PERİANAL FİSTÜL VE ENFEKTE YARALAR (JAPON MAKALE TÜRKÇE)

OZONLANMIŞ ZEYTİNYAĞININ CERRAHİ OPERASYON SONRASI İNATÇI FİSTÜL VE YARA TEDAVİSİNDE TERAPÖTİK ETKİLERİ

 

ÖZET

Ağustos 1998 – Ağustos 2000 tarihleri ​​arasında birçok hastanede cerrahi operasyon geçirmiş olan 20 hastanın, inatçı fistüllerine veya yaralarına ozonlanmış zeytinyağı uygulandı.

Ozonlanmış zeytinyağı tedavisi 19 olguda tamamen etkiliydi. Bunun tek istisnası bir pilonidal sinüs vakasıydı.

Ozonlanmış zeytinyağı, cerrahi operasyondan sonra inatçı karın fistülünün sindirim kanalına tedavisinde özellikle etkiliydi.

Ozonlanmış zeytinyağının uygulanmasında hiçbir olumsuz yan etki gözlenmedi.

İrin boşaltılması ve granülasyon oluşumu için tamamen etkiliydi.

GİRİŞ

Cerrahi operasyonlardan sonra birçok inatçı fistül oluşumu vakası olmuştur. Avrupa’da ozonlanmış zeytinyağı ciddi yaraları tedavi etmek için kullanılmış ve iyi sonuçlar elde edilmiş, ancak Japonya’da neredeyse hiç klinik uygulamalarda kullanılmamıştır.

Ozonlanmış zeytinyağını, sertleşmesine neden olan inatçı yara tedavi ederek test etmeye başladık. O zamandan beri, bunu örneğin, inatçı fistül, dekübit anal fistül, pilonidal sinüs ve benzeri birçok vaka için uyguladık. Elde ettiğimiz iyi sonuçları rapor edeceğiz.

MALZEMELER VE YÖNTEMLER

Ozonlanmış zeytinyağının ana bileşeninin sunumda açıklandığı gibi triolein triozonit olduğu tespit edildi.Almanya, Pharmoxid’den elde edilen soğutulmuş ozonlanmış zeytinyağı, kullanımdan önce oda sıcaklığında viskoz bir duruma getirildi.İnatçı fistül nedeniyle başarısız olan 20 hasta ve yara seçildi.

Bu hastalar daha önce küretaj, serum fizyolojikle temizleme, antibiyotikli merhem ve / veya drenaj ile tedavi edilmişti. Ozonlanmış zeytinyağı ile işlemden önce bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır.

Sızdırılabilir fistüllerden ve yaralardan gelen ozon yağı boşaltıldı ve ozonlanmış yağ açıklığa 1.0 veya 3.0 ml’lik bir şırınga ile verildi.

Ozonlanmış yağın uygulanmasından sonra fistül veya yara gevşek bir şekilde gazlı bez ile örtülmüştür.

Bazı durumlarda fazla irin üretildi, böylece serum fizyolojik temizleme kullanıldı ve nekroz durumunda debridman yapıldı. Dışarıdan veya oral olarak antibiyotik verilmemiştir, ayrıca fistüller ya da gazlı bezle doldurulmuş ya da boşaltılmamıştır.

 SONUÇLAR

20 vaka Tablo l’de gösterilmektedir.

Ozonlanmış yağdan önceki diğer işlemlerin sayısı (serum fizyolojik temizleme, antibiyotikli merhem, küretaj ve drenaj) Sağ sütunlarda, ozonlanmış yağın tedavisi, dozaj hacmini ve hasta kürleninceye kadar uygulama aralığılarını yaparken.İnguinal herni için ameliyattan sonra üç adet inatçı fistül vakası vardı, bunlardan iltihaplı fileli bir inatçı fistül (vaka 2) dahil, ozonlanmış yağın sadece 5 uygulamasıyla yapıldı.

Peritonitli akut apandisit ameliyatı sonrası dört fistül olgusu (vaka 4-7) açılmayı kapatmakta zorlandı, ancak ozonlanmış yağ sadece 3-10 uygulama için kullandıktan sonra tedavi edildi. Fotoğraf 1, ozonlanmış yağ işleminden önce ve sonra vaka 4’ü göstermektedir.

Enfekte epidermal kist için operasyondan sonra beş tane inatçı yara vakası da. Vaka 11’de 24 tarihinde yapıldı ancak kısa sürede iyileşti.

Fotoğraf. Şekil 2, ozonlanmış yağ işleminden önce ve sonra vaka 10’u göstermektedir.

Bir olgu (olgu 13), enfekte bir urachal kistini tedavi etmek için insizyondan sonra fistül idi. İrin atılması sınırlıydı, ancak insizyon yarası operasyondan sonra açıklandı. Ancak ozonlanmış yağ ile sadece 3 işlemden sonra kapandı.

İnsizyon sonrası üç fistül vakasını ve enfekte pilonidal sinüs için drenajlı tedavi ettik. 19 durumunda, tedavi sayısı normalden daha yüksekti ancak bir tedavi gerçekleşti.

Olgu 17’de, ozonlanmış yağın birçok uygulamasına rağmen, kürlenmemiş, derinin altında 3 cm çapında bir apse boşluğu vardı.

Güneş yanığı nedeniyle alt ekstremite ülseri olması durumunda (vaka 20), hastada 3.0 cm çapında bir kabarcık vardı. Her zamanki uygulamanın ardından, kabarcığın kabarması ve işlem görmesine karşın, ülserin altındaki apse belası kaybolmadı. Ozonlanmış yağın uygulanmasından sonra irin katılaşması ve ülserin dibinde bir kuruma başladı ve epitelizasyon ortaya çıktı ve ülser tedavi edildi.

Bu, Fotoğrafta gösterilmektedir. 3. İnsizyondan sonra üç fistül vakasını ve perianal apse için bir vakayı (vaka 14 ila 16),

perirektal apsesi için bir vakayı (vaka 15) dahil ettik. Fotoğraftaki 15 numaralı vakanın tedavi işlemlerini gösterdik.

Apse boşlukları

1) sağda ischiorektal fossa,

2) solda iç ve dış obturator kaslar,

3) piriform kaslar,

4) maksimum gluteal kas.

Bir hastada 38 ° C’nin üzerinde ateş ve lökosit artışı (15.200 / mm3) vardı. Perianal abse için tekrarlanan insizyon ve drenajlardan sonra, irin atılımında bir azalma meydana geldi ve ameliyattan sonraki 8. günde hasta yemeye başladı.

Ancak yine 38 ° C ateşi ve irin miktarında bir artış oldu. Zorlandık, durumunu aç tutarak kontrol ettik. Alpha Streptococcus’u irininde bulduk.

Ameliyattan 20 gün sonra fistülünü ozonlanmış yağ ile tedavi etmeye başladık, sonra oral antibiyotik verilmesi gereksiz hale geldi. Ozonlanmış yağ ile yapılan tedavinin 14. gününde, ateşi az olan öğünlerde veya az miktarda irin atılmasına rağmen lökositte artışa neden oldu.

Fotoğraf. 4-B, diatorizonat sodyum kullanan bir X-ışınıdır ve ozonlanmış yağ işleminin başlangıcındaki inatçı fistülü göstermektedir.

Fotoğraf. Şekil 4-D, 18 ozonlanmış yağ uygulamasından sonra fistülü göstermektedir ve sadece ramiform fistül sağda ve rektumun arkasında 1) ischiorektal fossa aralığında kalmıştır.

BT’lerde (4-E1 ~ E3) apse oluşumu bulunamadı. Anüsün çevresindeki sağ tarafın kesik kısmında, bir sondanın sadece 2 cm yerleştirilebileceği bir fistül kaldı ve irin atılımı yoktu. O zamandan beri hasta ayakta hasta oldu ve şimdiye kadar nüks belirtisi olmadı.

 

TARTIŞMA VE SONUÇ

Cerrahi operasyon sonucu sıklıkla inatçı fistüller ve yaralar görürüz.

İnatçı fistüllerin tedavisinde Picibanil, fiblin pastası ve / veya insan kan pıhtılaşma faktörü 8’den yapılan ilaçların yerel uygulamalarının kullanımı, yüksek oksijen basıncı tedavisi ve lazer ışını ışınlama yöntemi bildirilmiştir.

1) -5) Kasık fıtığı ameliyatı genellikle ikinci bir operasyona ihtiyaç duyularak enfekte olmuş ağa (vaka 2) yol açar. Enfeksiyon başlangıçta iyileştirilir, ancak kısa sürede tekrar fıtığa neden olan tekrar enfekte olur. Yaygın peritonitli akut apandisit ameliyatlarında inatçı fistül oluşumu sıklıkla görülür

6). X-ışını diatorizoat tarafından gözlemlenen nispeten basit fistüllerde bile, sodyum tedavisi, enfeksiyonun üstesinden gelinmesi ve kötü granülasyonun ortadan kaldırılmasındaki zorluk nedeniyle çok zorlaşır.

Enfekte epidermal kist vakalarında, irin ortadan kaldırılması için yapılan insizyon sıklıkla enfeksiyonun yayılmasına neden olur ve sonuç olarak deri altı doku kaybolur, bu da yaranın iyileştirilmesindeki zorluğu arttırır.

Özellikle fistüllere ve yaralara, özel bir alet kullanmadan uygulanması kolay olan ozonlanmış yağ ile tedavi etmeye çalıştık. Ozonlanmış yağın uygulanması, irin atılımını, aynı zamanda yaranın kenarındaki granülasyondaki artışla birlikte azaltır. Sonra açılış bir pim noktası veya çizgi durumuna düştü ve sonunda irin atılımı durdu ve fistül kapandı. Minimal salgılaması olan fistül vakalarında, açılış parçaları ve ardından kapanma hızlıydı.

Enfekte urachal kistleri ve antibiyotiklerle tedavi edilmeyen enfekte pilonidal sinüsler 7) genellikle radikal operasyonlara ihtiyaç duyarlar, ancak çalışmamızda ozonlanmış yağ ile etkili bir şekilde tedavi gördükleri görülmüştür.

Perianal apseler için insizyon ve drenaj sonrası kolayca oluşan anal fistüller sıklıkla radikal bir operasyona ihtiyaç duyar, ancak ozonlanmış yağın uygulanmasından sonra 14 ve 16 numaralı vakalar iyileşmiştir ve tekrarlama belirtisi yoktur.

15.vakada, bir perirektal apse fistül boyutunda hızlı bir azalma ve iyileşme eğilimi göstermiştir.

Şimdiye kadar, kızarmadan sonra, sertleşen fistüller ve yaralar, durumlarına göre sınıflandırıldı ve tedavileri, bu sınıflandırmaya göre yapıldı.

Çok miktarda irin bulunan yaralarda serum fizyolojik temizleme, drenaj ve lokal antibiyotik uygulamaları vardı.

Granüler oluşumdan sonra, granülasyon oluşumunu destekleyen bazı ilaçlar kullanıldı. Ozonlanmış yağın kendi başına kullanılması, irinin katılaştırılması, bir kurutma oluşumu, epitelizasyonun ortaya çıkması ve apselerin boyutunda bir düşüşle sonuçlanmıştır.

Yumrular ve yaralar iyileşme eğilimindeydi; Bu nedenle, ozonlanmış yağın kendisi bunları bağımsız olarak iyileştirebilir.

Nekroz ve apsenin parçalarının kızarmasından sonra belirli bir granülasyon derecesine sahip olan girilmez yaralar ozonlanmış yağ uygulandı ve bu hızlı epitelizasyon ve açılan yaraların kapanmasına neden oldu. Ozonlanmış zeytinyağının dezenfeksiyon etkisi zaten bildirilmiştir8).

Öte yandan, ozonlanmış yağın dokuya uyarılması mekanizması (örneğin, granülasyon ve epitelizasyon vs.) yeterince açıklığa kavuşturulmamıştır.

Bununla birlikte, ozon muamelesinde (örneğin, otohemoterapi), ozonun lökositler üzerinde bazı uyarıcı etkilere sahip olduğu kabul edilmiştir, örneğin, birçok sitokin indüksiyonunun Bocci 9, 10 tarafından açıkça teyit edildiği görülmüştür.

Arteriyel dolaşım bozukluklarının (diyabet) neden olduğu ülserlerin ozon gazı yıkamasında, Rokitansky tarafından granülasyon dokusu ve epidermal epitelde artışlar gözlenmiştir (11).

Ayrıca ozonlanmış zeytinyağı durumunda, triolein triozonidinin parçalanmasından ortaya çıkan bazı aktif oksijen türleri hücreleri reaksiyona sokabilir ve / veya uyarabilir. Bu nokta hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulacaktır.

Sonuç olarak, yan etkileri olmayan ve uygulama kolaylığı iyi sonuçlarından dolayı cerrahi işlemlerden sonra inatçı fistül ve yaraların tedavisinde ozonlanmış zeytinyağının kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

 

Author Akiyo Matsumoto1
Author Shotaro Sakurai2
Author Nariko Shinriki3
Author Shigeru Suzuki4
Author Toshiaki Miura5
Publication 1Department of Surgery, Chiba-Tokushukai Hospital, Narashino-dai, Funabashi, 274-8503, Japan
Publication 2Department of Pharmacy, Kashiwa Municipal Hospital, Fuse, Kashiwa, 277-0825, Japan
Publication 3Tsukuba Materials Information Laboratory, Sapporo Branch, Sapporo, 062-0906, Japan
Publication 4Nippon Ozone Co. Ltd., Arakawa 7-4-3, Tokyo, 116-0002, Japan
Publication 5College of Medical Technology, Hokkaido University, Kita-ku, Sapporo, 060-0812, Japan
PDF Download PDF Document

 

 

Revita ozon yağı yutulabilir, açık yaralara sürülebilir, mukozalara sürülebilir.

Revita ozon yağı içinde plastik parçacıkları yoktur.

Başka bir ozon yağı ile veya nasıl üretildiğini bilmediğiniz bir ozon yağı ile uygulama yapmanız önerilmez.

 

 

NOT 1: Ürünlerimize Selçuk Ecza Deposu ile çalışan eczanelere şiparişle kısa zamanda ulaşabilirsiniz.

NOT 2: Sitemizde verilen AÇIK YARA ve MUKOZAL UYGULAMALAR için OZON YAĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER; sadece  REVİTA OZON YAĞI  için geçerlidir.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir