır.

 

Peptik ülserde Tanı yöntemleri içerisinde en güvenilir olanı endoskopik- Gastroskopik incelemedir. Mide ülserlerinde mutlaka endoskopik inceleme yapılmalıdır. Ülser teşhisinin en doğru yöntemidir.

Ülserin direkt olarak görülmesine ve biyopsi alma, mide suyu analizi ve sitolojik inceleme yapma olanağı sağlar.

Ülserin iyi ya da kötü huylu olması: konusunda karar vermeyi kolaylaştırır.

Asit sekresyon testi ve serum gastrin düzeyini ölçmek önemlidir.

PEPTİK ÜLSER KOMPLİKASYONLARI

Kanama, perforasyon, penetrasyon, obstrüksiyon olabilir.

Peptik ülserde Gastrit, mide kanserleri, özefajit, Miyocard Infarktüsü, perikardit, plörezi, kolesistit, İBS, dispepsi, pankreatit vb. ayırıcı tanı yapılması gerekir

ÜLSER TEDAVİSİ

 

Ülser tanısı konduktan sonra, helikobacter pozitif bulunursa enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi ve mide asidini baskılayan ilaçlar kullanılabilir.

H2 Reseptör blokerleri, proton pompası inhibitörleri, antimuskarinik ilaçlar, mukoza koruyucular, antiasitler.

Tedaviyi etkileyen faktörler; diyet, sigara, alkol, analjezikler.Ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar H2 reseptör blokerleri ve proton pompa inhibitörleridir. Ülser ilaçları mide asitlerini azaltarak kişinin yakınmalarını rahatlatır. Bunun yanı sıra mide asidinin ülser üzerine etkisini ortadan kaldırarak, iyileşmeyi sağlar.

Çoğu ülser ilaç tedavisi ile iyileşir.

 

Asit ve pepsin salgısını engellemek için (vagus siniri)nin kesilmesine dayanır.

Ancak tekrar riski olabilmektedir.  Bazı ülser vakaları kanama, stenoz (daralma -tıkanma) , delinme gibi sorunlara yol açarsa ameliyat gerekebilir.

Ülserler kronik ve tekrarlayıcıdır. Bunun yanı sıra ülser diyeti de ülser tedavisinde yardımcıdır.

ÜLSER DİYETİ

Mide yanmasını önlemek için mide salgısını artıran her türlü gıda ve içecekten uzak durulmalıdır. Ekşi, acı, soğanlı yiyecekler şikayetleri artırıyorsa onlardan uzak bir beslenme rutini oluşturulmalıdır.

Sigara  ülser tedavisini engeller bloke ederek ülserin iyileşmesini geciktirmektedir.

Alkol alımı da yüzeysel mukoza direncini bozduğu için gastrit ve ülser gibi hastalıkların tedavisini zorlu hale getirir. Özellikle akut ülserde kesinlikle alkol kullanımından uzak durulmalıdır.

ÜLSER AĞRISI ve ÜLSERDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Sağlıklı ve düzenli bir beslenme programını uygulamak

Kahvaltı etmek ve öğün atlamamak

Kızartmalardan, yağlılardan uzak durmak,

Akşamları buharda pişmiş yemekleri tercih etmek,

Aşırı şekerli, tuzlu yememek,

Yeterli sıvı almak,

Çay ve kahveyi az içmek,

Küçük porsiyonlar tüketmek,

GASTRİT VE MİDE ÜLSERİ VE OZON TEDAVİSİ

UYGULAMA

1.- Sabah aç karnına 2-3 bardak ozonlu su içilir.  Ozonlu suda, ozondan yararlanmak söz konusudur.

Günlük ozonlu  su içme veya sıvı alımı miktarı kilo / 30 ml’dir. Yani 70 kg bir kişi günlük normal su ihtiyacı 2.1 litredir. ( Fazla su içmek su zehirlenmesine yol açabilir.)

Vucudun su kaybına göre bu miktar arttırılabilir.

Hergün Ozonlu su üretimi:

600- 2000mg/saat ozon üreten bir ozon jeneratörüyle 3 lt cam şişe veya sürahi içine 2.5 lt lik su konur, 20-30 dakika suya ozon verilir. Bu esnada odada bulunmamak gerekir. ayrıca ozon destruktörü yoksa  jeneratör durduktan 20-30 dakika sonra odaya girilebilir.

Bu su son derece temiz ve ozon almış bir su haline gelir, buzdolabında muhafaza edildiğinde 12 saat aktifliğini korur.

Aynı saatte tuvalet alışkanlığı kazanmak için su içtikten sonra tuvalette 10 dakika otorulur.

2.-Sabahları alışıncaya kadar; aç karnına 2-3 bardak su içtikten 10-15 dk sonra önce ağız su ile çalkalanır.

Sonra diş fırçasına 25-35 damla revita ozon yağı damlatılır. Revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, dil ve yanaklar bir dakika fırçalanır. Diş eti kanaması varsa tükürülür. Ağız su ile çalkalanır.

Sonra diş fırçasına tekrar 25-35 damla revita ozon yağı damlatılır. Revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, dil ve yanaklar bir dakika fırçalanır. Bu fırçalama bir kaç defa tekrarlanabilir.  Bu fırçalamalarda ağız su ile çalkalanmaz.

