DİYABETİK AYAK YARALARI

DİYABETİK AYAK ve OZON TEDAVİSİ

DİYABETİK AYAK NEDİR?

Diyabetik ayak( şeker ayağı); Ayakta, ciddi enfeksiyon ile birlikte seyreden, çok özel tedavi yöntemleri ile çok zor iyileşen kronik yaradır.

DİYABETİK AYAK Yaralarının iyileşmesi ve tedavisi zordur ve uzun sürer.

Daha çok, orta – ileri yaş diyabetik hastalarda (şeker hastaları) ortaya çıkmaktadır. Şeker hastalarının %25’inde görüldüğü bilinmektedir.

Diyabetik ayak hastalığı bulunanlarda atardamar tıkanması ve sinir harabiyeti olur. Bu nedenle oluşan yara hızla büyümektedir.

DİYABETİK AYAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

 

Diyabetik ayak, diyabet (şeker) hastalığının en son dönemi sayılabilir, basit bir yara, hızla daha büyük ve enfekte yaraya dönüşebilir ve Yaranın iyileşmesinin güçlüğü, dikkate alınması gerekir.

Bu nedenle, diyabetik ayak gelişmeden, bazı önlemler ile yara gelişmesini engellemek tedavinin temelidir.

DİYABETİK AYAK NEDEN OLUŞUR?

Diyabetik ayak; sinir ucu hasarı ( periferik nöropati) nedeniyle oluşur.

DİYABETİK AYAK

 

İnsulin hormonu, kandaki şekerin hücre içine girmesini sağlar.

 

Şeker hastalığında insulin yeterli düzeyde salgılanmaz ya da hücreler insulin hormonu uyarısına cevap veremez ve şeker hücre içerisine giremez. Bu durumda e kanda aşırı düzeyde artar ve vücut enerji kaynağı olarak yağ dokusunu yıkmaya başlar. Kandaki aşırı şeker, dolaşım sistemine verdiği zararla vücuttaki tüm organlara zarar verir. Uzun süre kontrolsüz kalan diyabet hastalarında hücre ölümlerine bağlı gangren oluşumu, göz damarlarındaki hasara bağlı körlük, böbrek yetmezliği, kalp hastalıkları, beyin ve sinir hasarı meydana gelir. Şeker hastalığı, protein ve yağ metabolizmasının bozulmasına yol açar. Hastalarda atardamarlar içerisinde yağlar (kolesterol ve trigliserid birikmeye başlar. Bunun sonucunda kan damarlarında daralma oluşur ve buna bağlı olarak dokulara yeterli kan ve oksijen ulaşamaz. Beslenemeyen dokular ölmeye başlar. Şeker hastalarında diyabetik ayak, gangren ve iyileşmeyen yaraların oluşumu bu yüzdendir. Şeker hastalarında, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin taşıdıkları oksijeni dokulara bırakmalarını uyaran 2,3 dpg maddesinin azalmış olmasıdır.

Diyabet, iyi tedavi edilip kontrol altına alınmadığında, sinir ve sinir uçlarının hasarı ile seyreden bir hastalıktır.

Diyabetin özellikle kılcal ve orta çaplı damarlarda dolaşımı olumsuz etkilemesi sonucu duyu sinirlerinde ortaya çıkan hasara bağlı olarak, diyabet hastaları ayaklarında oluşan yaralanmalara bağlı acıyı hissedemezler.

NORMAL AYAK VE DİYABETİK AYAK
DİYABETİK AYAK

Buna ek olarak, tedavi edilmeyen Diyabet yaranın iyileşmesini güçleştiren bir diğer önemli faktördür.

Diyabetik ayak gözlenen hastaların hemen tamamı, tanısı geç konulan ve diyabeti kontrol edilemeyen (şeker seviyeleri çok yüksek) hastalardır.

DİYABETİK AYAK BELİRTİLERİ NELERDİR? 

Diyabetik ayakta ağrı, özellikle geceleri ortaya çıkan ayakta iğne batma hissi tipiktir.

Erken dönemlerde Ağrı ortaya çıkar. Daha sonra, Sinir harabiyetinin artması nedeniyle, diyabetik yara veya ülser geliştiğinde ağrı ortadan kalkabilir.

Bu durum, diyabetik ayak durumunun kötüleştiğinin bir belirtisidir.

Diyabetik ayağın son safhasında, bacakta lokal enfeksiyona bağlı şişme, kızarıklık, kanama gözlenebilmektedir.

Tedavi edilmeyen diyabetik ayak hastalığında kangren sık olarak karşımıza çıkmaktadır.

DİYABETİK AYAK TANISI NASIL KONULUR?

 

Diyabetik ayak tanısı sıklıkla ayakta yara açıldığı zaman konulur.

Diyabeti olanların, ayaklarında görülen yaralar iyi bakılması ve düzenli olarak damar cerrahisi kontrolü, fizik muayenelerinin yapılması, gerekir.

Tanı için:

arteryel doppler ultrasonografi,

anjiografik inceleme,

DİYABETİK AYAK İLE HANGİ BÖLÜMLER İLGİLENİYOR?

Diyabetik ayak bakım ve tedavisi ile farklı bölümler ilgilenmektedir.

Bunların arasında; İç hastalıkları Endokrinoloji bölümü, Dermatoloji (Cildiye), Kalp ve Damar Cerrahisi, Plastik Cerrahi ve Ortopedi ve Fizik Tedavi – Rehabilitasyon bölümleri bulunmaktadır.

DİYABETİK AYAK TEDAVİSİNDE NELER YAPILABİLİR?

Diyabetik ayak tanısının erken konulması, diyabetik ayak yarası oluşumunu engellemek ve önleyici ve tedavi edici düzenlemelerin yapılabilmesi açısından oldukça önemlidir.

 

Diyabetik ayak yara tedavisinde erken müdahalenin önemlidir. İyi yara bakımı olmazsa uzuv kaybı olabilir.

Diyabet hastaları ayaklarını korumak ve yara oluşmasını önlemek için nelere dikkat etmelidir?

DİYABET HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN AYAK SORUNLARI

1- Ayaklarda kabarcık ve su toplama sebebi olacak, dar ayakkabı giymemek, ayakları çarpmalardan korumak,

2- Tırnaklarda ve Parmak aralarında mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek,

3- Tırnak batmasını önlemek, tedavi etmek,

4-Nasırı tedavi etmek,

5- yara oluşmasını önlemek, gerekir.

Ayaklarda üşüme, duyu eksikliği ve hissizlik olması,

Kısa yürüyüşlerde bacaklarda ağrı ve dinlenme ihtiyacı hissetme,

Uykuda bile rahatsız eden bacak ağrıları,

gibi sorunlar oluşursa Diyabetik ayak oluşmaması için bir doktora başvurmaları gerekir.

Diyabetik ayak tanısı konulduğunda, yapılması gerekenler;
Rahat, dar olmayan ayakkabı giyilmesi,

Günlük olarak ayakların olası yaralar açısından kontrol edilmesi, potansiyel veya mevcut olan durumların daha ciddi bir hal almadan önlenmesi,

Yalın ayak veya korumasız ayak ile herhangi bir aktivitenin yapılmaması,

Nasır, tırnak batması gibi durumların tedavisinin yapılması,

Kan şekeri takibinin düzenli yapılması,

Ayakların bakımlı tutulması, bulunmaktadır.

DİYABETİK AYAK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

DİYABET YARALARINDA Tedavi çok zordur. Birkaç tıp bölümü ile birlikte tedavi edilmelidir.

Öncelikle Hastanın kan şeker seviyesi dengelenmelidir. Şekeri dengelenmeyen hastalarda, yara iyileşmesi zor olur.

Enfeksiyon için Kültür antibiogram yapılarak antibiotik ve antibiotikli merhemlerden faydalanılabilir.

Damar cerrahları, Anjiografik yöntemlerle ileri derecede daralmış veya tam olarak tıkanmış bacak diz altı atardamarlarını kateter yardımıyla açabilmektedirler.

DİYABETİK YARALARDA, Bacak ülserleri, kesikler, yatak yaralarında ve diabetik yaralarda  REVİTA OZON YAĞI  kullanılır.

Özellikle şeker hastalarında oluşan yaraların iyileşmesinde ozonlu su ile temizledikten sonra sürülmesi daha etkilidir. Bu yaralarda ozon torbalama metadu ve MAH da uygulanması daha çabuk iyileşme sağlayabilir.

Diyabetin kontol altına alınmasında ve yara iyileşmesi için 20 seans MAJOR OTOHEMOTERAPİ (KAN OZONLANMASI) yapılmalıdır.

OZON TEDAVİSİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

MAJOR OTOHEMOTERAPİ

Major Ozon tedavisi, şeker hastalığında ve komplikasyonlarının tedavisinde en etkili tamamlayıcı tıp yöntemidir.

Bunun Faydası hem pankreasta varsa sağlam kalan hücrelerin canlandırılmasını, hemde insülin üretiminin dengelenmesini sağlar.

Major Ozon tedavisi, kan dolaşımını arttırır, Ozon, oksijen molekülünden daha güçlü ve yarılanma ömrü 30-40 dakika olduğundan, dokulara daha çok oksijen gitmesi sağlar.

Major Ozon tedavisi, dokulara oksijenin bırakılmasından sorumlu olan 2,3 dpg molekülünü de arttırır. Böylece Dokuların oksijenlenmesi ve beslenmesi artar ve Hücrelerdeki metabolizmayı arttırır.

Major Ozon tedavisi, aerobik glikolizi uyararak hücre zarlarının şekere geçirgenliğini arttırır, böylece kandaki şeker düzeyi düşer ve şeker hücreler tarafından kullanılmaya başlanır.

OK210526

OK210526

Şekerin hücre içine girmesiyle Dokuların enerji açığı giderilir. Protein yıkımı azalır.Lipid (yağ) metabolizması normale döner.

Ozon tedavisi, insulin hormonunun etkili olabileceği ortamı sağlar.

Ozon tedavisi, şeker hastalarında kan şekerini düşürmesi ve dokulara giden oksijen miktarını arttırması sebebiyle

anjiopati, katarakta, nöröpatiye ve kılcal damar hasarlarına, eklem problemlerine sebep olan maddelerin oluşumunu azaltır.

Resimlerde görülen ayakO.K.nın ayağıdır.

Major Ozon tedavisi, “MAJOR OTOHEMOTERAPİ”başlandıktan sonra 6. seansından itibaren kan şeker seviyesinin düşmeye başlaması beklenir.

Bu durumda kullanılmakta olan insülin veya ilaç dozlarının ayarlanması ve düşürülmesi gerekir.

RECTAL OZON TEDAVİSİ de Major Otohemoterapi gibi etkilidir.

 

TORBALAMA YÖNTEMİ
Diyabet yaralarının iyileşmesinde en önemli destek tedavi yöntemlerinden biri TORBALAMA METODUDUR.

Ayak, ozona dayanıklı silikon torba içine sokulur ve ozon gazı verilir.

Birçok kesilme aşamasına gelmiş DİYABETİK AYAKLARDA torbalama metodu ile kesilmekten vazgeçildiği bilinmektedir.

OZON YAĞI

OZON YAĞI;Tedavinin her aşamasında destek tedavi olarak kullanılabilir.

Yara üzerine ozon yağı sürülür.

OZON YAĞI;Yara çevresinde iyileşmeyi hızlandırır ve oksijenlenmeyi arttırır.

DİABETİK AYAK VE OZON TEDAVİSİ

Diyabetik ayakta; dolaşım bozulmuş, sinirler harab olmuştur.

 

Diyabetik ayakta; hissizlik oluşmuş ve kan dolaşımı azalmıştır. Bu yüzden yaralar açılabilir ve enfeksiyon gelişir.

Ayağın derin dokularında enfeksiyon, hızla ilerler ve doku ölümlerine (nekroz) yol açar ve kısa sürede kangren oluşabilir.

Diyabetik ayak; ampütasyona (ayak kesilmesi) gidebilir.

Diyabetik ayakyaralarının iyileşmesine; Antibiyotikler, yara bakımı ve hiperbarik oksijen tedavisi yardımcı olur.

Diyabetik yaraların tedavisinde Ozon tedavisi antibiyotiklerle kombine edilerek veya tek başına çok üstündür.

Ozon tedavisi; dolaşımı bozuk ayak bölgesinin kanlanmasını destekler ve alyuvarların dokuya oksijen bırakma kapasitesini artırır.

Ozon tedavisi; Kandaki savunma hücrelerinin (lökositler-beyaz kan hücreleri) kapasitelerini yükseltir.

Ozon tedavisi; Sinir harabiyetinin azalmasına da yardımcıdır.

Ozon tedavisi; kan şekerinin düzenlenmesine de yardımcı olur.

 

Ozon tedavisi alan hastalar tedavi seansları bitmeden kullandıkları ilaçların dozlarını düşürmek zorunda kalırlar.

Ozon tedavisinin yara bakımı ile birlikte yapılması çok önemlidir.

Yara bakımında kullanılan ozonlu su dünyada bilinen en güçlü mikrop öldürücülerden bir tanesidir.

Yara bakımında kullanılacak ozonlu su her seferinde yeni hazırlanmalıdır. Çünkü suyun ozon tutma kapasitesi çok kısadır.

Düzenli aralıklarla ozonlu su ile yara temizlenir, ozonlu su yaradaki mikropları hızla öldürür.

REVİTA OZON YAĞI; yaraya, ozonlu su ile temizlendikten sonra, yavaş yavaş yaraya ozon kaynağı olması için sürülür. Yaranın , sürekli ozon yağlı kalması sağlanmalıdır. Revita ozon yağı, plastik içermediği için , açık yara mukozaya sürülebilir.

1. gün

2. gün

2. gün

3. gün

3. gün

4.günayak

4. gün

Bu resimde görülen ayak yarası, diyabet hastasıdır. S.T. Gelişen yara için 9 haziranda revita ozon yağı kullanmaya başladı.

 

 

 

 

 

Hastanın Ekonomik durumu uygun olmadığı için revita ozon yağı teminin de güçlük çekmektedir.

Hasta revita ozon yağı ile destek tedaviye devam ederse hergün iyileşme fotoğraflarını gönderirse siteye eklenecektir.

 

 

 

 

REVİTA OZON YAĞI; yaraya mikrop yerleşmesine engel olur ve yavaş bir şekilde, uzun süre yara ve çevresine ozon salar.

 

Böylece Ozon yağı; mikropların üremesini güçlü bir şekilde önler.

Diyabetik ayak vakalarında; major otohemoterapi, ayak bakımı ve yara temizliği ile eş zamanlı olarak torbalama tedavisi yapılmalıdır.

Torbalama tedavisi ile yara yüzeyi ve yara çevresindeki dokularda hızlanır.

Bu yöntem bazı vakalarda tek başına yaranın kapanması için yeterlidir.

Major otohemoterapi, ozonlu suyla yara temizliği, torbalama tedavisi ve ozon yağı yöntemlerinin birlikte yapılması ayak veya bacağın kesilmesini önleyebilir.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir