VAGİNAL OZON TEDAVİSİ

VAJİNAL OZON ve REVİTA OZON YAĞI UYGULAMASI

Ozon, infeksiyon ve mantar kaynaklı veya habis kadın hastalıklarının tedavisinde tek başına veya diğer tedavi ajanları ile birlikte kullanılabilir. Ozon bu hastalıklardaki başarısını, gerek anti-infektif özelliklerine, gerek bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleri, gerekse doku onarımını uyarıcı etkilerine borçludur.

OZONUN ETKİLİ OLDUĞU JİNEKOLOJİK HASTALIKLAR

Vajinanın iltihaplı mantar ve bakteriyel hastalıkları, ve idrar yollarını tutan infeksiyonlar, rahim ağzı yaraları, veya yumurtalık ve tüplerin iltihaplı hastalıkları, rahim, rahim ağzı, ve yumurtalıkların habis tümörleri, kanserleridir. ozon terapi Akıntılı-kaşıntılı vajinitler de etkilidir. KADIN HASTALIKLARINDA ozon terapi çeşitli yöntemlerle uygulanabilir: Kan ozonlaması (Major otohemoterapi), Revita Ozon yağı uygulaması, İntra-vajinal ozon insüflasyonu tedavi yöntemleridir.

İNTRA VAGİNAL REVİTA OZON YAĞI UYGULAMASI (VAGİNA İÇİNE REVİTA OZON YAĞI UYGULAMASI)

Genellikle mantar hastalarında , bakteriyel ve viral hastalıklarda, vaginal yaralarda, rahim içi ve rahim ağzı yaralarında ve poliplerde,  vaginal kanserlerde tüm vaginal hastalıklarda,  vagina içine sabah akşam 2-4 ml Revita Ozon Yağı uygulanır.

Uygulama çok kolaydır.

iki veya  beş mililitrelik steril enjektör alınır iğnesi çıkarılır , içine revita ozon yağı doldurulur.

Vagina girişi ve çevresi revita ozon yağı sürülerek yağlanır.

enjektöre çekilmiş revita ozonyağı vaginanın içine sıkılır.

Bu uygulama sabah akşam en az 7 gün yapıldığında birçok sorun çözülmüş olur. 

İNTRAVAGİNAL OZON İNSUFLASYON (vagina içine ozon gazı verilmesi)

İntra-vajinal ozon insüflasyonu

vaginal insuflasyon kiti

vaginal insuflasyon kiti

şekilde görülen aletler veya bir sonda yardımıyla vajinaya ozon verilmesi şeklinde gerçekleşir. Tedavi sırasında kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık olup kişi sondasını kendi kendine yerleştirebilir.

Vaginada yara varsa bir müddet yanma olabilir, kısa zamanda bu yanma geçer.

Bunu yerine ozonjel fitilleri de kullanılabilir.

 

rektal insüflasyon (makat yolu ile barsağa ozon verilmesi).

İntrarektal OZON : Ozon/Oksijen gazı karışımının ince bir tüp vasıtasıyla makattan üflenmesinden oluşur.İşlem yaklaşık 10 dakika sürer, sistemik tedavi şekli olarak kullanılır. Kolik mukozayı geçtiği için, bu ozonun bir kısmı kan yoluyla karaciğere ulaşır ve önemli işler gerçekleştirir: detoksifikasyon, karaciğer ve genel canlanma. Bu, pediatride seçim yöntemidir, çünkü hiçbir yan etkisi veya kontrendikasyonu yoktur.

İntravajinal OZON : Vajinal enfeksiyonlarda çok faydalıdır.

VAJİNAL OZON ENSÜFLASYON

Süre: 10 dakikadır

Akış Hızı: 1/8LPM

Sıklık: Haftada 2-3 kez veya gerektiğinde

TALİMATLAR:

Ozon jeneratörü, oksijen deposu ve oksijen regülatörü hazırlanır.

 ozon jeneratörü rahat bir pozisyona yerleştirilir.

Silikon boruyu uçtan alınır ve ozon jeneratörünün üstüne bağlanır.

Uç kısmı ozon jel veya revita ozon yağı ile  yağlanır.

Ozon jeneratörünün yanında rahat bir pozisyon alınır ve

Beyaz parça vaginaya yerleştirilir.

Regülatör üzerindeki düğmeyi 1/8LPM’ye ayarlayın (Stratus 3.0 veya Ozone+ regülatör için Ayar 8)

10 dakika veya tıp uzmanının belirttiği şekilde çalıştırılır.  

Rahatsızlık  veya ağrı yaşanırsa devam edilmez.

Regülatör 0’a ayarlanır.

Ozon jeneratörünü kapatılır.

FDA : Herhangi bir terapinin terapötik kullanımına ilişkin herhangi bir iddiada bulunmamaktadır.

Vakaya göre bu yöntemlerin biri veya hepsi bir arada uygulanabilir.

ozon sauna,

Ozon Sauna da yine, vajinal mantar başta olmak üzere, vulva ve vajinanın klamidya ve benzeri çeşitli mikroorganizmalar tarafından oluşturulan infeksiyonların tedavisinde başarıyla uygulanır. Ozon sauna ayrıca bakteriyel ve mantar infeksiyonları başta olmak üzere çeşitli üretra (mesanenin dışarıya açıldığı kanal) hastalıklarında da etkilidir.

 

Ayrıca VEZİKOVAJİNAL FİSTÜL, ENTEROVEZİKAL FİSTÜL, VEZİKOUTERİN FİSTÜL,ÜRETEROVAJİNAL FİSTÜL, ÜRETROVAJİNAL FİSTÜL, KOLOVEZİKAL, FİSTÜLREKTOVAJİNAL FİSTÜL vakalarında hem rectal  yoldan  (makattan) hem vaginal yoldan 2-5 ml revita ozon yağı uygulanır.

Vajinal Lavaj

Ozonlu su ile vaginal yıkama yapılır ve daha sonra 2-5  ml ozon yağı uygulanır.

VAJİNAL UYGULAMA

Ozon, infeksiyon ve mantar kaynaklı veya habis kadın hastalıklarının tedavisinde tek başına veya diğer tedavi ajanları ile birlikte kullanılabilir.

Ozon bu hastalıklardaki başarısını gerek anti-infektif özelliklerine, gerek bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklerine, gerekse doku onarımını uyarıcı etkilerine borçludur.

OZONUN ETKİLİ OLDUĞU JİNEKOLOJİK HASTALIKLAR

Vajinanın iltihaplı mantar ve bakteriyel hastalıkları, ve

idrar yollarını tutan infeksiyonlar,

rahim ağzı yaraları,

veya yumurtalık ve tüplerin iltihaplı hastalıkları,

rahim, rahim ağzı, ve yumurtalıkların habis tümörleri, kanserleridir.

ozon terapi Akıntılı-kaşıntılı vajinitler de etkilidir.

KADIN HASTALIKLARINDA ozon terapi çeşitli yöntemlerle uygulanabilir:

Kan ozonlaması (Major otohemoterapi),

İntravajinal insüflasyon (vajina içine ozon verilmesi),

Ozon sauna,

Rektal insüflasyon (makat yolu ile barsağa ozon verilmesi).

Vakaya göre bu yöntemlerin biri veya hepsi bir arada uygulanabilir.

İntra-vajinal ozon insüflasyonu şekilde görüldüğü gibi ince bir sonda yardımıyla vajinaya ozon verilmesi şeklinde gerçekleşir.

Tedavi sırasında kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık olup kişi sondasını kendi kendine yerleştirebilir.

CİNSEL HASTALIKLARDA REVİTA OZON YAĞI

Cinsel fonksiyonların düzenlenmesinde,

cinsel organda oluşabilecek hastalıkların ve yaraların tedavisinde,

Genital (Cinsel organlarda) herpes simplex, (viral yara ve ağrı yapar)

REVİTA OZON YAĞI Kadın hastalıklarında (Vulvovajinit ve vajinitler ) sabah akşam rahim içine ve yüzeyine sürülür.

“Diabetik Vulvajinitli (ŞEKER HASTALARINDA) Hastalarda OZON YAĞI ile Kübada yapılan bir çalışmada, Diabetli, ENFEKTE VULVOVAJİNİTİ olan bayan hastalara 5 gün boyunca günde iki kez (sabah akşam)  ozonyağı ile vajinal uygulama yapılmış. Kür sonucunda yoğun KAŞINTI VE AKINTI kaybolmuştur.

Cinsel organlarda Genital Karnıbahar virüsü saptanan kadınlara 15 gün boyunca vaginaya uygulanan OZON YAĞI sonucunda hastaların %94’ünde makroskopik ve mikroskopik olarak etkinliği gözlenmiştir.

 

Cinsel organlarında (Genital) herpeste de, destek tedavi sağlanmıştır.

REVİTA OZON YAĞInın   dirençli bakterilerin oluşturduğu genital enfeksiyonlarda da belirgin iyileşme sağladığı ve dokulara hasar vermediği, irritasyon yapmadığı bildirilmiştir.” RAHİM KANSERİ VE ÜLSERLERİN tedavisinde aynı şekilde kullanılır.

REVİTA OZON YAĞI; plastik içermez, mukoza, açık yara, vagina içine, ağız içine  ve rectal (makattan) olarak uygulanabilir, yutulabilir.

İNTRAVAGİNAL REVİTA OZON YAĞIUYGULAMASI

Ucundaki iğnesi çıkarılmış İKİ- BEŞ ml lik enjektöre 2 cc  REVİTA OZON YAĞI çekilir, vagina girişi revita ozon yağı ile yağlanır. enjektör yavaşça hafif çevirerek içeriye sokulur. ve içindeki revita ozon yağı sıkılıp boşaltılır. 

sabah-akşam 2 – 5 ml rahim içine akıtılır.

HER SEFERİNDE STERİL ENJEKTÖR KULLANILMALIDIR.

 

PERİANAL FİSTÜLDE

VEZİKOVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve mesane arasında görülür. Kadınlarda en sık görülen idrar yolu fistülü türüdür. En sık rastlanan nedeni histerektomi ameliyatıdan sonra gelişebilir.

ENTEROVEZİKAL FİSTÜL: Mesane ve bağırsak arasında bulunur.

VEZİKOUTERİN FİSTÜL: Mesane ve uterus (rahim) arasında bulunur.

ÜRETEROVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve üreter arasında bulunur. Histerektomi veya diğer pelvik cerrahi işlemler nedeniyle oluşabilir.

ÜRETROVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve üretra (idrar yolu) arasında bulunur.

KOLOVEZİKAL FİSTÜL: Kalın bağırsak ile mesane (İdrar torbası) arasındadır.

REKTOVAJİNAL FİSTÜL: Vajina ve rektum arasında bulunur. Kadınlarda sık görülen yukarıda adı yazılan ve yeri gösterilen fistüllerde, protokolde yazılan tedaviler yanında  sabah- akşam steril  5 lik enjektörle vagina girişi elle ozon yağı ile yağlandıktan sonra enjektör vajina içine sokulur, vagina içine  4 cc ozon yağı sıkılır. Her kullanımda yeni steril enjektör kullanılmalıdır. Vaginal ozonyağı fitilleri ve saf ozon jeli kullanılabilir. Aynı zamanda (makattan)  rectal ozonyağı ugulanır. HPV de ozon jel ve ozonjel fitilleri uygulanabilir ve yararlı olabilir.  

VAGİNAL OZON TEDAVİSİ VE SERVİKS KANSERİ

http://www.ozoneforumofindia.com/cases.html

CA Vaginal wall
  Mrs. K S, age 47 Muslim lady was a case of post op Ca vaginal wall. She had Ca cervix in 2004 which was operated in KEM hospital. She had taken 6 chemotherapy following surgery. She complained of severe pain & discomfort in lower abdomen, profuse leucorrea, dribbling of urine and involuntary urination. She was very depressed and irritated. She was given ozone therapy by Rectal insufflation and Vaginal insufflation, twice a week for a total of 20 procedures each. Patient improved within first 4 sessions. Her vaginal discharge completely disappeared! She started passing proper stools and gaining control over her micturation. Her appetite improved. Above all, she improved psychologically. She became better, happy & cheerful. Her zeal for life returned.

    Vajinal duvar  CA Bayan K, 47 yaşında, Müslüman bir kadın, ameliyat sonrası vajinal duvar kanseri idi. 2004 yılında KEM hastanesinde serviks Ca ameliyat olmuş. Ameliyattan sonra 6 kemoterapi almış. Alt karın bölgesinde şiddetli ağrı ve rahatsızlık, bol lökore, idrar toplanması ve istemsiz idrar yapma şikayeti ile başvurdu. O çok depresyona girdi ve irrite idi. Her biri toplam 20 SEANS olmak üzere haftada iki kez Rectal ve Vaginal insuflasyon ile ozon tedavisi verildi. Hasta ilk 4 seansta düzeldi. Vajinal akıntısı tamamen kayboldu! Uygun dışkı  yapmaya ve idrar yapması üzerinde kontrol sahibi olmaya başladı. İştahı düzeldi. Hepsinden önemlisi, psikolojik olarak düzeldi. Daha iyi, mutlu ve neşeli oldu. Yaşam için olan gayreti geri döndü.

 

 

REVİTA OZON YAĞI KÖTÜ KOKAR VE TADI KÖTÜDÜR.
KÖTÜ KOKMASI VE KÖTÜ TADI OLMASI OZON YAĞININ İYİ OLDUĞUNU GÖSTERİR.
REVİTA OZON YAĞI YUTULABİLİR, İÇİLEBİLİR, DİŞLER ve DİŞETLERİ  FIRÇALANABİLİR, AÇIK YARALARA SÜRÜLEBİLİR, MUKOZALARA SÜRÜLEBİLİR.
RECTAL (MAKATTAN), VAGİNAL (RAHİM İÇİNE) UYGULANABİLİR.
BURUNA  VE KULAK ZARI DELİK OLMAYANLARA UYGULANABİLİR.
REVİTA OZON YAĞI BİLİMSEL ŞARTLARDA ÜRETİLMEKTEDİR,  İÇİNDE PLASTİK PARÇACIKLARI YOKTUR.
BAŞKA BİR OZON YAĞI İLE VEYA NASIL ÜRETİLDİĞİNİ BİLMEDİĞİNİZ BİR OZON YAĞI İLE UYGULAMA YAPMANIZ ÖNERİLMEZ.
REVİTA OZON YAĞINI SADECE SELCUK ECZA DEPOSU İLE ÇALIŞAN ECZANELERDEN SİPARİŞLE BULABİLİRSİNİZ.

 

 

NOT 1: ÜRÜNLERİMİZE VE REVİTA OZON YAĞINA  SELÇUK ECZA DEPOSU İLE ÇALIŞAN ECZANELERE ŞİPARİŞLE KISA ZAMANDA ULAŞABİLİRSİNİZ.
NOT 2: SİTEMİZDE VERİLEN AÇIK YARA VE MUKOZAL UYGULAMALAR İÇİN OZON YAĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER; SADECE  REVİTA OZON YAĞI  İÇİN GEÇERLİDİR.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

VAGİNAL OZON TEDAVİSİ için 1 cevap

  1. Geri izleme:REVİTA OZON YAĞI | Ozon Tedavisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir