MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI (MONKEYPOX)

 

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI (MONKEYPOX)

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ, MONKEYPOX NEDİR? NASIL BULAŞIR?

 

Maymun çiçeği virüsü (monkeypox)  enfekte hayvanlardan insana bulaşan, enfekte hayvanların ısırık, tırmalama, vücut sıvıları, kan, veya deri veya mukozal lezyonları ile doğrudan temasla genellikle deriden deriye temas ile bulaşan bir hastalıktır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ  İnsandan insana bulaşma,

Enfekte bir kişinin cilt lezyonları, döküntü, kabuklar, vücut sıvıları, kişi ile  doğrudan temas,

Solunum salgıları,  uzun süreli yüz yüze yakın temas, yüz yüze Sarılma, öpüşme, solunum damlacıkları,  cinsel ilişki,

Hasta kişinin eşyaları; virüs bulaşmış eşyalarla, giyim, çarşaf veya  materyaller elektronik eşyalar, anneden bebeğine plesantal geçiş, hayvanlardan ısırılma, deride çizilme,

Ayrıca

Az pişmiş et ve enfekte hayvanların ürünlerini yemek risk faktörüdür.

Sağlık çalışanları, büyük risk grubundadır.

Bulaşma, plasenta yoluyla anneden fetüse veya doğum sırasında ve sonrasında yakın temas sırasında da olabilir.

Maymun çiçeği hastalığı virüsü,  Çiçek hastalığı virüsüyle aynı türden  gelen bir DNA virüsüdür.

Çiçek aşısı olanlarda  görülmediği bildirilmektedir.

Maymun çiçeği hastalığının kuluçka süresi genellikle 5-14 gündür ancak 5- 21 gün arasında da değişebilir.

Semptomların başladığı andan döküntü tamamen iyileşene kadar bulaşabilir, belirtileri Genellikle 2-4 hafta sürer.

TOPLUM İÇİNDE BULAŞMA

Maymun çiçeği ile enfekte semptomlu kişilerle;  Ten tene ve yüz yüze temas, öpüşme, Ten-mukoza teması, Cinsel ilişki,

Maymun çiçeği enfeksiyonu geçiren kişilerin kullandığı tüm eşyalarla (elektronik, giyisi, çarşaf vb) temas,

Endemik bölgelere seyahat, Yabani av hayvanlarının etlerinin hazırlanması, Virüsü taşıyan kemirgenlerle temas, yenmesi,

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NEDİR?

Maymun çiçeği hastalığında  İlk tespit edilen semptomlar arasında yüksek ateş, kızarıklık ve acı verici kaşıntı, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrısı ve şişliktir.

Hastalığın belirti ve bulguları iki döneme ayrılabilir.

Birinci dönem

Maymun çiçeği hastalığında  ilk dönem 0-5. gün arasında olup.  yüksek ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı halsizlik, sırt ağrısı, kas ağrısı, deri döküntüleri ve büyümüş lenf bezleri görülür.

Maymun çiçeği hastalığı ile  kızamık, çiçek, suçiçeği ayırıcı tanıda  Lenf düğümlerinin büyümesi bu hastalık için belirgin bir özelliktir ve önemlidir.

Deri döküntüsü ateşten 1-3 gün sonra başlar.

İkinci dönem

Lezyonlar, sırasıyla makül, papül, olur ve içleri berrak sıvı ile dolarak veziküller ve püstüller oluşur.

Püstüller, kabuk bağlar ve dökülüp ortadan kalkar.

Bu süreç, genellikle 2-4 hafta sürer ve kendiliğinden iyileşir.

Döküntüler gövdeden çok yüzde, kollarda ve bacaklarda ve avuç içi ve ayak tabanları, ağız mukozası, genital bölge ve konjonktiva da görülebilir.

Altta yatan bağışıklık eksiklikleri daha kötü sonuçlara yol açabilir.

Bağışıklığı baskılanmış hastalar, Kronik hastalıklar, Kanser, HIV+ hastalar vb.

Maymun çiçeği hastalığı komplikasyonları arasında sekonder enfeksiyonlar, bronkopnömoni, sepsis, görme kaybıy la sonuçlanan kornea enfeksiyonu ve ensefalit sayılabilir.

Suçiçeği, kızamık, bakteriyel cilt enfeksiyonları, uyuz, sifiliz ve ilaca bağlı alerjiler gibi diğer döküntülü hastalıklarla ayırıcı tanısında göz önüne alınmalıdır.

 

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI TEDAVİSİ

Çiçek hastalığı için kullanılan aşılar maymun çiçeği hastalığına karşı da koruma sağladığı bildirilmektedir.

Maymun çiçeği hastalığının önlenmesi için yeni aşılar geliştirilmiştir. Aşıların maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruma sağladığı ve antiviral ilaçların da etkili olduğu belirtiliyor.

maymun çiçeği salgınını kontrol etmek amacıyla çiçek hastalığı aşısı, antiviraller ve aşı immünglobulini kullanılmaktadır.

Maymun çiçeği enfeksiyonunda, semptomları hafifletme k, komplikasyonları yönetmek ve uzun vadeli sekelleri önlemek için klinik bakım zorunludur, hastalara sıvı ve yiyecek desteği sağlanmalıdır. Hastadaki sekonder bakteriyel enfeksiyonlar tedavi edilmelidir.

 

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜDÜR?

Maymun çiçeği hastalığı virüsünden kaynaklanan vakaların  % 10  oranında ölüme neden olduğu bildirilmektedir.

Maymun çiçeği virüsü, Çiçek hastalığına göre daha hafif seyrettiği bildirilmektedir.

 

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNE KARŞI ÖNLEMLER

 

Maymun çiçeği hastalığında en önemli risk faktörü,  salgınlar sırasında, enfekte kişilerle yakın temastır.

Hastanın ortak eşya ile ortak alan kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.

Bireysel olarak da kişisel hijyen tedbirlerine özen gösterilmelidir.

Maymun çiçeği virüsü enfeksiyonu için Sağlık çalışanları ve yakınları enfeksiyon riski altındadır.

Maymun çiçeği virüsü nadir görülmesine rağmen seyahat ederken yakalanma riskini en aza indirgemek için bu tedbirleri almak gerekmektedir.

Sadece iyi derecede pişirilmiş etleri yiyin.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞININ BULAŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN

1.- Ellerinizi düzenli olarak sabun ve suyla yıkayın veya alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.

2.-Enfekte olan kişilerin havlularına veya giysilerine temas etmemeye özen gösterin.

3.-Bu virüsü taşıma ihtimali olan kişilerle temasta bulunmayın.

4.-Dışarıdan eve gelince mutlaka elleriniz yıkayın, elbiseleriniz değiştirin.

5.-Hayvanlarla, özellikle hasta veya ölü hayvanlarla, etleri, kanları ve diğer kısımları dahil, korunmasız temastan kaçınılmalıdır.

6.-Hayvan eti veya parçaları içeren tüm yiyecekler yemeden önce iyice pişirilmelidir.

7.-Enfekte bir hayvanla temas etmiş olabilecek hayvanlar karantinaya alınmalı ve 30 gün boyunca maymun çiçeği semptomları açısından gözlenmelidir

8.-Maske,  eldiven, yüz siperi,gözlük, koruyucu giysi kullanımı korunmada önemlidir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI TEDAVİSİNDE REVİTA OZON YAĞI

1.- MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞIndan korunmak için dışarı çıkarken, veya çalışmaya giderken   REVİTA OZONYAĞI ile ellerinize ve yüzünüze  ve Elinizde kalan  fazla ozon yağı nedeniyle elinizi yıkamayın.

2.-Cilde sürülen revita  ozon yağı hastalığın cilde bulaşmasını önleyecektir.

3.-Hastalık bulaşmaış olan vakalarda lezyonlar üzerine hatta tüm vücuda REVİTA OZON YAĞI  sürülmelidir. Tedavide Maymun çiçeği virüsünü yok edecektir.

4.-1.-Sabahları alışıncaya kadar; aç karnına 2-3 bardak su içtikten 10-15 dk sonra önce ağız su ile çalkalanır. Sonra diş fırçasına 25-35 damla Revita ozon yağı damlatılır. Revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, dil ve yanaklar bir dakika fırçalanır. Diş eti kanaması varsa tükürülür.

Sonra diş fırçasına tekrar 25-35 damla Revita ozon yağı damlatılır. Revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, dil ve yanaklar bir dakika fırçalanır. Bu fırçalama bir kaç defa tekrarlanabilir.  Bu fırçalamalarda ağız su ile çalkalanmaz.

Revita ozon yağına alıştıktan sonra , yemeklerden yarım saat sonrada revita ozon yağı ile dişler, diş etleri, yanaklar, dil fırçalanır.

Diş eti kanaması varsa bitinceye kadar günde en az iki defa, her uygulamada fırçaya iki – üç defa revita ozon yağı döküp fırçalamak yeterlidir.

Revita ozon yağının kokusuna alıştıktan sonra kişi dilediği zaman yemekten önce veya sonra fırçalama yapabilir.

4.-2.-Dişlerin Revita ozon yağı ile fırçalanmasının yararı;

Ağız içinde,  hastalıklara sebep olabilecek mikropların temizlenmesini sağlar. Dişetlerinde enfeksiyon oluşmasını önler, ağız içinde yara varsa temizler. Metabolizmanın hızlanmasını ve barsakları düzenli çalışmasını sağlar.

4.-3.-Ayrıca, bir tatlı kaşığı revita ozon yağı dilin yardımı ile diş eti kenarlarına, diş eti girintilerine ağızın her tarafına, mucoza ülserleri varsa etkilenen yüzeye sürülür ve yavaşça yutulur. Bu da, Ağızda, boğazda ve  yemek borusunda enfeksiyon ve koku yapan odaklar varsa temizler ve yaraların iyileşmesine destek olur.

4.-4.-Bu uygulamanın  süresi 7-10 gündür. Revita ozon yağı ile gerektiğinde 3 ayda bir defadan fazla olmamak üzere tekrarlamak çok faydalı olur.

4.-5.-Revita ozon yağı uygulamalarından sonraki dönemde, sabah akşam orta sert diş fırçası ile alıştığınız diş macunu ile fırçalamak gerekir.

 

,

5.- Burun deliklerinize revita ozon yağı  sürerek KORUMA yapabilirsiniz. Hastalık  şüphesi halinde  buruna damlatılan veya burun deliklerine  ve yüze sürülen “REVİTAOZON YAĞI”  virusun bulaşması veya  alt solunum yollarına girmesini azaltacak ve faydalı olacaktır.

6.- MAYMUN ÇİÇEĞİ hastalığı başlamış ise; Günde iki defa BURUNA 25 damla  “REVİTA OZONYAĞI” DAMLATILMALI, Burun mukozası ve ağız mukozası tamamen ozon yağı ile yağlanmalıdır.

7.-Günde iki defa, BİR TATLI KAŞIĞI REVİTA OZON YAĞI, AGIZ İÇİNDE DİL İLE DAMAK, YANAK İÇİ DİŞLER VE DİŞ ETLERİNE SÜRÜLMELİ VE 2- 3 DAKİKA AĞIZDA TUTULMALI VE YUTULMALIDIR.

8.-Revita Ozon yağı hastalıktan koruyacağını ve VİRUSleri temizleyeceğini, Ciltte oluşan problemleri çözeceği, hastalığın iyileştirilmesinde faydalı olacağı kesindir.

9.-REVİTA OZON YAĞI Her türlü viral enfeksiyonda faydalıdır. Tavsiyelerimizin hiçbir zararı ve yan etkisi yoktur.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI (MONKEYPOX)  ve OZON TEDAVİSİ

Vücudumuzun, Viral enfeksiyonlarla mücadele etmesi;  immun sistemimizin sağlıklı olmasına,  savunma sistemimizin güçlü olmasına bağlıdır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ  hastalarında ve Kronik durumlarda, bağışıklık sistemini düzenleyici olarak ozon tedavisi kullanılmalıdır.

Vücut bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, tedavide en önemli şeydir.

Ozon tedavisinin, vücut direncinin arttırılmasında önemli yeri vardır.

Ozon Tedavisi ( Major ozon tedavisi, Rectal Ozon Tedavisi, Minor Ozon Tedavisi), ve revita ozon yağı MAYMUN ÇİÇEĞİ tedavisine destek olur.

Major otohemoterapi veya rectal ozon tedavisi  asgari 12  seans yapılmalıdır.

Aynı şekilde etki gösteren hatta MAYMUN ÇİÇEĞİ de daha etkili olan rectal ozon tedavisi MAH yerine tercih edilebilir.

Minor Otohemoterapi ayda bir olmak üzere iki defa yapılmalıdır.

REVİTA OZON YAĞI KÖTÜ KOKAR VE TADI KÖTÜDÜR.
KÖTÜ KOKMASI VE KÖTÜ TADI OLMASI OZON YAĞININ İYİ OLDUĞUNU GÖSTERİR.

 

REVİTA OZON YAĞI YUTULABİLİR, İÇİLEBİLİR, DİŞLER VE DİŞETLERİ  FIRÇALANABİLİR, AÇIK YARALARA SÜRÜLEBİLİR, MUKOZALARA SÜRÜLEBİLİR.
RECTAL (MAKATTAN), VAGİNAL (RAHİM İÇİNE) UYGULANABİLİR.
BURUNA  VE KULAK ZARI DELİK OLMAYANLARA UYGULANABİLİR.
REVİTA OZON YAĞI İÇİNDE PLASTİK PARÇACIKLARI YOKTUR.
BAŞKA BİR OZON YAĞI İLE VEYA NASIL ÜRETİLDİĞİNİ BİLMEDİĞİNİZ BİR OZON YAĞI İLE UYGULAMA YAPMANIZ ÖNERİLMEZ.
REVİTA OZON YAĞINI SADECE SELCUK ECZA DEPOSU İLE ÇALIŞAN ECZANELERDEN SİPARİŞLE BULABİLİRSİNİZ.

 

Yorumlar kapatıldı.