Revita ozon yağına alıştıktan sonra , yemeklerden yarım saat sonrada revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, yanaklar, dil bir dakika fırçalanır.

Diş eti kanaması varsa bitinceye kadar günde en az iki defa, her uygulamada fırçaya iki – üç defa revita ozon yağı döküp fırçalamak yeterlidir.

Dişler ve diş etleri vücut direncini düşürecek mikroplardan temizlenmelidir.

Akşam yatarken revita ozon yağı ile fırçalanması, gece boyunca ağızın temiz kalmasını sağlar.

Revita ozon yağının kokusuna alıştıktan sonra kişi dilediği zaman yemekten önce veya sonra fırçalama yapabilir.

Dişlerin fırçalanmasının yararı;

Ağız içinde,  hastalıklara sebep olabilecek mikropların temizlenmesini sağlar.

Dişetlerinde enfeksiyon oluşmasını önler, ağız içinde yara varsa temizler.

Metabolizmanın hızlanmasını ve barsakları düzenli çalışmasını sağlar, kabızlık varsa önler.

Bu uygulamanı  süresi 7-10 gündür.

Revita ozon yağı ile gerektiğinde 3 ayda bir defadan fazla olmamak üzere tekrarlamak çok faydalı olur.

Revita ozon yağı uygulamalarından sonraki dönemde, sabah akşam orta sert diş fırçası ile alıştığınız diş macunu ile fırçalamak gerekir.

3.- Dişler revita ozon yağı ile fırlandıktan sonra  sabah akşam bir tatlı kaşığı revita ozon yağı hatta yan etki olarak ishal olmazsa iki tatlı kaşığı reviya ozon yağı dilin yardımı ile diş eti kenarlarına, diş eti girintilerine ağızın her tarafına, mucoza ülserleri varsa etkilenen yüzeye sürülür ve yavaşça yutulur. Bu da, boğazda ve  yemek borusunda enfeksiyon  odakları varsa temizler ve iyileşmesine destek olur. Gastrit , mide ve duodenum ülserlerinde iyileşmeyi hızlandırır.

 

4.-Her yemekten bir saat önce 2 su bardağı ozonlu su veya normal su içilmesi,  her ağrı hissinde 2 bardak su içilmesi faydalı olur. Günlük su içimi 2,5 litreyi geçmemelidir.

5.- Uyku düzeni sağlanmalıdır.  Saat 23-06 saatleri arasında ışıksız ve elektronik aygıt olmayan bir odada Kişi uykusunu iyi almalıdır.

Vücut direncinin artması bağışıklık sisteminin güçlenmesi için Elektronik alet olmayan, ışıksız, karanlık, sessiz bir odada saat en geç 23 00 de uyumak sabah 07 00 arasında uyumak gerekir. Bu hergün bu şekilde uyunmalıdır. Melatonin hormonu ancak böyle ışık almayan bir odada uyumakla salgılanır.

Yaşlılarda bu süre azalmaktadır. ancak yine de en azından akşam saat 1100- 0500 arası uyumaları gerekir.

 OZON TEDAVİSİ

Gastrit ve mide ülseri için Ozon tedavisi birçok etkisiyle gastriti ve mide ülserlerini azaltır ve tedavi eder.

Gastriti veya mide ülserinde klasik tedavi major otohemoterapidir.

Bunun yerine major otohemoterapi ile başlayıp  aynı etkiyi gösteren Rectal Ozon tedavisi ile devam etmek birçok yönden faydalı olacaktır.

MİNOR OTOHEMOTERAPİ (ozon aşısı)yapılır. 15-20 gün sonra tekrar edilir. 6 ay sonra hatırlatma aşısı yapılmalıdır.

Bu aşılama,  bağışıklık sistemini güçlendirir.

 

 

REVİTA OZON YAĞI YUTULABİLİR, AÇIK YARALARA SÜRÜLEBİLİR, MUKOZALARA SÜRÜLEBİLİR.
RECTAL (MAKATTAN), VAGİNAL (RAHİM İÇİNE) UYGULANABİLİR.
KULAK VE BURUNA UYGULANABİLİR.
REVİTA OZON YAĞI İÇİNDE PLASTİK PARÇACIKLARI YOKTUR.
BAŞKA BİR OZON YAĞI İLE VEYA NASIL ÜRETİLDİĞİNİ BİLMEDİĞİNİZ BİR OZON YAĞI İLE UYGULAMA YAPMANIZ ÖNERİLMEZ.
REVİTA OZON YAĞINI SADECE SELCUK ECZA DEPOSU İLE ÇALIŞAN ECZANELERDEN SİPARİŞLE BULABİLİRSİNİZ.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

GASTRİT, DUODENUM ve MİDE ÜLSERİ VE OZON TEDAVİSİ için 5 cevap

  1. Kürşat BAYRAKTAR diyorki:

    Amacım yorum değilde bir sorum olacak ozonla doyrulmuş zetinyağı yani ozon yağı genel kullanım amaçlı içilebilirmi .Yani ozon yağı kaç damla suya damlatılp ne zaman ne oranda içilmeli.
    ikinci olarak ozonlu su nerden temin edilebilir.
    üçüncü olarakta sitenizdeki Revita ozon yağını nereden temin edebiliriz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir